Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March obté un benefici consolidat de 20 milions el primer trimestre, un 19,4 % més, amb avenços en els marges brut i d'explotació

21 de maig 2021 Categoria: Resultats

El benefici consolidat de Banca March va augmentar un 19,4%, fins a 20 milions d'euros, en el primer trimestre, amb un augment dels ingressos de Grup per prestació de serveis de l'7,8%, mentre els marges brut i d'explotació van avançar el 2,6% i el 3,7%, respectivament.

 • El benefici consolidat de Banca March va créixer un 19,4 %, fins als 20 milions d'euros, el primer trimestre, amb un augment dels ingressos del Grup per prestació de serveis del 7,8 %, mentre que els marges brut i d'explotació van avançar el 2,6 % i el 3,7 %, respectivament.
 • El resultat després d'impostos de l'activitat bancària es va mantenir estable, fins a situar-se en els 14 milions d'euros al final del trimestre, amb un augment dels ingressos per prestació de serveis, sense incloure-hi Corporación Financiera Alba (CFA), del 8,1 %.
 • L'entitat manté els seus nivells de solvència CET gener (18,22 %), liquiditat —LCR (191,7 %) i DTL (130,0 %)— i cobertura de riscos dubtosos (59,9 %) entre els més elevats dels bancs europeus.
 • Banca March continua registrant la taxa de mora més baixa del sistema financer espanyol sense haver recorregut a la venda massiva de carteres NPL a descompte: un 1,50 % al tancament del mes de març, enfront d'un 4,55 % de mitjana del sector (segons les últimes dades del Banc d'Espanya).
 • Les àrees especialitzades de Banca Privada i Patrimonial van tenir un comportament molt positiu, amb un augment dels actius sota gestió del 21,4 %, un increment del volum total de negoci del 16,9 % i un creixement del nombre de clients del 18,9 %.
 • L'àrea de Banca Corporativa continua reforçant la seva especialització en l'assessorament a empreses familiars, potenciant el seu lideratge en col·locacions de deute a curt termini, amb un volum d'emissions realitzades superior als 1.400 milions d'euros, un 10 % més que el primer trimestre del 2020. Banca March, a més, avança per consolidar-se com a referència en finançament bancari sostenible, amb un augment del volum d'operacions de 420 milions d'euros.
 • El volum de negoci de la Unitat de Grans Empreses va créixer un 7,1 % respecte al primer trimestre del 2020; el nombre de clients, un 6,6 %; la inversió creditícia, un 2,6 %; els recursos bancaris, un 12,0 %, i els actius sota gestió, un 7,4 %.
 • El resultat consolidat net de Corporación Financiera Alba (CFA), participada en un 15 % per Banca March, va ser de 59 milions d'euros el primer trimestre, gràcies als millors resultats de les participades.
 • L'entitat s'ha adherit fins ara a totes les iniciatives impulsades des del govern central per pal·liar la situació de profunda crisi sobrevinguda, participant en les línies d'avals ICO per a empreses i autònoms, carències i moratòries sectorials, tant emparades per RD com per iniciativa del banc, així com a les línies ISBA-COVID del govern balear per un import global de 1.550 milions d'euros, dels quals el 34 % del volum i el 50 % de les operacions s'han materialitzat a les Balears.
 • A les Balears, a l'àrea de Banca Comercial i Privada, que concentra el gruix de l'activitat al territori, la inversió creditícia va créixer un 15,3 %; els actius sota gestió, un 15,3 %, i el nombre de clients, un 16,4 %, amb increments en el marge financer (4,0 %), el marge ordinari (12,0 %) i el marge d'explotació (5,4 %).
 • Banca March, fidel a la seva estratègia i al seu model de negoci, està compromesa amb el desenvolupament dels seus professionals. És l'únic banc espanyol que té actualment els certificats Top Employer i Great Place to Work®, màxims reconeixements en matèria de recursos humans. A més, segons l'últim rànquing d'aquesta consultora, l'entitat és una de les 10 millors empreses per treballar a Espanya i l'únic banc espanyol en aquesta classificació (que inclou 50 companyies).

En un trimestre marcat per l'inici de la recuperació econòmica després de l'impacte de la COVID-19, el benefici consolidat del Grup Banca March va augmentar un 19,4 %, fins a situar-se en els 20 milions d'euros al mes de març. Durant el període, els ingressos per prestació de serveis van créixer un 7,8 % i els marges brut i d'explotació van augmentar el 2,6 % i el 3,7 %, respectivament.

