Actualitat

Comença el contingut principal

March AM reforça el seu compromís amb la sostenibilitat amb una proposta renovada de fons perfilats

14 de setembre 2021 Categoria: Productes

March AM reforça el seu compromís amb la sostenibilitat amb el llançament d'una gamma renovada de fons perfilats (March Cartera Defensiva FI, March Cartera Conservadora FI, March Cartera Moderada FI i March Cartera Decidida FI), oferint un producte adequat per a cada tipus d'inversor, en funció de les seves necessitats i perfil de risc.

  • Aquesta gamma renovada de productes compta amb quatre fons de fons (March Cartera Defensiva FI, March Cartera Conservadora FI, March Cartera Moderada FI i March Cartera Decidida FI), que adapten les seves polítiques d'inversió per promoure a través del seu procés d'inversió aspectes ambientals, socials i de governança, cercant la màxima rendibilitat amb un enfocament sostenible i responsable.
  • Es tracta de fons de fons compostos per carteres diversificades en fons de renda fixa, retorn absolut i renda variable per donar cobertura a tots els perfils de risc, des del més defensiu fins al més decidit, la qual cosa està determinada per la seva volatilitat i exposició a la renda variable.
  • La gestió activa de l'equip gestor permet optimitzar la composició de cadascun d'ells amb una oferta sofisticada de fons nacionals i internacionals de les gestores més reconegudes del món.
  • Els fons perfilats de March AM creen una nova classe de participacions amb comissions més avantatjoses per a inversions superiors al milió d'euros.
  • En línia amb els nous fons perfilats, l'adhesió de March AM al Pacte Mundial com a soci prescriptor consolida l'entitat com a gestora compromesa amb la integració de factors ASG en els processos d'inversió, proporcionant als clients retorns més sostenibles i responsables, més enllà del retorn purament financer.

 

March A.M. reforça el seu compromís amb la sostenibilitat amb el llançament d'una gamma renovada de fons perfilats (March Cartera Defensiva FI, March Cartera Conservadora FI, March Cartera Moderada FI i March Cartera Decidida FI), oferint un producte adequat per a cada tipus d'inversor, en funció de les seves necessitats i perfil de risc.

Els quatre fons de fons que integren aquesta estratègia es componen de carteres diversificades a escala global en fons de renda fixa, retorn absolut i renda variable per donar cobertura a tots els perfils, des del més defensiu fins al més decidit, la qual cosa està determinada per la seva exposició a renda variable (15 %, 30 %, 60 % i més d'un 70 %) i la seva volatilitat màxima (3 %, 5 %, 10 % i 25 %).

La gestió activa, flexibilitat i abast de l'equip gestor permeten optimitzar la composició de cadascun d'ells amb una oferta sofisticada de fons nacionals i internacionals de les gestores més reconegudes del món. A més de tenir liquiditat diària, March AM crea una nova classe de participacions en aquests fons amb comissions més avantatjoses per a inversions superiors al milió d'euros.

"Aquests quatre fons responen a un món en evolució constant i promouen la sostenibilitat incorporant en el procés de presa de decisions d'inversió aspectes ambientals, socials i de governança, alhora que persegueixen maximitzar la rendibilitat", explica Javier Escribano, director general de March AM. "Ens avala una experiència en gestió de més de deu anys i la col·laboració amb les gestores espanyoles i internacionals més reconegudes del món per oferir als clients l'oportunitat de contribuir a la cura del medi ambient a través de les seves decisions, alhora que obtenen la màxima rendibilitat per als seus estalvis”.

Retorns més sostenibles i responsables

Amb l'adhesió recent de March AM al Pacte Mundial de les Nacions Unides per a la sostenibilitat empresarial i la consecució d'objectius de desenvolupament sostenible, la gestora reforça el seu compromís a través de la creació de productes que promouen la inversió sostenible amb un objectiu clar: aconseguir uns retorns més responsables per als seus clients.

En un món que canvia ràpidament, l'objectiu de March AM com a gestora d'inversions se centra a aconseguir retorns sostenibles per als seus clients a llarg termini. Per a això, ha desenvolupat una política d'inversió sostenible i responsable (ISR) que integra en tots els seus productes i que es basa en els principis següents:

  • La inclusió en l'anàlisi i el procés de presa de decisions d'inversió d'aspectes mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG), a més dels criteris financers quantitatius i qualitatius tradicionals, base de la presa de decisions històrica de la companyia.
  • L'increment de la implicació de la gestora amb les empreses en què inverteix, a través d'una participació més gran en les decisions de govern corporatiu.
  • El diàleg obert amb les societats en què participa en temes relacionats amb els factors mediambientals, socials i de govern corporatiu.

Final del contingut principal

.