Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March se suma a "L'Hora del Planeta"

25 de març 2022 Categoria: Sostenibilitat

El dissabte 26 de març Banca March apagarà els seus edificis centrals de Madrid i Palma des de les 20:30 hores fins a les 21:30 hores. 

  • Aquesta iniciativa, promoguda per WWF, busca conscienciar la societat i els governs sobre l'ús de l'energia i els perills associats al canvi climàtic.  
  • Tot el consum elèctric de Banca March procedeix de fonts renovables, de manera que la petjada de carboni de l'entitat, pel que fa a l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera, és nul·la.  
  • Fidel a la seva filosofia de cercar el creixement conjunt de clients, empleats, accionistes i la societat, Banca March té com un dels seus objectius prioritaris fomentar la inversió i el finançament sostenibles, respectuosos amb l'entorn i amb les persones, sense renunciar a la rendibilitat.  

Banca March, fidel a la seva filosofia de creixement conjunt i com a mostra del seu compromís amb la sostenibilitat i l'eficiència energètica, se suma a la iniciativa "L'Hora del Planeta", promoguda per l'organització World Wide Fund for Nature (WWF). D'aquesta manera, el dissabte 26 de març Banca March apagarà els seus edificis centrals de Madrid i Palma des de les 20:30 hores fins a les 21:30 hores. 

Durant aquest període de temps, empreses i particulars de tot el món portaran a terme aquesta gran apagada elèctrica, com un acte per mirar de conscienciar la societat i els governs de la necessitat de canviar els hàbits de consum energètic i fer front comú contra el canvi climàtic. 

Compromesos amb l'energia 100 % verda 

El 2021, Banca March va culminar el procés de transformació energètica iniciat el 2020 que ha fet que el 100 % del seu consum elèctric sigui d'origen sostenible, concretament, de fonts hidràuliques, amb la certificació de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència). 

Gràcies a aquesta transformació, tot el consum elèctric de Banca March procedeix de fonts renovables, de manera que la petjada de carboni de l'entitat, pel que fa a l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera, és nul·la. 

Un compromís històric amb la sostenibilitat

El compromís de Banca March amb la sostenibilitat es reflecteix en tots els seus àmbits d'actuació. A Banca March, únic banc espanyol de propietat 100 % familiar, amb un model de negoci singular i diferenciat, la sostenibilitat forma part de la filosofia de negoci des dels seus orígens, fa més de 90 anys.

El compromís amb el creixement conjunt, base de la filosofia centenària de l'entitat, exigeix una gestió que contribueixi a un model econòmic integrador i sostenible i que, alhora, sigui rendible per als grups d'interès: clients, empleats, accionistes i societat en general.

L'entitat i totes les seves filials formen part del Pacte Mundial de l'ONU, la iniciativa per la sostenibilitat corporativa més gran del món, com a soci Signatory. D'altra banda, en el marc del Pla de finances sostenibles de la Comissió Europea, aprovat el 2018, Banca March va llançar a l'inici de l'any diversos projectes per enfortir les iniciatives d'integració de criteris ASG (ambientals, socials i de bon govern, ESG per les sigles en anglès) en el seu model de negoci. 

Entre els projectes escomesos destaquen l'anàlisi de la cartera creditícia en termes de vulnerabilitat davant els efectes del canvi climàtic, l'estudi de l'alineament i l'elegibilitat pel que fa als objectius de transició i mitigació (pertanyents a la taxonomia verda en el context del Pla d'acció sobre finances sostenibles) i l'anàlisi de la petjada de carboni de la cartera, així com el disseny d'una estratègia de descarbonització que permeti reorientar el finançament cap a activitats sostenibles i contribuir a la neutralitat climàtica. D'altra banda, i pel que fa a garanties hipotecàries, s'està realitzant una avaluació del risc climàtic i mediambiental dels actius que formen actualment la cartera de l'entitat, tant de riscos de transició amb la qualificació energètica segons el seu CEE (certificat d'eficiència energètica) com de riscos físics o materials als quals s'exposa. 

A més del compromís pel que fa a finançament sostenible, Banca March té com a objectiu fomentar també la inversió en sectors que desenvolupin una gestió ambiental eficient. Des de fa més de 90 anys, Banca March aprofita la transformació en oportunitats de creixement i en noves formes d'invertir de manera responsable. Aquesta aposta per inversions responsables i sostenibles s'emmarca en la visió d'un nou cicle marcat per la tecnologia, la digitalització i la sostenibilitat. 

Els últims anys Banca March ha presentat solucions innovadores i alternatives d'inversió que combinen sostenibilitat i rendibilitat:

  • Mediterranean Fund manté una acollida excel·lent entre els inversors i l'accent solidari del producte, juntament amb els resultats obtinguts, són factors clau del seu èxit. L'increment del patrimoni ha permès donar 126.441 euros el 2021 (60.366 euros el 2020) per a la conservació d'ecosistemes marins.   
  • Banca March disposa d'un servei de gestió discrecional de carteres (GDC) i de fons delegats caracteritzat pel seu valor afegit, únic en el mercat. Destaca el dinamisme de l'estratègia Next Generation, basada en megatendències globals identificades per l'equip de l'entitat com a part del canvi econòmic i social (revolució 4.0, sostenibilitat i medi ambient, i demografia i estil de vida). Informació addicional més endavant. 
  • Pel que fa a inversió d'impacte i socialment responsable (ISR), destaca Amundi CPR Banca March Impact Fund que, més de considerar criteris de rendibilitat i risc, hi afegeix un tercer vector: l'impacte esperat de la inversió en el medi ambient i en la societat. El fons monitora l'efecte de les inversions sobre els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Per la seva banda, JSS Sustainable Equity-SDG Opportunities incorpora als seus criteris de selecció de cartera una anàlisi rigorosa de sostenibilitat de les empreses en les quals inverteix. El seu objectiu és invertir en empreses que contribueixin positivament al compliment dels ODS, com l'eliminació de la pobresa, la lluita contra el canvi climàtic, l'educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les ciutats, entre d'altres.   
  • En renda fixa, Robeco Climate Global Bonds, comercialitzat en exclusiva per Banca March, inverteix en bons de governs i corporatius amb una menor intensitat d'emissió de carboni i que estiguin descarbonitzant a una taxa interanual del 7 %. Per la seva banda, March Green Transition Bond Fund inverteix en bons verds, deute de companyies amb senderes creïbles de descarbonització i deute de països que estiguin en procés de transformació i implementació d'un model de creixement econòmic sostenible.

Final del contingut principal

.