Actualitat

Comença el contingut principal

Els gestors de Banca March són els més ben valorats de la banca espanyola pels clients

20 de juliol 2023 Categoria: Banca March

  • Segons el Benchmarking de satisfacció de clients en el sector financer elaborat per la consultora independent STIGA, Banca March lidera el sector en satisfacció amb els gestors, solidesa i solvència (intangibles de marca), confiança i personalització del servei que reben (intangibles de relació), així com en satisfacció amb l'oficina.
  • Banca March destina a formació 958 euros per empleat cada any, la qual cosa suposa quadruplicar amb escreix la mitjana del sector, amb 138 hores de formació anuals, més del doble de la mitjana de la banca.
  • El servei excel·lent de Banca March passa per oferir propostes per a tota mena d'estalviadors, com les que ara recomana per aprofitar el moment òptim de la renda fixa i obtenir rendibilitats superiors al 3 % reduint el risc de les carteres.

Els gestors de Banca March, entitat especialitzada en banca privada i assessorament a empreses, són els més ben valorats de la banca espanyola pels seus clients, segons l'últim Benchmarking de satisfacció de clients en el sector financer, elaborat per la consultora independent STIGA en el segon trimestre d'aquest any. D'acord amb els resultats d'aquest informe, que avalua les principals entitats financeres espanyoles, Banca March lidera el sector en satisfacció amb els gestors per part dels clients, solidesa i solvència (intangibles de marca) i confiança i personalització del servei que reben (intangibles de relació). A tots aquests atributs, la qualificació dels quals a l'enquesta situa Banca March en nivells d'excel·lència quant al servei percebut pels clients, s'hi uneix també la primera posició en satisfacció amb l'oficina.

Els resultats obtinguts reflecteixen el compromís de Banca March —entitat amb la taxa de morositat més baixa del sector a Espanya, un 1,23 % el desembre del 2022, i la ràtio de solvència CET1 més elevada, un 17,66 %— amb un model de gestió de persones que garanteix un desenvolupament professional ple basat en el servei al client i l'excel·lència. La valoració dels gestors de l'entitat per part dels clients reflecteix, així mateix, una aposta per la formació superior a la del sector: segons les últimes dades disponibles, Banca March destina 958 euros l'any a la formació de cada empleat, la qual cosa suposa més que quadruplicar la mitjana del sector, amb 138 hores de formació anuals, més del doble de la mitjana.

La gestió de persones de Banca March fa que l'entitat sigui reconeguda, any rere any, com un gran lloc per treballar per les dues grans firmes internacionals que auditen les seves polítiques de recursos humans: Top Employer i Great Place to Work®. Aquest any, Banca March se situa com la cinquena millor empresa per treballar a Espanya i, per tercer any consecutiu, com l'únic banc al rànquing Best Workplaces que elabora la consultora independent Great Place to Work®. A més, l'entitat ha obtingut el 2023, per cinquè any consecutiu, la certificació Top Employer, atorgada per la consultora independent Top Employers Institute.

Anselmo Martín-Peñasco, director general adjunt i responsable de l'àrea de Recursos Humans: “Banca March té un model de negoci únic, basat en el lideratge en solvència, l'assessorament responsable, la solidesa reputacional, la qualitat del servei, la tecnologia d'assessorament i la gestió de persones. Ens hem convertit en la millor escola de gestors de banca privada i assessorament a empreses de la banca espanyola, amb una inversió en formació molt superior a la de la resta d'entitats i una cultura d'exigència centrada en la millor atenció al client. En totes les nostres anàlisis de clima laboral destaca l'elevat orgull de pertinença, que es tradueix en un altíssim nivell de compromís, de satisfacció per la feina ben feta i d'alineació d'interessos entre l'empresa i els seus professionals, i tot això té una repercussió directa en el creixement de negoci".

Propostes rendibles per a tota mena d'estalviadors

L'excel·lència del servei dels professionals de Banca March implica un compromís per oferir les millors propostes per a tota mena d'estalviadors, des dels més conservadors fins als més sofisticats. En moments complexos com els actuals, cada vegada són més els estalviadors que confien en l'assessorament especialitzat de Banca March. Per a ells, Banca March proposa aprofitar el moment òptim de la renda fixa per obtenir rendibilitats superiors al 3 % reduint el risc de les carteres. Els últims 12 mesos s'ha produït la pujada de tipus més gran dels últims 40 anys, un context que, per primera vegada en una dècada, permet als inversors més conservadors obtenir una rendibilitat atractiva amb baixos nivells de risc.

Banca March ofereix diverses solucions per aprofitar aquest moment. D'una banda, per a estalviadors amb un horitzó temporal de curt termini, ha llançat el producte de gestió discrecional de carteres (GDC) Renda Fixa Òptima, que inverteix en fons monetaris i de renda fixa amb venciments inferiors a un any. Aquest servei ofereix tots els avantatges de la GDC (diversificació, gestió activa, liquiditat, informes de seguiment periòdics i eficiència fiscal) i una rendibilitat atractiva, amb rendiments esperats del 4,3 % TIR.

Per a inversors amb un horitzó de mitjà termini, Banca March acaba de llançar el fons March Renta Fija 2026, FI, un producte que inverteix el 100 % de la seva cartera en actius de renda fixa pública i privada, denominada en euros, d'emissors fonamentalment de l'OCDE (màxim del 15 % en emergents). El fons d'inversió ofereix una rendibilitat TAE neta estimada no garantida del 3 % —TIR del 3,67 %—, per a les subscripcions realitzades fins al 5 de setembre del 2023 i mantingudes a venciment (juny del 2026; els nivells de TAE i TIR esmentats poden variar al llarg del període de comercialització).

L'oferta de fons d'inversió de renda fixa es complementa amb l'oferta de dipòsits que ofereix a través del canal AVANTIO, dirigit a clients amb un perfil més digital. En aquest sentit, recentment ha millorat les condicions del seu Dipòsit AVANTIO, oferint un 2,85 % TAE a partir de 10.000 euros i fins a 500.000, amb possibilitat de recuperar el capital més un 1 % TAE si es retira el dipòsit abans de la data de venciment.

Final del contingut principal

.