Actualitat

Comença el contingut principal

March AM s'adhereix al Pacte Mundial de les Nacions Unides

05 d’octubre 2021 Categoria: Banca March

El Pacte Mundial de les Nacions Unides és la iniciativa per la sostenibilitat corporativa més gran del món.

  • El Pacte reforça l'objectiu ferm de March AM de col·locar la sostenibilitat com a eix central de tota la seva activitat, oferint als seus clients retorns més responsables a llarg termini.
  • A través d'una política d'inversió sostenible i responsable, la gestora busca una influència més gran en les entitats en què inverteix i inclou els riscos mediambientals, socials i de govern corporatiu en les decisions d'inversió.
  • Amb aquest acord, March AM se suma a l'adhesió de dues firmes del Grup addicionals: Banca March, que ha renovat el seu compromís diverses vegades des que s'hi va unir el 2002, i March Private Equity.

March AM s'adhereix al Pacte Mundial de les Nacions Unides com a soci signatory, i assumeix així un paper actiu a escala nacional per avançar en matèria de sostenibilitat.

Amb la signatura d'aquest acord, la gestora ratifica la seva vinculació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 i reforça el seu compromís en la creació de productes que promouen la inversió sostenible amb un objectiu clar: aconseguir uns retorns més responsables per als seus clients i una integració més gran en els seus productes dels riscos derivats dels factors ambientals, socials i de governança (ASG). 

El Pacte Mundial de les Nacions Unides és la iniciativa per la sostenibilitat corporativa més gran del món. Les empreses signants es comprometen a incorporar, tant en les seves estratègies com en les seves operacions, deu principis universals relacionats amb els drets humans, el treball, el medi ambient i la lluita contra la corrupció, amb la finalitat d'avançar cap als objectius socials i la implementació dels ODS. 

L'adhesió al Pacte Mundial respon a un objectiu prioritari per a la gestora: oferir retorns sostenibles a llarg termini per als seus clients. Amb aquesta finalitat, ha desenvolupat una política d'inversió sostenible i responsable (ISR) per a tots els seus productes que es basa en els principis següents: 

  • La inclusió en el procés de presa de decisions d'inversió dels riscos mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG), que se sumen als criteris financers quantitatius i qualitatius tradicionals, base històrica de la presa de decisions de la companyia. 
  • L'increment de la implicació de la gestora amb les empreses en què inverteix, a través d'una participació més gran en les decisions de govern corporatiu mitjançant l'exercici del seu dret de vot. 
  • El diàleg obert amb les societats en què participa en temes relacionats amb els riscos mediambientals, socials i de govern corporatiu. 

Amb aquest acord, March AM se suma a l'adhesió de dues firmes del Grup addicionals: Banca March, que ha renovat el seu compromís diverses vegades des que s'hi va unir el 2002, i March Private Equity, afiliada a aquesta iniciativa des d'aquest mateix any. Això és un reflex de l'aposta clara del Grup per afermar l'objectiu d'oferir als seus clients rendibilitats cada cop més sostenibles i responsables. 

"L'adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides respon al nostre compromís ferm amb la sostenibilitat com a eix central de tota la nostra activitat", explica Francisco Javier Escribano, director general de March AM. "La rendibilitat que oferim als nostres clients ha d'anar de la mà dels valors de March AM, que es fonamenten en la responsabilitat i els principis ètics de respecte a l'entorn i a les persones, de manera coherent amb el nostre compromís amb el creixement conjunt de clients, empleats, accionistes i la societat en general, base de la filosofia centenària de Banca March, que ens exigeix una gestió que contribueixi a un model econòmic integrador i sostenible i, alhora, rendible. Estem orgullosos que totes les nostres estratègies i operacions contribueixin a avançar cap a un futur més just i responsable", afegeix Escribano. 

Aquesta adhesió consolida el compromís de responsabilitat de la gestora, que ja és signant dels Principis d'Inversió Responsable de les Nacions Unides (UNPRI) des de l'abril del 2021, una iniciativa que ja té més de 2.000 signataris a més de 60 països i que representa un volum aproximat de 80.000 milions de dòlars en actius. Amb l'aplicació dels UNPRI, March AM fa un pas més en la contribució a un sistema financer sostenible, promovent el bon govern corporatiu, la integritat i la rendició de comptes mitjançant la integració dels riscos ASG en les seves decisions d'inversió. Per alinear els interessos tant dels inversors com del conjunt de la societat, March AM ha incorporat els sis principis bàsics d'aquesta iniciativa global, que impliquen: incorporar els riscos ASG en el procés de presa de decisions; ser un accionista actiu a través de l'exercici dels drets de vot; promoure la divulgació de les polítiques ASG per part de les empreses en què inverteix; promoure l'acceptació i la implementació dels UNPRI en el sector de les inversions; treballar de manera col·laborativa per incrementar l'efectivitat en l'aplicació dels UNPRI; i publicar informes periòdics sobre les activitats i els progressos en l'aplicació dels principis. 

En aquesta línia de compromís amb valors ambientals, socials i de govern corporatiu, March AM ja disposa d'una gamma renovada de fons perfilats classificats com a art. 8 per SFDR, composta per quatre fons de fons que s'adapten a diferents perfils de risc (defensiu, conservador, moderat i decidit), i ofereix rendibilitat amb criteris sostenibles als seus inversors. 

Addicionalment, disposa de productes d'inversió compromesos amb l'economia de l'aigua i els oceans, com Mediterranean Fund, el primer fons a apostar per aquesta temàtica, que contribueix als objectius de desenvolupament sostenibles núm. 6 (aigua neta), núm. 13 (acció pel clima) i núm. 14 (vida submarina).  

En un escenari econòmic en què fins i tot els bancs centrals han decidit incorporar qüestions de canvi climàtic a la seva agenda, la influència dels factors ASG ponderats per risc i els principis d'inversió responsable en l'obtenció de retorns millors sembla indiscutible. 

Final del contingut principal

.