Actualitat

Comença el contingut principal

March AM llança March Tesorero FI, un fons de renda fixa per a estalviadors que vulguin evitar el cost de la liquiditat

20 de setembre 2021 Categoria: Productes

March AM continua oferint solucions als seus clients amb el llançament de March Tesorero FI.

  • March Tesorero FI és la solució adequada per a clients amb nivells elevats de liquiditat a compte corrent que vulguin mantenir el seu capital amb la possibilitat d'obtenir rendibilitats addicionals, sense sacrificar la disponibilitat de l'import invertit.
  • L'objectiu del fons és preservar el valor de la inversió i maximitzar la rendibilitat en el context de risc que marca els actius en què s'inverteix.
  • És un fons amb liquiditat diària que inverteix el 100 % del patrimoni en renda fixa (pública o privada) d'emissors i mercats principalment europeus amb l'objectiu de preservar el valor de la inversió, amb una durada mitjana de la cartera inferior o igual a un any. 

March AM continua oferint solucions als seus clients amb el llançament de March Tesorero FI, un fons de renda fixa a curt termini que té l'objectiu de preservar el valor de la inversió, amb la possibilitat d'obtenir una rendibilitat addicional. Aquest producte es configura com la solució ideal per a aquells clients amb quantitats elevades de liquiditat a compte corrent que vulguin obtenir una rendibilitat sense sacrificar la disponibilitat del capital invertit.

D'acord amb la filosofia d'inversió de March AM, aquest nou fons d'inversió combina la creació de valor amb la protecció del patrimoni. March Tesorero FI està dirigit a clients que busquen contrarestar l'elevat cost que suposa tenir liquiditat i, al mateix temps, volen disposar-ne. El fons té liquiditat diària i inverteix el 100 % dels seus actius en renda fixa, tant pública com privada, inclosos dipòsits i instruments líquids del mercat monetari, cotitzats o no cotitzats. Els mercats i emissors seleccionats són principalment europeus i, en menor manera, d'altres països de l'OCDE, amb la possibilitat d'invertir fins a un 10 % en mercats emergents i amb un risc de divisa màxim del 10 % de l'exposició total. Pel que fa a la qualificació creditícia de les emissions de renda fixa (o de les entitats en què es constitueixin els dipòsits), com a màxim un 50 % de l'exposició total podrà tenir qualificació creditícia baixa (inferior a BBB-) o, fins i tot, no tenir qualificació, i la resta tindrà al menys un qualificació creditícia mitjana (mínim BBB-).

Addicionalment, es posen a disposició del client diferents classes segons l'import mínim d'inversió, afavorint aquells clients que dipositin una confiança més gran en el fons.

"A March AM ens esforcem sempre per dissenyar les solucions més idònies per a cada perfil de clients", afirma Francisco Javier Escribano, director general de March AM. "March Tesorero FI és una mostra més de la nostra capacitat per adaptar-nos a les necessitats específiques dels inversors que busquen preservar el seu capital, amb un equilibri òptim entre prudència i rendibilitat i en línia amb els principis de Banca March de creació de valor a llarg termini".

Final del contingut principal

.