Actualitat

Comença el contingut principal

El volum de primes de March Vida va augmentar un 20,9 % en el primer semestre del 2021, fins als 317,8 milions d'euros

09 de juliol 2021 Categoria: Resultats

El volum de primes comercialitzades durant el primer semestre del 2021 per March Vida, companyia d'assegurances de vida de el Grup Banca March, va ser de 317.800.000 d'euros, fet que suposa un creixement de l'20,9% respecte a el mateix període del l'any anterior.

  • Els saldos gestionats de March Vida van créixer en el primer semestre del 2021 un 3,2 %, fins als 1.681,7 milions d'euros.
  • Destaca la comercialització dels productes d'estalvi garantits, que aporten 173,4 milions d'euros, i dels unit linked, que suposen un volum de primes de 95,5 milions d'euros.

El volum de primes comercialitzades durant el primer semestre del 2021 per March Vida, companyia d'assegurances de vida del Grup Banca March, va ser de 317,8 milions d'euros, xifra que suposa un creixement del 20,9 % respecte del mateix període de l'any anterior. Els saldos gestionats (provisions matemàtiques) de March Vida van créixer un 3,2 %, fins als 1.681,7 milions d'euros. March Vida es continua consolidant, any rere any, com el proveïdor de productes d'estalvi a llarg termini a Banca March; especialment per als clients amb un perfil conservador.

Especialment destacada va ser la comercialització de productes d'estalvi garantits, que van aportar 173,4 milions d'euros, i dels unit linked, que van suposar un volum de primes de 95,5 milions d'euros. Dins dels unit linked, un dels productes que ha tingut una millor acollida és el Pla de Jubilació per a Directius, una assegurança col·lectiva de vida-estalvi que es configura com una solució eficient des del punt de vista fiscal perquè les empreses ajudin els seus empleats a planificar l'estalvi per al moment en què deixin de treballar. Aquesta fórmula ofereix un vehicle d'estalvi òptim de cara a la jubilació de l'empleat, així com una eina útil de retenció per a l'empresa.  

En aquest primer semestre del 2021, també va ser molt positiva la distribució dels productes de previsió, PPA, PIES i AIELT, que van suposar 26,3 milions d'euros, així com de les rendes vitalícies, que van assolir els 19,7 milions d'euros.

Acord amb Generali

Cal destacar també el creixement produït en els productes de vida-risc i accidents, en què pràcticament s'ha duplicat el nombre de pòlisses comercialitzades, passant de 921 pòlisses en el primer semestre del 2020 a 1.804 en el mateix període del 2021, la qual cosa suposa un increment del 96 %. Aquest creixement és fruit de l'acord assolit per Banca March i Generali al darrer mes de febrer per a la distribució d'assegurances entre tots els clients del Grup Banca March. L'acord comprèn la distribució d'assegurances d'automòbils, llar, decessos, accidents, comerç, pimes, D&O (Directors & Officers), embarcacions d'esbarjo i responsabilitat civil, així com de vida-risc.

Aquest acord ha suposat un impuls important en la transformació digital de l'oferta asseguradora del Grup Banca March, gràcies a la combinació de l'experiència de Generali, grup assegurador de referència internacional, amb la capacitat comercial dels gestors i les bases tecnològiques del banc.

El 30 de juny del 2021, la cartera de March Vida sumava més de 85.000 pòlisses.

Final del contingut principal

.