Actualitat

Comença el contingut principal

Moody's ratifica la qualificació de Banca March en A3 amb una perspectiva "estable" i ressalta la fortalesa del seu perfil creditici, solvència i liquiditat

27 de setembre 2021 Categoria: Banca March

L'agència de qualificació assenyala que la robustesa creditícia de Banca March està apuntalada per: l'arrelament de l'entitat a les Balears, i la fortalesa de la marca en banca corporativa i patrimonial.

  • Moody's destaca que la fortalesa de la marca en banca corporativa i patrimonial, així com el seu arrelament a les Balears, donen suport a uns "beneficis estables i recurrents".
  • La valoració dels dipòsits a curt termini de Banca March es manté en P2.

L'agència de qualificació creditícia Moody's ha ratificat la qualificació de Banca March per als dipòsits a llarg termini en A3 amb una perspectiva "estable", de manera que encara és una de les entitats millor valorades del sistema financer espanyol, per davant del Regne d'Espanya (en l'actualitat Baa1). La firma justifica la nota concedida pel "sòlid perfil creditici del banc, amb ràtios de solvència que se situen entre les més altes del sistema bancari espanyol i una posició de liquiditat robusta que es recolza en una disponibilitat d'actius líquids elevada". La valoració dels dipòsits a curt termini del banc es manté en P2. 

L'agència de qualificació assenyala que la robustesa creditícia de Banca March està apuntalada per: l'arrelament de l'entitat a les Balears, comunitat d'origen de l'entitat, i la fortalesa de la marca en banca corporativa i patrimonial, que donen suport a uns "beneficis estables i recurrents", ràtios de capital robustes i un perfil de passiu sòlid, recolzat en l'àmplia base de dipòsits del banc i en l'elevada disponibilitat d'actius líquids.  

Moody's també destaca l'exposició reduïda de Banca March a actius problemàtics ja que, gràcies a una política de crèdits prudent, l'entitat presenta indicadors de qualitat dels actius comparativament millors que la mitjana del sistema. La ràtio de morositat es va situar en l'1,62 % al desembre del 2020, enfront d'un 1,82 % a la darreria de l'any anterior, i estava significativament per sota del 4,3 % que presentava el sector a finals del darrer exercici. El risc afegit pels actius immobiliaris adjudicats també es compara favorablement amb el sector, ja que només augmentarien en 140 pb la ràtio de morositat, enfront d'un augment de 220 pb per al conjunt de la banca. Moody's també destaca la ràtio de cobertura de crèdits dubtosos de Banca March, que es va situar en el 59 % el darrer desembre, per sota del 70 % del sector.  

L'agència de qualificació posa en relleu les ràtios sòlides de capital regulador del banc, amb una ràtio CET 1 del 18,4 % a finals del 2020, tot i que aquest paràmetre "està penalitzat pel tractament regulador de la participació en Alba, que es considera una inversió significativa en una entitat financera, cosa que està subjecta a una deducció de capital", assenyala Moody's. L'estructura d'ingressos de Banca March, procedents fonamentalment del seu negoci especialitzat de gestió patrimonial i banca privada, així com dels ingressos per serveis de la seva filial Inversis, continua sent un dels factors que mereix una avaluació positiva per part de l'agència de qualificació: "Les comissions i els ingressos per prestació de serveis representen prop del 50 % del marge d'explotació del banc, la qual cosa garanteix cert grau d'estabilitat d'ingressos en un context de tipus d'interès baixos".  

Final del contingut principal

.