Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March tanca el primer semestre del 2022 amb 2.565 milions de patrimoni en gestió delegada, un 7 % més que el juny de l'any passat

24 d’agost 2022 Categoria: Resultats

  • Malgrat la inestabilitat dels mercats en el primer semestre, el volum de patrimoni en gestió delegada de Banca March es va situar en 2.565 milions d'euros a finals de juny, una xifra que és un 7 % superior a la de la mateixa data del 2021.
  • Concretament, el patrimoni en gestió discrecional de carteres (GDC) va créixer més d'un 3 % respecte del juny de l'any passat, fins a superar els 1.750 milions d'euros. L'augment de patrimoni més gran es va registrar en la cartera decidida (59 %), seguida de la defensiva (26 %), la moderada (16 %) i la conservadora (10 %).
  • Com a reflex de la confiança dels clients, Banca March sumava a la darreria del juny 6.400 contractes en aquesta modalitat de gestió patrimonial.
  • El patrimoni en fons delegats al tancament del primer semestre es va situar en 815 milions d'euros, un 15 % més que a finals del mes de juny del darrer any.
  • En l'àmbit de la inversió sostenible, el 2022 s'han llançat el fons delegat March Green Transition Bond i l'Unit Linked Revitalización Europea, tots dos compromesos amb la cura del medi ambient i l'aposta pels sectors que promouen la transició ecològica i la transformació digital.

El volum de patrimoni en gestió delegada (gestió discrecional de carteres i fons delegats) de Banca March es va situar en 2.565 milions d'euros a finals de juny, una xifra que és un 7 % superior a la de la mateixa data del 2021. Aquest creixement reflecteix la confiança dels clients en Banca March, l'entitat bancària més solvent a Espanya i una de les més solvents a Europa, malgrat la inestabilitat que els mercats experimenten des de l'inici de la guerra a Ucraïna i les pressions inflacionistes desencadenades per la crisi energètica.

Concretament, el patrimoni en gestió discrecional de carteres (GDC) va créixer més d'un 3 % respecte del juny de l'any passat, fins a superar els 1.750 milions d'euros. L'augment de patrimoni més gran es va registrar en la cartera decidida (59 %), seguida de la defensiva (26 %), la moderada (16 %) i la conservadora (10 %). Com a reflex de la confiança dels clients, Banca March sumava a la darreria del juny 6.400 contractes en aquesta modalitat de gestió patrimonial.

El patrimoni en fons delegats al tancament del primer semestre es va situar en 815 milions d'euros, un 15 % més que a finals del mes de juny del darrer any.

Nous productes innovadors i sostenibles

En línia amb la dinàmica d'innovació de productes que caracteritza l'oferta d'assessorament de Banca March, el 2022 es van llançar, en l'àmbit de la inversió sostenible, el fons delegat March Green Transition Bond i l'Unit Linked Revitalización Europea, tots dos compromesos amb la cura del medi ambient i l'aposta pels sectors que promouen la transició ecològica i la transformació digital.

March Green Transition Bond és un fons de renda fixa, multisectorial i diversificat, que neix de l'aliança entre Banca March i Allianz Global Investors i que es concreta en una estratègia definida conjuntament l'objectiu primordial de la qual és el finançament de projectes compromesos amb la descarbonització i el medi ambient per mitjà de la vocació d'ajudar les companyies i els països a assolir els seus objectius de transició cap a un món més verd, adquirint els seus bons emesos a llargs terminis.

El segon fons, Unit Linked Revitalización Europea, és un producte exclusiu de March Vida, pioner a l'hora de combinar en la seva cartera actius líquids i il·líquids en format d'assegurança de vida-estalvi, que parteix d'una aportació mínima de 25.000 euros. Aquest vehicle busca oferir als estalviadors l'oportunitat d'invertir en els negocis que es beneficiaran més del desplegament dels fons europeus Next Generation, a través de la inversió en transformació digital, transició ecològica i reactivació econòmica i social.

