Actualitat

Comença el contingut principal

El 73 % dels clients de Banca Privada i Patrimonial de Banca March fan servir els canals digitals

07 d’abril 2022 Categoria: Digitalització

Aquestes bones dades reflecteixen l'ambiciós procés de transformació digital en què està immersa Banca March.

  • El nombre de clients digitals de les àrees de Banca Privada i Patrimonial ha experimentat un creixement interanual del 8,6 %. 
  • En el primer trimestre de l'any, la taxa d'ús dels canals remots en la divisió de Banca d'Empreses va superar el 93 %.  
  • L'elevada taxa d'ús dels canals digitals en totes les àrees especialitzades de Banca March reflecteix l'ambiciós procés de transformació digital en què està immersa l'entitat per convertir-se en líder en tecnologia d'assessorament i continuar desenvolupant un model de negoci àgil i omnicanal, basat en productes exclusius i diferenciadors.

La taxa d'ús dels canals digitals de Banca March per part dels clients de Banca Privada i Patrimonial se situava el març de 2022 en un 73 %, xifra que suposa un augment del 8,6 % respecte del mateix període de l'any anterior. Així, set de cada deu clients d'aquestes àrees especialitzades de l'entitat fan un ús habitual dels canals remots per al gruix de les seves operacions. La resta de les àrees especialitzades de l'entitat també han registrat un increment notable en l'operativa a distància durant el darrer any, especialment la divisió de Banca d'Empreses, que situa la seva taxa d'ús per damunt del 93 %.

Aquestes bones dades reflecteixen l'ambiciós procés de transformació digital en què està immersa Banca March, en dependència directa de la vicepresidenta de Banca March, Rita Rodríguez Arrojo. Gràcies a un pla intens de transformació digital, que preveu inversions totals de prop de 220 milions d'euros entre el 2018 i el 2022, Banca March s'ha convertit en líder en tecnologia d'assessorament, amb el desenvolupament d'eines per a clients i gestors que permeten oferir una experiència d'assessorament omnicanal capdavantera. 

Líders en tecnologia d'assessorament

Durant el 2021, a l'empara del pla de transformació digital, Banca March va mantenir un ritme intens d'incorporació de noves funcionalitats per aconseguir una experiència digital plenament satisfactòria, tant per a clients com per a gestors. Entre aquestes iniciatives destaquen:

  • La biometria per veu. Banca March va ser el primer banc a Espanya que va oferir als seus clients un servei de biometria per veu per a l'aprovació de transferències. Per desenvolupar-lo, l'entitat va comptar amb la tecnologia de Nuance Communications, empresa líder en solucions d'intel·ligència artificial, seguretat i biometria amb més de 650 milions d'usuaris a tot el món. Amb l'adopció d'aquest procediment, disponible per a qualsevol tipus de traspàs o transferència que faci el client, la seguretat en la signatura d'operacions es veu reforçada, ja que el client ha de registrar i utilitzar la veu sempre des del seu dispositiu de confiança.  
  • El nou Reporting Online. Els clients de Banca March disposen del Reporting Online més complet del mercat, a l'abast de molt poques entitats. Gràcies a aquest nou Reporting Online, els clients de Banca March poden obtenir una informació clara, detallada i àgil del rendiment dels seus estalvis i inversions en temps real durant 24 hores, els 7 dies de la setmana. Aquesta informació inclou tant la rendibilitat com el rendiment, l'evolució, la composició, els moviments o les comissions de les carteres. 
  • El nou simulador fiscal. El 2021, Banca March va posar a disposició dels seus clients un dels simuladors fiscals més complets del sector financer. Es tracta de la primera eina del sector que integra tots els productes d'inversió del client i, a més, ofereix la possibilitat d'agregar-hi les posicions financeres que mantingui en altres entitats, la qual cosa permet fer una avaluació global de la situació patrimonial de cada client. L'aplicació, desenvolupada en col·laboració amb Analistas Financieros Internacionales (Afi) i Inversis, permet als clients de Banca March calcular quina seria la seva tributació anual derivada de la compravenda de valors i els rendiments en totes les posicions. El simulador permet, a més, incorporar dades d'operacions immobiliàries, així com altres actius que es puguin incloure a la base imposable de l'estalvi. 
  • Procés hipotecari. Banca March ha incorporat al seu procés hipotecari el sistema telemàtic, una iniciativa pionera que redueix un 50 % el termini d'inscripció de les operacions hipotecàries i elimina les còpies en paper. Amb la presentació telemàtica integral de les escriptures de préstecs hipotecaris al Registre, es redueixen entre 25 i 28 dies els terminis efectius de la inscripció, la meitat d'una tramitació presencial habitual. A més, s'evita el cost de l'expedició de còpies autoritzades i simples, amb importants estalvis en paper i despeses notarials i registrals (aproximadament, 120 euros per operació). 

Final del contingut principal

.