Cobertura de riscos de mercat

Comença el contingut principal

Cada vegada és més necessari l'ús de derivats en el dia a dia de la gestió financera. A més, les oscil·lacions dels mercats introdueixen un factor d'incertesa addicional que afecta el negoci.

Protegiu-vos! La finalitat de les nostres cobertures és minimitzar o eliminar totalment aquests riscos sobre el cost financer de la vostra empresa.

El nostre equip d'especialistes, professionals amb àmplia experiència en mercats i cobertures, us assessoraran i ajudaran a triar el producte òptim per a cada situació.

Cobertura d'interès

Elimineu o reduïu la incertesa sobre l'evolució de tipus.

  • IRS: Convertint a tipus fix les operacions de finançament que vulgueu.
  • CAP: Contractant un sostre o límit màxim de tipus; mentre estigui per sota, pagareu segons l'acordat en el finançament, i si l'euríbor supera aquest CAP, el banc us abonarà la diferència mitjançant un ingrés.
  • FLOOR: El vostre comprador estableix un mínim de tipus d'interès que ha de pagar pel seu endeutament, cobrant per això una prima.
  • COLLAR: Opcions túnel en tipus d'interès, en què es combinen la compra d'un CAP i la venda d'un FLOOR amb strikes o nivells tals que no hi ha prima a desemborsar per part del client (collar o cost zero), si bé es poden formalitzar pagant o cobrant una prima modificant els nivells de CAP o de FLOOR.

Cobertura de divisa

  • Assegurances de canvi (estàndard obert): Operació que fixa el tipus de canvi a una data futura amb la flexibilitat de poder realitzar disposicions anticipades de la totalitat o d'una part de l'import contractat abans de la data fixada.
  • Opcions i estructures a mida: Podreu fer les cobertures més flexibles, cobrint adequadament l'exposició de la vostra empresa a les fluctuacions de tipus de canvi.

Cobertura de matèries primeres

Eliminen o redueixen l'impacte de la variació dels preus de les matèries primeres en el vostre compte de resultats.

  • Swap i opcions (Call i Put) d'una gran varietat de subjacents (Jet Fuel, Brent, Metalls, etc.).
  • Túnel de matèries primeres (Mínim-màxim).

Final del contingut principal

.