Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March reforça l'atenció a les persones més grans de 65 anys amb nous serveis personalitzats

17 de març 2022 Categoria: Allgemeines

El nou paquet de mesures preveu reforçar l'atenció personalitzada i sense temps d'espera, tant en oficines com per telèfon, garantint que les persones més grans de 65 anys siguin ateses de manera preferent i per una persona física.

  • Aquestes mesures preveuen reforçar l'atenció personalitzada i sense temps d'espera, tant en oficina com per telèfon, realitzar accions formatives específiques i l'assignació de perfils fàcils d'utilitzar en els canals digitals (web i aplicació) adaptats a les necessitats d'aquest col·lectiu. 
  • L'entitat busca així continuar garantint una qualitat de servei que els mateixos clients consideren excel·lent: segons l'últim informe de la consultora STIGA sobre satisfacció de clients en la banca espanyola, Banca March és l'entitat amb les oficines més valorades del sector, amb una nota de 8,99 punts, enfront d'una mitjana sectorial de 7,84.

Banca March, líder de la banca espanyola en satisfacció d'oficines segons l'últim informe de STIGA sobre satisfacció de clients en el sector financer, aprofundeix en l'atenció a les persones més grans de 65 anys amb un paquet de mesures que reforcen encara més una qualitat de servei que els clients ja consideren excel·lent. Segons l'últim informe de la consultora STIGA sobre satisfacció de clients en la banca espanyola, Banca March és l'entitat amb les oficines més valorades del sector, amb una nota de 8,99 punts, enfront d'una mitjana sectorial de 7,84.

El nou paquet de mesures preveu, d'una banda, reforçar l'atenció personalitzada i sense temps d'espera, tant en oficines com per telèfon, garantint que les persones més grans de 65 anys siguin ateses de manera preferent i per una persona física.

A més, s'han adaptat els canals de banca a distància (web i aplicació) a les necessitats específiques de les persones més grans de 65 anys que no vulguin desplaçar-se fins a l'oficina, amb funcionalitats simplificades i fàcils d'utilitzar. A més d'aquestes iniciatives, s'ha engegat un programa de sessions formatives en grups restringits en què els professionals del banc assessoren les persones grans sobre el funcionament de la banca en línia, l'aplicació i els caixers automàtics.

Les oficines de Banca March, les més ben valorades de la banca espanyola

Segons l'últim informe de STIGA sobre satisfacció de clients entre les entitats espanyoles principals, Banca March va tancar el 2021 com l'entitat més ben valorada en atenció de les oficines, amb una nota de 8,99 punts, enfront d'una mitjana sectorial de 7,84. Més concretament, és l'entitat més ben valorada en els quatre aspectes avaluats: tracte, privacitat i discreció, professionalitat i temps d'espera. A més, també segons STIGA, el 2021 Banca March va ser l'entitat més valorada del sector pel que fa a solidesa i solvència, caixers automàtics i personalització del servei. Aquests resultats posen en relleu l'evolució de les oficines de Banca March —centres de negoci enfocats en l'assessorament multicanal—, el servei sense esperes, l'atenció personalitzada, la qualitat tècnica dels gestors i l'àmplia oferta tecnològica omnicanal que l'entitat posa a disposició dels clients, que decideixen el tipus i el nivell d'atenció que precisen en cada moment: personal, telefònica, a través de web, aplicació o caixer automàtic.

Amb les noves mesures específiques per a persones més grans de 65 anys, Banca March continua reforçant el seu compromís amb l'excel·lència en la qualitat de l'atenció al client:

  • Horari d'atenció preferent en oficines. S'ha habilitat un horari preferent per a aquest col·lectiu, entre les 8.30 i les 10.00 del matí. 
  • Atenció en Banca Telefònica. El darrer 24 de febrer es va posar en marxa un nou servei d'atenció prioritària per a persones grans, que dona prioritat al client que s'identifiqui com a persona més gran de 65 anys i garanteix que sigui atès per una persona física, sense interactuar amb un servei automatitzat.  
  • Canals especials. L'operativa i les funcionalitats de la banca a distància (web i aplicació) s'han adaptat perquè, en funció del grau de digitalització del client, se li puguin assignar opcions de perfils simplificats: perfil consultiu, amb les funcionalitats més freqüents, o perfil operatiu, amb límits i operativa reduïts.   
  • Accions formatives en oficines. Es tracta d'accions en oficines amb grups restringits de clients més grans de 65 anys en què els professionals del banc oferiran sessions formatives a les persones grans sobre el funcionament de la banca en línia, l'aplicació i els caixers automàtics. 
  • Avançament de la data de cobrament de pensions de la Seguretat Social domiciliades. És una mesura vigent des de fa dos anys, que es manté per donar una millor atenció a les persones grans.

Final del contingut principal

.