Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March preveu un creixement sòlid per damunt de la mitjana històrica, encara que es moderi respecte de la primera meitat de l'any

05 d’octubre 2021 Categoria: Banca March

L'equip d'Estratègia de Mercats de Banca March considera que, en el segon trimestre, l'economia ha deixat enrere la fase més forta de la recuperació.

  • L'economia mundial entra en una fase més madura de cicle i es desaccelerarà el 2022, creixent un 4,6 % —enfront del 5,6 % d'aquest exercici— a causa de les tensions en les cadenes de subministrament i l'alentiment xinès.  
  • Pel que fa a la inflació, l'entitat emfatitza que no cal confondre "transitori" amb "breu". Fins a la segona part del 2022 els preus no tornaran a situar-se dins del rang de confort dels bancs centrals.  
  • Aquest escenari macroeconòmic, juntament amb una retirada gradual dels bancs centrals, fan preveure un entorn més volàtil, per la qual cosa aconsellen reduir el component cíclic de les carteres, incrementant la ponderació en salut enfront de consum discrecional. Addicionalment, recomanen preparar-se per a un escenari de tipus d'interès més elevats, mitjançant l'increment de l'exposició al sector financer. 
  • L'entitat destaca la necessitat d'adaptar les estratègies d'inversió a un món en canvi constant i la importància de continuar amb exposició a sectors amb alta capacitat per continuar creixent a llarg termini.  En aquest context, veuen oportunitats en transició energètica, tecnologia i digitalització, sectors als quals es dirigiran gran part dels ajuts públics. 
  • El PIB a Espanya creixerà aquest any un 5,5 %, recuperant els nivells previs a la crisi a mitjan 2022, gràcies a l'impuls de la millora gradual del sector turístic i a l'arribada dels fons europeus. 

L'equip d'Estratègia de Mercats de Banca March considera que, en el segon trimestre, l'economia ha deixat enrere la fase més forta de la recuperació per entrar en un període de cicle menys expansiu. L'economia mundial creixerà un 5,6 % aquest any i un 4,6 % el 2022, un ritme menor però sòlid i per damunt de la mitjana històrica (2,9 % des del 1980). El món, sota el guiatge dels EUA, ja ha tornat a nivells de PIB previs a la crisi i s'espera que l'eurozona assoleixi aquesta fita a partir del desembre.

Després d'un esforç mèdic sense precedents que ha permès que, en només nou mesos, un 45 % de la població mundial ja hagi rebut almenys la primera dosi de la vacuna de la COVID, el suport principal del creixement serà la demanda de les llars, que es mantindrà sòlida a causa de l'excés d'estalvi acumulat durant els mesos més durs de la pandèmia i de la recuperació del mercat laboral.

Economía Espanyola

L'economia espanyola afronta una sortida més lenta de la crisi a causa de la dependència més gran del sector turístic, i no serà fins a mitjan 2022 quan aconsegueixi recuperar els nivells de PIB previs a la crisi. A diferència de l'eurozona i de l'economia global, s'espera un creixement més accelerat el 2022 que el 2021 (6,4 % enfront del 5,5 %, respectivament). La progressió destacable de les taxes de vacunació a Europa permetrà que la millora que s'ha fet visible en el segment turístic nacional —les pernoctacions acumulades a l'agost ja van superar en un 8 % les del 2019— s'estengui al segment estranger. Aquest context, unit a la propera arribada dels fons europeus, fa preveure que el PIB nacional s'accelerarà.

Inflació i política monetària 

L'augment dràstic de la demanda propiciat per la gran reobertura, en un moment d'escassetat d'inventaris, està afectant les cadenes de subministraments, produint nombrosos colls d'ampolla i pujades dels preus de les matèries primeres.

Banca March considera que les tensions inflacionistes a les quals estem assistint seran transitòries, però posa èmfasi que no cal confondre "transitori" amb "breu". Per exemple, als EUA, on es comencen a frenar les pujades de preus d'alguns dels béns que més han contribuït a les alces més recents —com ara automòbils de segona mà, viatges i hotels—, esperen que els nivells d'inflació acabin l'exercici en el 4,4 %. No serà fins a mitjan proper exercici quan l'economia aconsegueixi tornar a taxes alineades amb els objectius de la Fed. Per la seva banda, l'eurozona, que pateix un retard de mig any, s'enfrontarà encara a pujades addicionals de preus fins a tornar a taxes del 2 % a l'abril del 2022.

Pel que fa als bancs centrals, Banca March considera que continuaran amb una estratègia gradual de retirada d'estímuls. En el cas de la Fed, esperen que comenci a reduir les compres de bons a partir del novembre —en 15.000 M$ mensuals—, fins a concloure el seu programa actual de 120.000 M$. A l'eurozona el procés serà més gradual i és possible que, a partir del març, amb la finalització del PEPP (Programa d'Emergència de Compres Pandèmiques), continuïn intervenint en els mercats a través de l'APP.

El procés de "normalització" monetària en un entorn d'estímuls sense precedents constitueix l'amenaça més gran a la qual s'enfronten els mercats. Els dubtes sobre el ritme de retirada d'estímuls i la transitorietat de la inflació propiciaran un augment de la volatilitat.

Mercats

La renda variable es mantindrà com el mercat més atractiu, impulsat per la millora dels resultats empresarials, que ja superen els nivells pre-COVID en un 12 %. Consideren que adequar l'exposició sectorial a la fase de cicle continuarà sent clau. Així, enfront de l'impuls fort que els sectors més cíclics van demostrar en la primera part de l'any, ara prefereixen aquells que es veuran afavorits per l'ascens progressiu dels tipus d'interès a llarg termini, com les financeres. També recomanen tenir un posicionament sectorial més equilibrat, sobreponderant salut enfront de les empreses de consum discrecional i la inversió en companyies amb capacitat de fixar preus davant les pujades dels preus de les matèries primeres. Finalment, sectors afavorits per la transició energètica, la transformació tecnològica i la digitalització continuaran sent beneficiats pels mercats. En aquest sentit, caldrà ser més selectiu, evitant les companyies més grans i amenaçades pels canvis reguladors i fiscals potencials.

En l'àmbit de la renda fixa, mantenen la preferència pel crèdit enfront del deute sobirà i recomanen tenir durades molt reduïdes ja que esperen que, en els propers mesos, els tipus a llarg termini se situïn en nivells superiors (1,8 % per al bo nord-americà i 0 % en el cas del bo sobirà alemany).  Pel que fa a la renda fixa de països emergents, Banca March ha venut l'exposició a deute sobirà xinès denominada en renminbis. Després de la seva forta apreciació, i davant un possible gir més expansiu de les autoritats del país asiàtic, han decidit prendre beneficis.

En contrast amb el deute cotitzat, el deute privat és un dels seus actius preferits ja que permet capturar la prima d'il·liquiditat, que històricament ha patit menors impagaments en moments d'estrès i, a més, presenta unes taxes de recuperació millors.

Final del contingut principal

.