Certificació de la norma ISO 22301

Comença el contingut principal

La Norma ISO 22301:2019, un dels estàndards més estrictes a nivell internacional, acredita que la companyia compta amb les garanties suficients per seguir desenvolupant la seva activitat i prestar serveis als seus clients, davant de possibles contingències.

Banca March disposa d'una Política i Objectius de Continuïtat de Negoci aprovada per la Direcció, on s'inclou un Pla de Continuïtat de Negoci (PCN). Aquest Pla fa referència tant als processos com a l’equip humà, instal·lacions, sistemes i proveïdors.

Així mateix, Banca March ha desenvolupat un Sistema de Gestió de la Continuïtat de Negoci (SGCN), basat en l'estàndard internacional, i ha obtingut la certificació ISO 22301:2019 de la seva SGCN.

D'aquesta manera, Banca March es converteix en una de les entitats financeres espanyoles que disposa d'aquesta certificació, més comú entre les empreses tecnològiques.

Aquesta certificació garanteix el compliment de les obligacions reguladores, així com la protecció dels interessos dels clients, accionistes, proveïdors i empleats de l'Entitat.

La certificació a la Norma engloba les àrees clau dels Serveis centrals. Aquestes àrees s'han inclòs a la certificació per la seva rellevància dins de l'operativa del Banc.

Aquesta ha estat expedida per AENOR després d'una rigorosa auditoria, el resultat de la qual ha verificat que Banca March compleix tots els protocols, sistemes i procediments que asseguren que l'Entitat pot continuar oferint els seus serveis en cas d'una incidència greu com un incendi, inundació, sabotatge, ciberatac o pandèmia, entre d'altres, i pot tornar a la normalitat en el menor temps possible per garantir el servei als clients, accionistes, proveïdors i empleats de l'Entitat. Com a resultat, Banca March ha reduït els riscos en matèria de continuïtat i ha millorat la seva resiliència davant d'incidents de diversa índole.

L'excel·lent qualitat dels serveis és un dels pilars fonamentals del model de negoci de Banca March i es continuarà treballant per mantenir, com a mínim, el mateix nivell de qualitat i excel·lència proporcionat fins ara.

Aquest certificat és un pas més en l'intens procés de transformació en les àrees de Digitalització, Tecnologia i Operacions en què està immersa Banca March.

Final del contingut principal

.