Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March preveu un creixement feble, però els pitjors escenaris perden intensitat

05 d’octubre 2023 Categoria: Allgemeines

  • Una política monetària restrictiva i preus de l'energia elevats frenaran el creixement. Anticipen una desacceleració del PIB mundial, que creixerà un 2,3 % el 2024, a uns nivells que se situen molt per sota de la mitjana històrica (3,4 %).
  • Malgrat l'augment dels costos de finançament i el "shock" inflacionista, el consumidor es troba menys endeutat que en cicles anteriors i amb estalvi acumulat.  El consum mantindrà la resiliència, allunyant els temors a una recessió.
  • La normalització de la inflació subjacent necessitarà temps i no s'aconseguirà fins a la segona meitat de l'any vinent.
  • Els tipus d'interès es mantindran alts durant més temps. La pausa tant de la FED com del BCE és a prop, tot i que no esperen les primeres baixades de tipus abans del segon trimestre del 2024.
  • Un escenari de desacceleració econòmica i tipus d'interès elevats dona suport a la renda fixa, que és l'actiu amb un binomi rendibilitat-risc més atractiu. Es dona preferència al crèdit de més qualitat i a l'aprofitament dels moments de tensió per anar incrementant la durada.
  • Veuen un potencial limitat per a les borses i es mantenen exigents per incrementar l'exposició. Les aturades en les pujades de tipus oficials acostumen a ser bons moments per a la renda variable, però són també períodes de transició cap a entorns més volàtils.

 

L'equip d'Estratègia de Mercats de Banca March considera que el cicle econòmic està en una fase madura i preveu un entorn de creixement feble, amb una inflació moderant-se, però on els pitjors escenaris perden intensitat. Tot i que l'economia global ha mostrat una bona resiliència, s'enfrontarà a forces confrontades: la pujada dels costos de finançament i els alts preus de l'energia continuaran frenant l'activitat, mentre que, pel costat positiu, el menor endeutament de les llars i la fortalesa del mercat laboral donaran suport al consum, reduint el temor a una recessió global.

En aquest context, s'espera que el creixement del PIB mundial se situï en el 2,8 % aquest any i en el 2,3 % el 2024, a uns nivells molt inferiors a la mitjana històrica (+3,4 %).  En termes regionals, continuarem observant una divergència cíclica: als Estats Units, el consum i l'ocupació han aguantat millor del que s'esperava l'enduriment de les polítiques monetàries, mentre que a Europa la debilitat del sector industrial i la dependència energètica externa més elevada continuaran pesant. Tot i que els serveis a la zona euro han resistit (sobretot els lligats al turisme), el PIB continuarà estancat amb avenços molt modestos. A Espanya el creixement també perdrà impuls, però seguirà sent superior a la zona euro a causa del pes superior dels serveis i la bona evolució del mercat laboral: durant els últims 12 mesos, l'economia espanyola va ser la que més va contribuir a la creació d'ocupació de la regió. Pel que fa a la Xina, el rebot després de la retirada de les mesures de control de la pandèmia ha perdut intensitat, però l'arribada de nous estímuls a la part final de l'any hauria de permetre una estabilització.

Pel que fa a la inflació, a partir d'ara la moderació serà més gradual. Es necessitarà temps perquè les taxes subjacents més lligades a l'evolució dels preus dels serveis i sobretot dels salaris comencin a doblegar-se. Estem ja en un procés de desinflació, però on no s'assoliran els objectius dels Bancs Centrals fins ben entrats en la segona meitat de l'any vinent.

Tipus d'interès elevats durant més temps

Els tipus d'interès es preveuen elevats durant més temps davant d'un escenari on els bancs centrals no donaran per acabada la lluita contra la inflació abans de temps. No obstant això, destaquen també que la política monetària entrarà en una nova fase en què toca calibrar els efectes negatius de les agressives pujades de tipus d'interès. A partir d'ara, el principal instrument de política monetària serà la reducció dels balanços, en un entorn en el qual tant la FED com el BCE faran una pausa en la pujada de tipus.

El consum es manté malgrat els preus elevats

Malgrat les polítiques monetàries restrictives i l'alça de preus, el consum privat s'ha consolidat com el gran suport del creixement. L'estalvi acumulat durant la pandèmia encara no s'ha esvaït completament i, al tancament del segon trimestre, suposava un 2,3 % del PIB als EUA i un 6,4 % del PIB a l'Eurozona.