Aposta a llarg termini per les megatendències i inversions alternatives

Els serveis de gestió discrecional de carteres, que a Banca March es caracteritzen pel seu valor afegit únic al mercat, van néixer el 2018 per posar a disposició dels clients una selecció de productes d'arquitectura oberta que es gestionen de manera activa per a l'obtenció de retorns en qualsevol context de mercat. Les xifres de creixement registrades posen de manifest l'èxit d'acollida entre els inversors, gràcies als excel·lents resultats obtinguts.

Des del seu llançament el 2019, l'estratègia Next Generation destaca pel seu enorme dinamisme. És una proposta de gestió discrecional basada en les megatendències globals identificades pels experts de l'entitat com a part del canvi econòmic i social (revolució 4.0, sostenibilitat i medi ambient, i demografia i estil de vida). Malgrat les turbulències dels mercats, l'estratègia Next Generation acumula una rendibilitat del 23 % des del seu llançament. Aquest servei està dirigit a clients de perfil decidit, ja que inverteix el 100 % en fons de renda variable, amb una cartera basada en la diversificació i fonamentada en els principis de prudència, llarg termini i creixement conjunt amb clients, empleats i accionistes que integren la filosofia de l'entitat.

A més, els clients poden accedir a aquesta proposta de valor a través del fons de fons March Next Generation FI, una estratègia sobre megatendències amb una inversió mínima d'una participació.

Creixement de les inversions alternatives, sostenibles i d'impacte

De la mateixa manera, la inversió en actius alternatius, que el banc va incorporar el 2019 a través d'aliances amb K2 Advisors-Franklin Templeton (GDC) i Banque Syz (fons de fons), ha mantingut una evolució molt positiva. Aquestes propostes han estat ampliades amb el fons de fons March Alternative Strategies ⎯llançat des de March Asset Management en coordinació amb Banca March sota l'acord d'assessorament en estratègies alternatives amb K2 Advisors-Franklin Templeton⎯, que permet als inversors conservadors accedir a una cartera diversificada de vehicles especialitzats en estratègies Long Short Equity, Global Macro, Credit/Relative Value i Event Driven.

Recentment, l'oferta d'inversions alternatives s'ha vist reforçada pel llançament de Dynamic Alternative Strategies, un fons d'estratègies alternatives dissenyat en col·laboració amb Dynamic Beta Investments (DBI) que replica el comportament d'una cistella de hedge funds, mitjançant la combinació dels 50 fons més grans en les estratègies Event Driven, Equity Hedge i Relative Value i 20 CTA (fons Global Macro sistemàtics).

A finals de juny, el conjunt de les inversions alternatives gestionades per Banca March acumulava actius per un import de 453 milions d'euros.

Addicionalment, les modalitats d'inversió sostenible i responsable (ISR) i d'impacte, amb gestores internacionals com Amundi-CPR, també va tenir una acollida excel·lent després que es posessin en marxa a finals del 2020, amb un patrimoni gestionat que va créixer un 11,5 % a finals del mes de juny, fins a assolir els 137 milions d'euros. La xifra inclou la darrera incorporació a aquest grup: el fons de renda fixa March Green Transition Bond, que busca invertir en projectes que promoguin la transició verda, orientats a la descarbonització i la protecció del medi ambient, amb l'objectiu de reduir la petjada de carboni en els emissors que formen part de la seva cartera.

Des de l'Àrea de Productes de Banca March s'afirma: "Des de l'inici de l'any i com a conseqüència de la guerra a Ucraïna i la crisi energètica subsegüent, hem viscut un canvi radical en les regles del joc, entrant en un escenari marcat per les pressions inflacionistes i el final de les polítiques monetàries expansives. Més que mai es fa necessari confiar la gestió del patrimoni a especialistes que tinguin capacitat per predir i aprofitar les oportunitats de rendibilitat en escenaris complexos i canviants. A la solidesa que ofereix l'entitat més solvent d'Espanya, a Banca March hi afegim una dinàmica d'innovació en productes per a tots els perfils de clients, des de l'estalviador més conservador fins a l'inversor més sofisticat, assessorament responsable gràcies als gestors més ben preparats del sector, la solidesa reputacional i la qualitat del servei que ens caracteritzen i el lideratge en tecnologia d'assessorament, amb el desenvolupament d'eines per a clients i gestors que permeten oferir una experiència d'assessorament omnicanal capdavantera”.

Final del contingut principal

.