Actualitat

Comença el contingut principal

El patrimoni en Gestió Discrecional de Carteres de Banca March registra un increment del 48 % el 2021 i arriba als 1.872 milions d’euros

27 de gener 2022 Categoria: Resultats

Aquestes dades posen en relleu la confiança dels estalviadors a Banca March a l'hora de buscar rendibilitzar les seves inversions en un context molt complex per als mercats financers.

  • La xifra de clients que han contractat aquest servei ha crescut un 50 % el 2021, fins arribar pràcticament als 6.000 contractes. El creixement durant tot l’exercici ha estat estable i continuat, fet que posa de manifest la confiança dels estalviadors en Banca March a l’hora de cercar oportunitats d’inversió.
  • La xifra conjunta del volum en GDC més el dels fons que gestionen els socis de Banca March, sota la seva direcció estratègica, per oferir propostes d’inversió sostenible i responsable (ISR) i impacte i estratègies alternatives, ha pujat fins a un total de 2.780 milions d’euros, fet que suposa un creixement del 74 % al llarg de l’any.
  • Els actius sota gestió de Next Generation, l’estratègia de GDC basada en megatendències globals, han crescut un 67 %, fins a assolir els 642 milions d’euros el desembre del 2021.
  • A més, les estratègies d’inversió en actius alternatius, que l’entitat va incorporar a la seva oferta de solucions a través de la col·laboració amb K2 Advisors-Franklin Templeton i Banque Syz, acumulen 425 milions d’euros de patrimoni, un 163 % més respecte del 2020.

 

El patrimoni que gestiona Banca March en Gestió Discrecional de Carteres (GDC) ha augmentat un 48 % el 2021, fins als 1.872 milions d’euros. De la mateixa manera, la xifra de clients que han contractat aquest servei ha crescut un 50 % respecte a l’exercici anterior i ha arribat pràcticament als 6.000 contractes. Aquestes dades posen de manifest la confiança dels estalviadors en Banca March a l’hora de mirar de rendibilitzar les seves inversions en un context molt complex per als mercats financers.

La xifra conjunta del volum en GDC més el dels fons que gestionen els socis de Banca March, sota la seva direcció estratègica, per oferir propostes d’inversió sostenible i responsable (ISR) i impacte i estratègies alternatives, ha pujat fins a un total de 2.780 milions d’euros, fet que suposa un creixement del 74 % al llarg de l’any.

Continua l’èxit de Next Generation, l’aposta per les megatendències

Els serveis de Gestió Discrecional de Carteres, que a Banca March es caracteritzen pel seu valor afegit únic al mercat, van néixer el 2018 per posar a disposició dels clients una selecció de productes d’arquitectura oberta que es gestionen de manera activa per a l’obtenció de retorns en qualsevol context de mercat. Les xifres de creixement registrades posen de manifest l’èxit d’acollida entre els inversors, gràcies als excel·lents resultats obtinguts.

Destaca el dinamisme de l’estratègia Next Generation, basada en megatendències globals identificades per l’equip de l’entitat com a part del canvi econòmic i social (revolució 4.0, sostenibilitat i medi ambient, i demografia i estil de vida), que ha elevat els actius gestionats un 67 % fins al desembre, amb un patrimoni de 642 milions d’euros. Aquest servei està dirigit a clients de perfil decidit, ja que inverteix el 100 % en fons de renda variable, amb una cartera basada en la diversificació i fonamentada en els principis de prudència, llarg termini i creixement conjunt amb clients, empleats i accionistes que integren la filosofia de l’entitat.

A més, els clients poden accedir a aquesta proposta de valor a través del fons de fons March Next Generation FI, una estratègia sobre megatendències amb una inversió mínima d’una participació.

Creixement de les inversions alternatives, sostenibles i d’impacte

De la mateixa manera, la inversió en actius alternatius, que el banc va incorporar el 2019 a través d’aliances amb K2 Advisors-Franklin Templeton (GDC) i Banque Syz (fons de fons), ha mantingut una evolució molt positiva: al tancament del 2021, havien pujat un 163 % respecte a l’exercici anterior i acumulaven 425 milions d’euros sota gestió. Aquestes propostes han estat ampliades amb el fons de fons March Alternative Strategies, llançat des de March Asset Management en coordinació amb Banca March en virtut de l’acord d’assessorament en estratègies alternatives amb K2 Advisors-Franklin Templeton, que permet als inversors conservadors accedir a una cartera diversificada de vehicles especialitzats en estratègies Long Short Equity, Global Macro, Credit/Relative Value i Event Driven. A finals de desembre, aquest instrument ja acumulava actius per import de 147 milions d’euros.

Recentment, l’oferta d’inversions alternatives s’ha vist reforçada pel llançament de Dynamic Alternative Strategies, un fons d’estratègies alternatives dissenyat en col·laboració amb Dynamic Beta Investments (DBI) que replica el comportament d’una cistella de hedge funds, mitjançant la combinació dels 50 fons més grans en les estratègies Event Driven, Equity Hedge i Relative Value i 20 CTA (fons Global Macro sistemàtics).

Addicionalment, les modalitats d’inversió sostenible i responsable (ISR) i impacte, amb gestores internacionals com Amundi-CPR, també han tingut una acollida excel·lent després que es posessin en marxa a finals del 2020, amb un patrimoni gestionat que ha crescut un 240 % fins a assolir els 225 milions d’euros. La xifra inclou la darrera incorporació a aquest grup: el fons de renda fixa Robeco Global Climate Bonds, que inverteix amb l’objectiu de reduir la petjada de carboni en els emissors que formen part de la seva cartera i que ja suma 45 milions d’euros.

Des de l’Àrea de Productes de Banca March s’afirma: «L’economia i la societat han accelerat el ritme i la profunditat dels canvis. En aquest escenari, amb tipus d’interès en mínims, cal complementar l’oferta tradicional d’inversió amb d’altres que aportin diversificació, com les megatendències, que busquen creixement en la transformació, o la gestió alternativa, que ofereix solucions líquides de risc moderat. A més, en un món conscienciat amb els aspectes socials i mediambientals, l’anàlisi de qüestions extrafinanceres esdevé imprescindible, cosa que porta a explorar les grans oportunitats existents en l’àmbit de la sostenibilitat. La nostra estratègia d’aliances amb especialistes internacionals en inversions alternatives, sostenibles i d’impacte està donant els fruits esperats i cada cop són més els estalviadors que decideixen confiar en Banca March per a la gestió de les seves inversions.»

Final del contingut principal

.