Actualitat

Comença el contingut principal

Les oficines de Banca March, les més ben valorades de la banca espanyola

14 de març 2022 Categoria: Resultats

Banca March va ser l'entitat més valorada del sector pel que fa a solidesa i solvència, caixers automàtics i personalització del servei.

  • Segons l'últim informe de STIGA sobre satisfacció de clients entre les entitats espanyoles principals, Banca March va tancar el 2021 com l'entitat més ben valorada en atenció de les oficines, amb una nota de 8,99 punts, enfront d'una mitjana sectorial de 7,84. Més concretament, és l'entitat més ben valorada en els quatre aspectes avaluats: tracte, privacitat i discreció, professionalitat i temps d'espera.  
  • A més, també segons STIGA, el 2021 Banca March va ser l'entitat més valorada del sector pel que fa a solidesa i solvència, caixers automàtics i personalització del servei.  
  • Aquests resultats excel·lents posen en relleu l'evolució de les oficines de Banca March —centres de negoci enfocats en l'assessorament multicanal—, el servei sense esperes, l'atenció personalitzada, la qualitat tècnica dels gestors i l'àmplia oferta tecnològica omnicanal que l'entitat posa a disposició dels clients. 

Banca March compta amb les oficines més ben valorades de la banca espanyola. És el que es desprèn de l'últim informe de STIGA sobre Benchmarking de satisfacció de clients en el sector financer el 2021. Concretament, Banca March és l'entitat més ben valorada en els quatre aspectes avaluats pel que fa a l'oficina: tracte, privacitat i discreció, professionalitat i temps d'espera.

A més, segons el mateix informe de STIGA, Banca March va ser l'entitat més valorada del sector pel que fa a solidesa i solvència, caixers automàtics i personalització del servei. Així mateix, es troba entre les millors quant a satisfacció global, Net Promotor Score (NPS), satisfacció amb el gestor, transparència, confiança, modernitat i compromís social.

Aquests resultats posen en relleu l'evolució de les oficines de Banca March —centres de negoci enfocats en l'assessorament multicanal—, el servei sense esperes, l'atenció personalitzada que els seus clients reben, la qualitat tècnica dels gestors i l'àmplia oferta tecnològica omnicanal que l'entitat posa a disposició dels clients, que decideixen el tipus i el nivell d'atenció que precisen en cada moment: personal, telefònica, a través de web, aplicació o caixer automàtic.  

L'objectiu de Banca March és convertir-se en l'entitat líder en tecnologia d'assessorament per facilitar la vida dels seus clients, sempre gràcies als gestors més ben preparats de la banca espanyola.

Transformació cultural: líders en qualitat de servei i gestió de persones 

Banca March ha creat la millor escola de gestors de banca privada i assessorament a empreses del sector a Espanya, la qual cosa es reflecteix en les diferents enquestes en què participa, que situen Banca March en posicions de lideratge en la qualitat percebuda pels clients. Els professionals de l'entitat estan entre els més valorats de la banca espanyola, fruit d'una formació contínua i especialitzada i d'una filosofia basada en el llarg termini i en el fet d'actuar en el millor interès del client. L'entitat compta amb la plantilla més formada del sector financer espanyol, en la formació de la qual inverteix més del doble que la resta del sector.

Aquest estil de gestió, que posa les persones al centre de totes les iniciatives i cerca oferir un entorn de treball motivador, ha fet Banca March mereixedora de reconeixements internacionals en matèria de recursos humans. Recentment, l'entitat ha estat reconeguda per quart any consecutiu amb la certificació Top Employer i per tercer any amb la que atorga la consultora independent Great Place to Work. Així mateix, el 2021 Banca March va ser una de les deu millors empreses per treballar a Espanya i l'únic banc espanyol entre les millors empreses per treballar a Europa, segons el rànquing Best Workplaces 2021 de Great Place to Work.

Final del contingut principal

.