Actualitat

Comença el contingut principal

March RS augmenta un 275 % la gestió d'incidents de ciberseguretat

25 de novembre 2021 Categoria: Banca March

March Risk Solutions (March RS), filial 100 % de Banca March i primera corredoria de capital totalment espanyol, ha detectat un increment fort dels ciberatacs als seus clients durant el darrer any, augmentant la gestió d'aquest tipus de sinistres en un 275 %.

  • Durant el darrer any, March RS ha vist com els atacs de ransomware s'han quadruplicat i com els casos de phishing han augmentat un 150 %, convertint-se en una de les preocupacions principals de les empreses espanyoles. 
  • La meitat dels casos tenen un caràcter internacional, sia perquè afecten sistemes de l'assegurat fora d'Espanya o bé perquè ataquen la seva xarxa de clients i proveïdors ubicats a l'estranger. 
  • Enfront d'aquest increment, March RS recomana realitzar un seguiment continu dels sistemes de seguretat i la integració dels protocols. Així mateix, es desaconsella el pagament de rescats amb criptomonedes. 

March Risk Solutions (March RS), filial 100 % de Banca March i primera corredoria de capital totalment espanyol, ha detectat un increment fort dels ciberatacs als seus clients durant el darrer any, augmentant la gestió d'aquest tipus de sinistres en un 275 %. Segons els seus experts, aquesta tendència a l'alça deriva de l'augment de la digitalització de les empreses com a conseqüència de la pandèmia.

Espanya, d'acord amb diferents informes internacionals, se situa entre els països més atacats. Des de la seva implantació el febrer del 2020, l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) ha atès més de 47.000 consultes a través del seu servei públic.

Així, March RS ha vist com els atacs de ransomware o "segrest de dades" als seus clients s'han quadruplicat al llarg de l'últim any i com els casos de phishing o fraus a Internet han augmentat un 150 %, convertint-se en una de les preocupacions principals de les empreses espanyoles. En aquest sentit, la corredoria percep un augment notable de la sensació de risc, tant per al negoci com per a la reputació. 

Un altre element destacat d'aquesta tendència és el caràcter internacional dels atacs, sia perquè afecten sistemes de l'assegurat ubicats fora d'Espanya o en alguna de les seves filials, o bé perquè estan dirigits a la seva xarxa internacional de clients i proveïdors. Tenint en compte que la legislació europea no compta amb una normativa homogènia i harmonitzada i que a escala global hi ha països que ni tan sols tenen una regulació mínima de protecció, els atacs de caràcter internacional suposen un repte afegit per a les organitzacions en desconèixer les exigències tècniques i legislatives que imposa cada país.

A més, la corredoria adverteix que nombrosos atacs executats contra els seus clients provenen de hackers reincidents, la qual cosa posa de manifest la seva vulnerabilitat i la necessitat d'una previsió i protecció més grans mitjançant un seguiment constant dels seus sistemes. En aquest sentit, la integració de protocols d'actuació actualitzats i a mida permet una millor resolució de l'expedient, no només en termes econòmics sinó també en la reducció de terminis de gestió de l'expedient.  

Finalment, cal destacar que els pagaments de rescats amb criptomonedes s'han disparat durant el darrer any i es preveu que continuïn augmentant segons les estadístiques. Pel que fa a això, March RS desaconsella fermament el pagament d'aquests rescats amb criptomonedes ja que les pòlisses de ciberassegurança ofereixen una cobertura limitada al reemborsament en determinades ocasions, a més del fet que l'empresa en qüestió podria incórrer en un delicte de col·laboració amb el blanqueig de capitals.

José María Elguero, director de Riscos Financers de la corredoria, subratlla la importància de revisar les cobertures de la pòlissa, ja que "entre les franquícies i els casos en què s'estableixen coassegurances obligatòries per a l'assegurat, la utilitat de la cobertura pot quedar molt minvada", alhora que adverteix dels forts increments de les primes que s'estan produint en les renovacions.  

Per la seva banda, Antonio Santos, responsable de sinistres de Riscos Financers, afirma que l'impacte econòmic i reputacional que els ciberatacs plantegen a les empreses exigeix mecanismes sofisticats de protecció, i hi afegeix: "A March RS tenim el coneixement tècnic i legal necessari per combatre ciberatacs d'origen tant nacional com internacional".

Final del contingut principal

.