Actualitat

Comença el contingut principal

March AM optimitza la seva estructura organitzativa i apuntala el seu compromís amb la sostenibilitat

15 de juliol 2021 Categoria: Banca March

La gestora s'adapta per abordar els reptes estratègics de la indústria.

  • March AM fa un pas ferm en la seva estratègia de transformació amb l'objectiu d'impulsar la transició cap a la inversió socialment responsable (ISR), la certificació dels gestors i l'optimització constant del seu servei excel·lent al client.
  • Després del nomenament de Juan Manuel Soto com a president executiu de March AM al març del 2020, Javier Escribano lidera la gestora des de la posició de director general i Cristina Gómez Noblejas és responsable de la Direcció Comercial.
  • Carlos Ruiz de Antequera, director actual d'Inversions (CIO) de March AM, també serà cogestor de les SICAV institucionals —Torrenova de Inversiones, Lluc Valores i Cartera Bellver—, juntament amb José Luis Palma, que passa a liderar la gestió d'aquests vehicles, mentre que Antonio López Silvestre ha estat nomenat responsable d'ISR, càrrec de creació recent en la gestora.

March Asset Management, gestora del Grup Banca March, adapta la seva estructura interna per fer front als nous reptes estratègics de la indústria, entre els quals destaca la transició cap a la inversió socialment responsable (ISR), la certificació dels gestors i l'optimització constant del servei a clients.

D'aquesta manera, l'entitat ha elaborat una política de criteris ASG (ambientals, socials i de governança) que estableix un marc general d'actuació per a l'execució de les seves activitats corporatives en plena consonància amb aquests valors. La implicació de March AM és total, la qual cosa ha suposat des del mes de març la incorporació dels criteris ASG en l'anàlisi d'inversió, els processos de presa de decisions, la divulgació d'assumptes ASG en entitats invertides, la presentació d'informes de transparència i la gestió de riscos.

Nova estructura interna

Després del nomenament de Juan Manuel Soto com a president executiu de March AM al març del 2020, l'organigrama està encapçalat pel director general Javier Escribano, mentre que Cristina Gómez Noblejas serà la directora comercial.

A més, Carlos Ruiz de Antequera, actual director d'Inversions, passa a ser cogestor de les SICAV institucionals, Torrenova de Inversiones (la SICAV més gran d'Espanya), Lluc Valores i Cartera Bellver. D'aquesta manera, Ruiz de Antequera serà responsable, juntament amb José Luis Palma, d'una de les àrees clau per al lideratge de March AM en la indústria espanyola de gestió d'actius i instruments de coinversió.

D'altra banda, March AM ha nomenat Antonio López Silvestre com a responsable d'ISR, qui, a més de les funcions de responsable de Gestió Europea, s'encarregarà a partir d'ara d'integrar el full de ruta i l'estratègia ISR tant a escala corporativa com de negoci.

Dins la seva estratègia d'implementació de criteris ISR, March AM ha aplicat des del mes de març a tots els seus fons i plans de pensions l'article 6 del Reglament UE de divulgació de finances sostenibles (SFDR, per les sigles en anglès). La normativa va entrar en vigor al març d'aquest any i la gestora està treballant amb l'objectiu que els fons que ofereix siguin classificats a l'article 8 i l'article 9 de l'SFDR. Per a tot això, l'entitat s'ha recolzat en proveïdors líders en el sector com ara Sustainalytics, Clarity, ISS i Inversis, amb qui està treballant conjuntament per al desenvolupament d'una eina in-house que cobreixi totes les seves necessitats.

Al seu torn, s'ha reforçat l'equip de gestió de Renda Variable Europea amb la incorporació de Javier Criado Andrés (que ja formava part de March AM des del 2015) com a analista i cogestor de les estratègies ibèrica i europea.

Javier Escribano, director general de March AM, va assenyalar: "El compromís amb l'obtenció de rendibilitats a llarg termini a través d'una gestió prudent, equilibrada i completament alineada amb els interessos dels clients és part del nostre ADN. La nova estructura organitzativa, amb la seva experiència en gestió internacional i multiactiu, ens permetrà continuar oferint als clients resultats consistents a través de la selecció de valors, l'opció d'introduir actius alternatius i la consideració de criteris ASG, optimitzant el binomi rendibilitat/risc i mantenint una liquiditat total en les inversions".

Final del contingut principal

.