Actualitat

Comença el contingut principal

March AM tanca el 2021 amb rendibilitats superiors al 20 % en els seus fons principals de renda variable

22 de febrer 2022 Categoria: Banca March

  • La gestora ha centrat la seva aposta en productes que fan prevaler la innovació i la sostenibilitat, com ara Mediterranean Fund, que el 2021 ha superat el 26 % de rendibilitat, o el fons March Green Transition Bond, creat recentment amb la finalitat de contribuir a finançar la transició cap a un model econòmic i social sostenible.
  • En renda variable, March Europa, amb 26,74 % de rendibilitat el 2021, ha estat el fons de la casa que ha tingut un millor comportament, superant l'Stoxx 50 en un 3,9 % o l'Eurostoxx 50 en un 5,75 %. March Global, per la seva banda, no es va quedar enrere amb un 25,05 % i March International Iberia va aconseguir un 21,34 %, molt superior a la pujada del 7,93 % que va aconseguir l'Ibex 35.
  • També destaca l'evolució de les seves SICAV institucionals, Torrenova, Bellver i Lluc, que han acumulat més de 1.500 milions d'actius sota gestió al llarg del darrer any, amb rendibilitats destacades.

 

March AM ha tancat el 2021 registrant creixements superiors al 20 % en els seus fons principals de renda variable. La gestora ha superat els 5.410 milions d'euros en actius sota gestió i continua consolidant la seva política d'inversió sostenible i responsable (ISR) en tota l'oferta de productes per tal que combini una rendibilitat/risc favorable i sostenible a llarg termini per als clients.

En aquest sentit, destaca March International Mediterranean Fund, un dels productes més joves i innovadors de la cartera, que inverteix en dues temàtiques en sectors que presenten un creixement superior a l'esperat per a l'economia mundial: l'economia de l'oceà i de l'aigua. Aquest fons temàtic de renda variable global ha tancat l'exercici amb un total de 136.309.000 d'euros sota gestió gràcies a una rendibilitat que ha superat el 26 %. Els altres dos fons temàtics, March International Vini Catena, amb la cadena de valor del vi com a univers d'inversió, i March International The Family Businesses Fund, centrat en empreses familiars, també han registrat rendibilitats notables, d'un 19,17 % i un 17,84 % respectivament (classe A€).

A l'altre extrem temporal hi ha March International Iberia, un dels fons d'inversió més antics de la gestora, que s'ha situat com un dels millors fons de gestió activa per rendibilitat anualitzada a tres anys, amb una rendibilitat que ha superat el 21 % el darrer any. Dins la renda variable destaca també la bona evolució de March Global amb una rendibilitat del 25 %, tot i que el fons amb un rendiment més gran ha estat March Europa amb un 27 %. Entre els tres fons d'inversió, han acumulat més de 84.847 milions d'euros en patrimoni gestionat.

En els resultats anuals també destaca l'evolució positiva de les seves SICAV institucionals, Torrenova de Inversiones, Cartera Bellver i Lluc Valores, amb comportaments que maximitzen la rendibilitat enfront del risc d'una manera molt eficient. Torrenova, el perfil més conservador de les tres carteres, va assolir un 4,05 % de rendibilitat el 2021 amb només un 2,61 % de volatilitat. Per la seva banda, Bellver va aconseguir un 9,82 % i Lluc, el perfil més decidit, va acabar l'any amb un 15,61 % de pujada. Entre les tres han acumulat més de 1.500 milions d'euros sota gestió al tancament de l'any.

La gestora ha portat a terme llançaments importants al llarg de l'any, com ara March International March Alternative Strategies, que al tancament de l'exercici voreja els 147 milions d'euros en actius sota gestió, March Tesorero, que ha acumulat més de 60 milions des del seu llançament al setembre, o March International March Green Transition Bond, la nova alternativa sostenible en renda fixa de March AM, que ha superat les expectatives amb un patrimoni de 20 milions malgrat el seu llançament recent al desembre.

Javier Escribano, director general de March AM, ha explicat: "El 2021 ha estat un any de consolidació de bones rendibilitats en la nostra oferta de producte. Estem molt satisfets amb els resultats obtinguts i continuarem treballant per donar solucions d'inversió als nostres clients, cercant la millor combinació rendibilitat/risc, compromesos amb la sostenibilitat i actuant en el millor interès a llarg termini per a tots ells".

Final del contingut principal

.