Assegurances

Comença el contingut principal

Tenim cura de l'important

Vida i incapacitat, llar y danys, Auto i CIBERID, embarcació i salut.

Disposem d'una àmplia gamma de solucions financeres per protegir els nostres clients davant tota mena de riscos.

A Banca March tenim una àmplia varietat de solucions dissenyades per adaptar-se a les necessitats dels nostres clients. Amb un equilibri excel·lent entre preu i cobertures, entre la nostra dilatada oferta administrem els productes més exclusius per assegurar amb total eficàcia els vostres béns més valuosos i especials, ja sigui un risc personal o vinculat.

Basats en el concepte de seguretat integral, posem a disposició dels clients la nostra experiència consolidada per assessorar-vos en la selecció de productes que aportin més seguretat al vostre patrimoni i vida particular.

Productes principals

 • Llars
 • Vida
 • Salut
 • Vehicles

Altres productes

 • Accidents
 • Incapacitat
 • Decessos
 • Nàutico
 • Ciber
 • Viatges

Informació legal d'assegurances

En compliment del que disposa l'article 173 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de distribució d'assegurances i reassegurances privades, us informem que Banca March, SA, amb NIF A07004021 i domicili social a l'avinguda d'Alexandre Rosselló, 8, Palma de Mallorca (07002), està inscrit com a operador de banca-assegurances vinculat al Registre Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb el número d'inscripció OV-0040, amb domicili a Madrid (28046), Paseo de la Castellana, 44. Aquestes dades es podran consultar al domicili esmentat o per via telemàtica. El mediador té una participació directa o indirecta superior al 10 % en el capital social i en els drets de vot de MARCH VIDA, SA de Seguros y Reaseguros, amb NIF A57193492 i domicili la l'avinguda d'Alexandre Rosselló, 8 de Palma de Mallorca (07002).

Es podrà comprovar la inscripció del mediador en la web del Registre de Mediadors i en la web del Registre Mercantil.

Entitats asseguradores

Llistat de les entitats asseguradores amb les quals Banca March manté contracte d'agència d'assegurances:

 • E0207 AIG EUROPE LIMITED SUC.ESPAÑA
 • C0109 ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
 • C0044 ARAG, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
 • C0715 ASEFA S.A., SEGUROS Y REASEGUROS
 • C0461 ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL
 • E0138 AXA ART VERSICHERUNG AG, SUCURSAL EN ESP
 • C0711 AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
 • C0723 AXA SEGUROS GENERALES, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
 • C0797 CA LIFE INSURANCE EXPERTS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.
 • C0031 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER)
 • E0129 CARDIF ASSURANCE VIE, SUCURSAL EN ESPAÑA
 • C0516 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (CESCE)
 • C0161 DKV SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA
 • M0134 FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
 • E0194 FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED SUC.ESPAÑA
 • E0195 FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED SUC ESPAÑA
 • C0708 GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
 • C0072 GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
 • C0279 LA PREVISION MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A.
 • C0467 LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
 • C0058 MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
 • C0754 MARCH VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
 • E0163 MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY
 • E0208 METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY SUC.ESPAÑA
 • E0209 METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY SUC.ESPAÑA
 • C0794 MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
 • C0781 MM GLOBALIS, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS
 • M0368 MUSAAT, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
 • M0371 MUTUA DE RIESGO MARITIMO, SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA (MURIMAR)
 • M0050 PELAYO, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
 • C0517 PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
 • P3132 PREVISION BALEAR, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA
 • C0124 SEGURCAIXA ADESLAS, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
 • C0468 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
 • E0166 W.R. BERKLEY INSURANCE (EUROPE)LIMITED SUC.EN ESPAÑA
 • C0530 ZURICH ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
 • C0039 ZURICH VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
 • E0243 EUROP ASSISTANCE SA SUCURSAL EN ESPAÑA
 • M0050 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
 • C0571 SOLUNION SEGUROS, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA
 • C0810 TELEFONICA SEGUROS Y REASEGUROS COMPAÑÍA ASEGURADORA, SAU

Instàncies de reclamació

Sens perjudici de la possibilitat de recórrer a la via judicial, el prenedor de l'assegurança i la resta de persones interessades podran, respecte de l'actuació del mediador, presentar queixes o reclamacions davant el Departament d'Atenció al Client o el Defensor de l'Assegurat de l'entitat asseguradora, o davant el Comissionat per a la Defensa de l'Assegurat i del Partícip en Plans de Pensions, tot això d'acord amb el procediment previst en la pòlissa d'assegurança de referència i en la normativa sobre protecció del client dels serveis financers.

Igualment, es podrà adreçar al departament d'Atenció al client de Banca March a través d'aquest enllaç o del telèfon: 900 102 132

Final del contingut principal

.