El resultat després d'impostos de l'activitat bancària es va mantenir estable respecte al març del 2020, fins a situar-se en els 14 milions d'euros al final del primer trimestre, amb un augment dels ingressos per prestació de serveis, sense incloure-hi la CFA, del 8,1 %.

Banca March continua mantenint unes sòlides ràtios financeres i de capital, amb un CET 1 del 18,22 % a finals de març, el més elevat de la banca espanyola i un dels més alts d'Europa. L'entitat registra la taxa de mora més baixa del sector a Espanya, un 1,50 % sense haver recorregut a la venda massiva de carteres NPL a descompte, enfront d'un 4,55 % de mitjana (segons les últimes dades del Banc d'Espanya). D'altra banda, els nivells de liquiditat —LCR (191,7 %) i DTL (130,0 %)— i cobertura de riscos dubtosos (59,9 %) se situen entre els més alts de la banca.

El resultat consolidat net de Corporación Financiera Alba (CFA), participada en un 15 % per Banca March, va ser de 59 milions d'euros el primer trimestre, gràcies als millors resultats de les participades.

L'agència de qualificació creditícia Moody 's va ratificar l'abril del 2020 la qualificació a llarg termini de Banca March en A3 amb perspectiva "estable", una de les millors notes del sistema financer espanyol, per davant del Regne d'Espanya (actualment, Baa1).

A les Balears, gràcies al profund coneixement i vinculació del banc amb el seu mercat d'origen, a l'àrea de Banca Comercial i Privada, que concentra el gruix del negoci de Banca March a la zona, la inversió creditícia va créixer un 15,3 %; els actius sota gestió, un 15,3 %, i el nombre de clients, un 16,4 %, amb increments en el marge financer (4,0 %), el marge ordinari (12,0 %) i el marge d'explotació (5,4 %).

Banca March situa al centre de la seva estratègia les persones i el seu desenvolupament professional. Fruit d'aquesta filosofia, els dos últims exercicis Banca March ha obtingut la certificació Great Place to Work®, que se suma a les certificacions Top Employer obtingudes els anys 2019, 2020 i 2021. Enguany, a més, Banca March ha entrat per primera vegada al rànquing de Best Workplaces Espanya que elabora Great Place to Work® i s'ha situat entre les 10 primeres posicions —és l'únic banc espanyol en aquesta classificació, que agrupa 50 companyies—, cosa que l'acredita com una de les Millors Empreses per Treballar a Espanya.

José Luis Acea, conseller delegat de l'entitat, afirma: «Des de Banca March volem reiterar la nostra solidaritat amb les persones i famílies colpejades per la malaltia i les empreses que han vist afectat el seu negoci. L'experiència de la pandèmia ens ha reafirmat en les nostres conviccions: els clients i els professionals s'han de situar al centre de l'estratègia, i el compromís amb la societat ens ha de portar a aprofundir encara més en vies per oferir propostes de finançament i assessorament patrimonial sostenibles. Ara és quan el nostre lema, el Creixement Conjunt amb els clients, empleats, accionistes i la societat en general, agafa més rellevància. Cal atendre i donar resposta als requeriments de totes les parts, i Banca March vol estar, avui més que mai, a l'altura de les circumstàncies. Sobre aquests fonaments sòlids, afrontem amb determinació i en la millor posició el període que s'obre després de la crisi del coronavirus, amb el compromís de continuar donant suport als nostres clients.»

Assessorament patrimonial amb productes innovadors

Les àrees especialitzades de Banca Privada i Patrimonial van tenir un comportament excel·lent, amb un augment dels actius sota gestió del 21,4 %, un increment del volum total de negoci del 16,9 % i un creixement del nombre de clients del 18,9 %.

El Grup Banca March es manté a l'avantguarda de la innovació de productes de banca privada amb l'oferta de propostes rendibles més completa del sector per a tots els perfils d'estalviadors i inversors: coinversió, gestió discrecional de carteres (GDC) de valor afegit, fons alternatius, fons de fons de private equity (March Private Equity), inversió sostenible i d'impacte, fons temàtics (March Asset Management) i productes d'estalvi a llarg termini especials per a clients de Banca Privada i Banca Patrimonial, com els Unit Linked desenvolupats per March Vida.

A finals de març, Banca March sumava més de 4.600 contractes amb servei de gestió discrecional de carteres (GDC) de valor afegit, cosa que va suposar un augment del 77 %, amb un patrimoni en carteres delegades de 1.440 milions d'euros, un 69 % més que a finals del primer trimestre del 2020. Cal subratllar el dinamisme de l'estratègia Next Generation, la proposta d'inversió basada en megatendències globals identificades per l'equip de l'entitat, que va elevar els seus actius gestionats un 395 % respecte al març del l'any passat, fins a més de 500 milions d'euros.

