Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March resol en menys de 48 hores el 74 % de les incidències que rep

06 de març 2023 Categoria: Banca March

  • El 2022, Banca March va posar en funcionament el Centre de Solucions a Clients.
  • El Centre dona suport a les oficines per tramitar totes les incidències i els suggeriments d'una manera àgil, transparent i eficaç.
  • Prop del 60 % de les incidències es resolen a través de la banca en línia, l'aplicació o el web del banc.
  • Banca March s'ha proposat reduir encara més els terminis de resposta, fins a aconseguir que el 85 % de les incidències es resolguin en menys de 48 hores .

Banca March ha aconseguit agilitzar la tramitació d'incidències gràcies al Centre de Solucions a Clients, un servei que va posar en marxa el 2022 amb l'objectiu de millorar l'atenció de les oficines amb un sistema de gestió més ràpid, transparent i eficaç dels problemes i les consultes que els clients del banc puguin plantejar.

Des de la seva posada en marxa, el Centre ha anat reduint els seus terminis de resposta amb l'objectiu d'aprofundir en la qualitat del servei que Banca March presta als seus clients. El 2022, el 74 % de les incidències es van resoldre en menys de 48 hores, el 12 % entre tres i cinc dies, i el 14 % restant en més de cinc dies.

De les sol·licituds rebudes, un 42 % es van gestionar a través de les oficines i la Banca Telefònica de Banca March, un 37 % a través de la banca en línia i l'aplicació, i un 21 % a través del web.

En l'últim trimestre de l'any es van habilitar la banca en línia i l'aplicació com a canals de comunicació amb el Centre de Solucions a Clients, la qual cosa va suposar que una tercera part de les sol·licituds es realitzessin per aquestes vies. Això confirma la valoració positiva d'aquest servei per part dels clients de Banca March, que ja no s'han de desplaçar fins a l'oficina per gestionar les seves incidències o suggeriments.

Banca March, líder en tecnologia d'assessorament omnicanal

Banca March aspira a convertir-se en l'entitat líder en tecnologia d'assessorament omnicanal, sempre gràcies als gestors més ben preparats de la banca espanyola. En els últims anys s'ha accelerat l'ús dels canals digitals per part dels clients, que demanen més eficiència, velocitat i flexibilitat en les interaccions amb el banc. Concretament, el 73 % dels clients de Banca Privada i Patrimonial fan servir els canals digitals. En Banca d'Empreses, la taxa d'ús dels canals digitals se situa en el 92 %. Del total d'operativa disponible en oficines i canals digitals, el 85 % es fa a través d'aquests últims.

Per respondre a les necessitats dels clients, que cada vegada més exigeixen un servei impecable per qualsevol canal, Banca March ha desenvolupat una completa oferta de serveis de Banca Multicanal que engloba els canals digitals (banca en línia, aplicació, web), el servei de Banca Telefònica 24 hores per atendre tots els clients sense desplaçaments i l'atenció personalitzada on el client precisi, gràcies a una organització en Centres de Banca Privada i de Banca d'Empreses amb gestors que es desplacen per atendre els clients personalment.

A aquesta oferta tan completa s'hi suma el Centre de Solucions a Clients, amb l'objectiu d'aprofundir en el servei excel·lent que Banca March presta als seus clients.

Dolores Ramírez, directora de la Unitat de Qualitat de Banca March, afirma: "El model de negoci de Banca March es basa en el lideratge en solvència, assessorament responsable, solidesa reputacional, gestió de persones, tecnologia d'assessorament i qualitat del servei. Els resultats de les diferents enquestes en què participem posen en relleu l'excel·lència del servei que oferim als nostres clients, que demanen més eficàcia, rapidesa i flexibilitat en les interaccions amb el banc. El nostre objectiu és aprofundir en aquesta excel·lència. Per això, des del Centre de Solucions a Clients ens hem proposat reduir encara més els terminis de resposta, fins a aconseguir que el 85 % de les incidències es resolguin en menys de 48 hores".

Final del contingut principal

.