Actualitat

Comença el contingut principal

March Vida creix un 7,2 % en primes per l'impuls de la innovació en productes d'estalvi de banca privada

08 de febrer 2022 Categoria: Resultats

Aquests excel·lents resultats són fruit de la innovació en productes enfocats a estalviadors de Banca Privada.

  • El volum de primes comercialitzades per March Vida, filial 100 % de Banca March, va ser de 501 milions d'euros el 2021, xifra que suposa un increment del 7,2 % amb relació a l'any anterior i situa la companyia en la posició número 12 del rànquing d'asseguradores de vida a Espanya.
  • El creixement del negoci ha estat impulsat per la innovació portada a terme per l'asseguradora a través del desenvolupament de productes especialitzats per al client de banca privada: UL Revitalización Europea, el Pla de Jubilació de Directius UL i PIES Next Generation.
  • UL Revitalización Europea és un producte pioner en el mercat que, per primera vegada, permet als estalviadors de banca privada invertir en els sectors i les empreses que més es beneficiaran del desplegament dels fons europeus Next Generation.
  • March Vida es manté ferm en la seva estratègia de predir tendències d'inversió i canvis fiscals, que en els darrers anys s'ha plasmat en productes com el PIES Next Generation, especialment dirigit a estalviadors joves, o el Pla de Jubilació per a Directius UL, un producte que permet a les empreses oferir una alternativa d'estalvi als seus professionals.

El volum de primes comercialitzades per March Vida, filial 100 % de Banca March, va ser de 501 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 7,2 % amb relació a l'any anterior i situa la companyia en la posició número 12 del rànquing d'asseguradores de vida a Espanya. Durant el darrer any, els saldos gestionats de March Vida van créixer un 4,8 %, fins als 1.708,8 milions d'euros. Així, al tancament de l'exercici, la cartera de March Vida assolia més de 83.000 pòlisses contractades.

Aquests resultats excel·lents són fruit de la innovació en productes dirigits a estalviadors de banca privada. L'últim d'ells, UL Revitalización Europea, la comercialització del qual es va iniciar recentment, és el primer unit linked que ofereix als estalviadors l'oportunitat d'invertir en els sectors i les empreses que més es beneficiaran dels fons europeus Next Generation, enfocats en els vectors de creixement següents. transformació digital, transició ecològica i reactivació econòmica. Es tracta d'un vehicle que també és pioner a l'hora de permetre als estalviadors combinar actius líquids i il·líquids en una única assegurança de vida-estalvi i amb una aportació mínima de 25.000 euros.

UL Revitalización Europea ha estat un pas més en l'estratègia de March Vida d'anticipar-se a noves tendències d'inversió i canvis fiscals amb productes innovadors com el Pla de Jubilación de Directius UL i PIES Next Generation.  El primer s'ha consolidat com un producte alternatiu d'estalvi fiscalment eficient per a empreses. El seu format unit linked es concreta en una assegurança col·lectiva de vida-estalvi que permet salvar la reducció del límit deduïble anual a plans de pensions imposada pels últims canvis normatius. Per la seva banda, PIES Next Generation, un altre producte únic en el mercat que es dirigeix especialment a joves estalviadors, és un pla d'estalvi individual, també amb format unit linked, que permet als estalviadors invertir en tres megatendències identificades pel Grup Banca March com a font potencial de rendibilitat en els propers anys: revolució 4.0; sostenibilitat i medi ambient; i demografia i estil de vida.

A més, el mes de febrer del 2021 Banca March va signar un acord amb Generali per a la distribució del negoci de vida-risc i accidents, en règim de coassegurança al 50 % amb March Vida. Gràcies a aquest acord, el negoci de vida-risc i accidents va experimentar un creixement en les primes de nou negoci i va tancar el 2021 amb un augment del volum del 29,9 %.

Els bons resultats han millorat la ràtio de solvència de la companyia el 2021, que ha passat d'un 161 % al tancament del 2020 al 169 % el 31 de desembre del 2021.

Miguel Aquiso, director general de March Vida: "Els resultats excel·lents que hem obtingut el 2021 confirmen que March Vida es continua consolidant com un proveïdor de productes innovadors, que s'avança a les grans tendències com ara la sostenibilitat o la transformació digital per oferir als clients de banca privada les millors opcions d'estalvi".

Final del contingut principal

.