Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March publica un decàleg amb recomanacions per prendre bones decisions d'estalvi i inversió

03 d’agost 2021 Categoria: Allgemeines

 • En un entorn de tipus baixos, la COVID-19 ha accelerat l'aposta pels actius alternatius que Banca March planteja des del 2018, amb l'objectiu de completar la seva oferta amb idees innovadores que busquin la rendibilitat en fonts alternatives a les de pur cicle.
 • En el context actual en què la planificació i un assessorament professional de qualitat són indispensables, Banca March ha elaborat un decàleg per prendre decisions d'inversió amb èxit.
 • El patrimoni en gestió discrecional de carteres de Banca March va augmentar un 71,5 % interanual al tancament de juny, fins a assolir els 1.722 milions d'euros, i la inversió en actius alternatius es va incrementar un 140 %.

Des del 2018, Banca March apuntava cap a un panorama diferent en el món de la inversió, que requeria ser analitzat d'una manera diferent de la tradicional i que exigia completar l'oferta amb idees innovadores que busquessin la rendibilitat en fonts alternatives a les de pur cicle. El terratrèmol econòmic i social que ha provocat la COVID-19 no només no contradiu aquest enfocament, sinó que ha accelerat la velocitat amb què els mercats i els inversors l'han abraçat.

En l'àmbit econòmic, la característica fonamental ve marcada per uns creixements a llarg termini exigus acompanyats per uns tipus baixos, amb interès negatiu en termes reals, és a dir, descomptant l'efecte d'una taxa d'inflació que es va normalitzant ràpidament. A més, vivim en un món molt més conscienciat amb l'impacte social i mediambiental de les nostres actuacions, una cosa que reguladors i inversors ja reclamen als seus gestors d'inversions.

En aquest context en què els clients inverteixen cada cop més com viuen, actuen en remot, aprecien la relació personal quan afegeix valor i incorporen aquesta consciència econòmica i social més gran a la presa de decisions financeres, la planificació i l'assessorament professional com els que ofereix Banca March esdevenen més importants. Per això, l'entitat ha elaborat un decàleg o principis bàsics que, des de la seva experiència, ajuden l'estalviador o inversor que vulgui guiar-se amb èxit en les decisions sobre on dipositar els seus diners.

Decàleg per prendre decisions d'inversió amb èxit:

 1. La liquiditat costa diners. Reduir al mínim necessari la liquiditat, ja que està i continuarà penalitzada doblement per uns tipus negatius i una inflació a l'alça.
 2. Recolzar-se en assessors financers qualificats. MiFID II ha comportat innumerables beneficis per a l'inversor, millorant la transparència, eliminant el conflicte d'interès i exigint una qualificació certificada als assessors financers.
 3. Delegar en professionals les decisions de caràcter més tàctic. Només un gestor professional pensava què fer amb els seus diners a la meitat de març del 2020 i disposava dels mitjans per treure profit de la crisi.
 4. Diversificar al màxim les carteres. No és una qüestió de nombre de productes, sinó de fer apostes vertaderament diferents, la qual cosa implica invertir en tota mena d'estratègies i mercats.
 5. Gestió activa. Els mercats reaccionen amb molta rapidesa als canvis o a l'expectativa que es produeixin. Estem assistint a processos violents de rotació geogràfica, sectorial i fins i tot d'estil que exigeixen una adaptació contínua de les carteres.
 6. Invertir a llarg termini i planificar adequadament l'ús de la liquiditat immediata. Per a aquella part de l'estalvi que no exigeix una disponibilitat immediata hi ha inversions a molt llarg termini en què es pot obtenir una prima a canvi de la il·liquiditat temporal.
 7. Apostar pels anomenats mercats privats. El capital risc, el deute no cotitzat, les infraestructures o l'immobiliari, enfront d'apostes que ofereixen una liquiditat immediata, milloren la diversificació, impedeixen la decisió precipitada i, d'aquesta manera, milloren la relació risc/rendibilitat.
 8. Fer-ho bé i fer el bé. Incorporar l'anàlisi d'aspectes no financers a la presa de decisions, com ara els socials o els mediambientals, no només no penalitza la rendibilitat sinó que contribueix a mitigar alguns riscos.
 9. Incorporar estratègies alternatives, no tradicionals. Aporten un rendiment asimètric, menys exposat a la direcció dels mercats i més a la perícia dels gestors per aprofitar les divergències en el comportament d'actius, regions, sectors o estils.
 10. Utilitzar amb molt de compte el palanquejament. En un entorn de tipus reals negatius pot ser una manera interessant de millorar la rendibilitat, però amb certs límits que no estrangulin la inversió en el moment més inoportú.

En aquest sentit, al tancament de juny el patrimoni en gestió discrecional de carteres (GDC) de Banca March va augmentar un 71,5 % interanual, fins als 1.722 milions d'euros. L'increment de la xifra de clients va ser encara més gran, ja que Banca March va tancar la primera meitat del 2021 amb 5.200 contractes, un 81,5 % més respecte del mateix període del 2020. Aquests serveis es van posar en funcionament l'any 2018 amb l'objectiu de posar a disposició dels clients una selecció de productes d'arquitectura oberta que es gestionen activament amb l'objectiu d'obtenir retorns en qualsevol context de mercat.

De la mateixa manera, la inversió en actius alternatius de Banca March va augmentar, en el primer semestre de l'any, un 140 % respecte del mateix període del 2020, acumulant ja més de 300 milions d'euros sota gestió. A més, l'entitat va incorporar aquesta oferta de productes el 2019 a través d'aliances amb K2 Advisors-Franklin Templeton (GDC) i Banque Syz (fons de fons). A més, aquestes propostes han estat ampliades amb el fons de fons March Alternative Strategies, que permet als inversors conservadors accedir a una cartera diversificada de vehicles especialitzats en estratègies Long Short Equity, Global Macro, Credit/Relative Value i Event Driven. Aquest instrument acumulava actius per import de 80 milions d'euros a la darreria de juny.

Final del contingut principal

.