A més, durant l'últim cicle econòmic, les llars no han incrementat els seus nivells d'endeutament com va ocórrer en els anys previs a la crisi financera de 2008. Aquest és un dels factors que explica la menor sensibilitat en la despesa dels consumidors en el context de pujada de tipus. A Espanya, el deute de les llars s'ha reduït fins al 51 % del PIB, al nivell mínim des de 2002. Finalment, encara que l'augment de l'ocupació es reduirà a partir d'ara, la moderació de la inflació i un mercat laboral ajustat permetran que els ingressos reals de les llars comencin a recuperar-se, cosa que donarà suport al consum.

Desacceleració econòmica i valoració relativa donen suport a la renda fixa

Un cicle econòmic en desacceleració fa difícil anticipar fortes pujades addicionals per a la renda variable, mentre que els elevats tipus d'interès ara suposen una alternativa més atractiva en termes de valoració i risc.

Per primera vegada en la història la rendibilitat exigida a la liquiditat i al crèdit (IG) és equivalent a la requerida a les accions, situar-se al voltant del 5 % i desincentivant l'increment de l'exposició cap a actius de més risc, com ara la renda variable. Tot això, continua estant justificat el manteniment de les posicions en renda variable, però amb nivells d'exposició continguts, atès que altres actius com la renda fixa ofereixen índexs de rendibilitat-risc més equilibrats.

Els tipus d'interès són ja els més elevats dels últims 20 anys i en tots els segments de la renda fixa superen les expectatives d'inflació. Els experts de Banca March consideren que ja ens trobem en els ajustos finals del cicle de pujada dels tipus oficials, un moment que històricament ha estat adequat per incrementar l'exposició a renda fixa i també per elevar la durada de les carteres: des de 1980, en tots els processos de pujades de tipus d'interès anteriors, l'arribada de la pausa ha desencadenat retorns reals positius per a la renda fixa a 12 mesos..

L'endeutament empresarial està contingut en comparació amb cicles anteriors, per la qual cosa l'equip d'Estratègia de Mercats de Banca March afavoreix la inversió en bons d'empreses de més qualitat creditícia, ja que ofereixen més protecció en un escenari de desacceleració econòmica i possibles moments d'estrès, com ara els produïts després de la invasió d'Ucraïna i la crisi del gas rus. A més, apunten que les necessitats de refinançament a curt termini són manejables —en els pròxims 15 mesos venç menys d'un 2 % de l'HY nord-americà i un 4 % de l'europeu—, cosa que reduirà la pressió als mercats de deute.

En un entorn de creixement feble, però amb menys riscos de recessió, la prima d'il·liquiditat que ofereix el deute privat continuarà sent atractiva. Històricament, aquest segment de la renda fixa ha ofert rendibilitats superiors i amb un risc contingut.

Potencial limitat de la renda variable

Després de les aturades dels tipus oficials, la renda variable acostuma a tenir un bon comportament. No obstant això, aquests també són períodes de transició cap a entorns més volàtils, que habitualment es produeixen quan els tipus d'interès comencen a baixar. A l'equip d'Estratègia de Mercats de Banca March, aconsellem una aproximació cauta, però veient les caigudes com a oportunitats per incrementar amb més marge de seguretat.

Les valoracions de les borses se situen en la seva mitjana històrica, en un entorn de desacceleració i tipus elevats. Per això, els experts de Banca March són exigents en els nivells d'entrada, atès que a més veuen un potencial limitat de millora dels beneficis empresarials.

En termes regionals, continuen afavorint la borsa estatunidenca davant l'europea. Consideren que els beneficis de l'índex nord-americà mostraran més resiliència pel seu major component lligat a la tecnologia, però sobretot per l'exposició més elevada a sectors defensius en comparació amb altres regions. A més, veuen oportunitats en borses emergents, on les revisions a la baixa dels beneficis han estat molt més agressives.

A escala sectorial, aposten per una combinació de sectors amb capacitat de generar beneficis en el context macroeconòmic actual i d'altres que permetin guanyar exposició a la transformació econòmica. En concret, continuen afavorint la inversió en el sector tecnològic per la seva capacitat de generar beneficis en un context on les necessitats d'inversió en digitalització seguiran a l'alça. Aquestes posicions les combinen amb l'exposició al sector de cures de la salut, pel seu caràcter defensiu i la recurrència dels seus beneficis en moments de deteriorament del cicle econòmic. Així mateix, l'equip d'Estratègia de Mercats de Banca March pensa que és atractiu mantenir l'exposició a sectors sensibles a tipus elevats i amb valoracions atractives, com ara el financer a Europa. Finalment, i de manera estructural, veuen oportunitats d'inversió importants en els sectors vinculats a la transició i l'autosuficiència energètica.

Final del contingut principal

.