Coinversió

Comença el contingut principal

A Banca March basem el nostre model de negoci en el creixement conjunt d'accionistes, clients i empleats.

Un senyal únic i distintiu d'aquest model és la nostra capacitat de coinversió: permetem als clients participar en els mateixos vehicles o projectes en què inverteixen els nostres accionistes i, en concret, en l'economia real.

Experiència compartida

Experiència compartida
La nostra experiència i know how en l'anàlisi de projectes d'inversió.

Inversió conjunta

Inversió conjunta
És l'expressió fonamental del compromís adquirit amb vós i els vostres inversors.

Orientació a llarg termini

Orientació a llarg termini
Establim vincles a llarg termini amb petits i grans inversors.

imagen decorativa Projectes de coinversió

Projectes de coinversió

Els projectes de coinversió fan partícips els nostres clients de projectes d'economia real que no estan subjectes a les fluctuacions dels mercats cotitzats a curt termini, palanquejant-se en el coneixement i l'experiència inversora del Grup Banca March.

Més informació sobre projectes de coinversió

imagen decorativa Private Equity

Private Equity

March PE és una societat gestora de capital risc, sota la supervisió i regulació espanyola (CNMV), filial 100 % de Banca March, amb vocació d'inversió en Private Equity internacional.

Més informació sobre Private Equity

imagen decorativa SICAV institucionals

SICAV institucionals

Les SICAV institucionals són el millor exponent de l'experiència i implicació històrica del Grup Banca March en la gestió d'instruments d'inversió col·lectiva.

Més informació sobre SICAV institucionals

Final del contingut principal

.