Fons perfilats

Comença el contingut principal

Sobre la base del mandat de gestió del client i de les seves expectatives de rendibilitat i tolerància al risc, el nostre equip d'experts dissenya una cartera de fons a mida del perfil inversor del client.

Una cartera que pot ser defensiva, conservadora, moderada o decidida.

Per què invertir?

  • Disposem de quatre fons per adaptar-nos als diferents perfils de risc del client.
  • Invertim en estratègies adequades a l'entorn de mercat, sota el guiatge dels millors equips d'inversió, per aprofitar totes les oportunitats que ofereixen.
  • Accés a inversions que, en molts casos, estan limitades a inversors exclusius.

Com ho fem?

Gestió en moments de crisi i de pujades dels mercats.

Diversificació de cartera (renda fixa, renda variable i retorn absolut).

Més de vint fons de les millors entitats a escala global.

Més de 10 anys de track record. March AM va obtenir els premis Expansión-Allfunds 2017 a "Millor Cartera Conservadora" i "Millor Cartera Decidida".

Per què fer-ho ara?

En els moments de volatilitat és quan té més sentit posar en mans d'un especialista la selecció de les millors estratègies, adequades sempre al perfil de risc de cada client.

Els fons perfilats no requereixen un mínim d'inversió i tenen els mateixos avantatges fiscals que els fons d'inversió (inclosa la traspassabilitat fiscal).

Final del contingut principal

.