Les propostes d'inversió en actius alternatius, que l'entitat va incorporar a la seva oferta de solucions l'any 2019 a través d'aliances amb K2 Advisors-Franklin Templeton (GDC) i Banque Syz (fons de fons), sumaven més de 200 milions d'euros sota gestió, la qual cosa suposa duplicar el volum que registraven a finals de març del 2020.

Les propostes d'inversió sostenible i responsable (ISR) amb J. Safra Sarasin i d'inversió d'impacte amb Amundi-CPR també van mantenir l'excel·lent acollida dels seus inicis, amb un patrimoni gestionat que superava en conjunt els 110 milions d'euros al tancament del primer trimestre de l'exercici actual.

La coinversió continua sent una de les senyes d'identitat del banc. Banca March comparteix amb els seus clients inversions en les quals participa amb capital propi, com és el cas dels projectes T2 Energy Transition Fund, ELTIF creat en exclusiva per a Banca March per Tikehau Capital per oferir als clients oportunitats d'inversió en private equity amb enfocament en transició energètica, i Oquendo IV, fons que concedeix finançament a empreses espanyoles mitjanes a través de préstecs mezzanine i altres instruments flexibles. D'altra banda, durant l'exercici també es va tancar el tercer projecte en infraestructures logístiques juntament amb Pavasal i es va invertir en sis actius hidroelèctrics a Portugal juntament amb Mirova, gestor d'infraestructures sostenibles de Natixis IM, Engie, una de les companyies energètiques més importants del món, i Crédit Agricole Assurances.

Amb un patrimoni gestionat de més de 5.000 milions d'euros a 31 de març de 2021, March Asset Management (AM) és la gestora del Grup i una de les seves peces estratègiques. March AM ocupa el quart lloc del mercat espanyol per volum total de SICAV, amb 2.138,7 milions d'euros gestionats en aquest tipus d'instrument a finals de març. Les tres SICAV institucionals que gestiona són productes tradicionals líquids de coinversió i una de les senyes d'identitat de Banca March. Torrenova és la SICAV més gran d'Espanya, amb 905,9 milions d'euros de patrimoni gestionat a finals de març. Es va crear fa més de vint anys com a instrument d'inversió dels accionistes del banc i actualment hi participen 4.308 clients. Bellver (352,4 milions d'euros de patrimoni gestionat i 2.510 partícips) i Lluc (210,1 milions i 1.336 partícips) completen aquest grup de productes.

Entre els fons de renda variable de March AM, van destacar en el trimestre March Europa i March Global, amb unes rendibilitats acumulades en el trimestre del 13,43 % i 12,35 %, respectivament, molt per sobre dels seus índexs de referència (6,91 % i 5,74 %). Al seu torn, en la gamma luxemburguesa, March Iberia i Mediterranean Fund van acabar el març amb rendibilitats acumulades durant l'any del 10,40 % i l'11,06 %, respectivament, per sobre dels seus índex de referència (5,71 % i 5,74 %).

Pel que fa a plans de pensions, va ser excel·lent la rendibilitat anualitzada de Pensión Creciente i March 80/20, que es van situar al primer quartil de la classificació (Inverco) dels plans de la seva mateixa categoria, i March Acciones i March 50/50, al segon quartil de la seva.

Suport i assessorament a l'empresa familiar

En Banca Corporativa, l'activitat de Banca March se centra en empreses, empreses familiars i famílies empresàries, especialització que es focalitza en finançament alternatiu, direct lending, solucions de tresoreria a mida i cobertures de riscos. El volum de negoci de la Unitat de Grans Empreses va créixer respecte al primer trimestre del 2020 un 7,1 %; el nombre de clients, un 6,6 %; la inversió creditícia, un 2,6 %; els recursos bancaris, un 12,0 %, i els actius sota gestió, un 7,4 %.

L'entitat s'ha adherit fins ara a totes les iniciatives impulsades des del govern central per pal·liar la situació de profunda crisi sobrevinguda, participant en les línies d'avals ICO per a empreses i autònoms, carències i moratòries sectorials, tant emparades per RD com per iniciativa del banc, així com a les línies ISBA-COVID del govern balear per un import global de 1.550 milions d'euros, dels quals el 34 % del volum i el 50 % de les operacions s'han materialitzat a les Balears.

El desembre del 2020, Banca March va ser el primer banc europeu que va tancar un acord amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI) per facilitar finançament avalat pel Fons Paneuropeu de Garantia (EGF), un dels instruments aprovats per la UE l'any passat per pal·liar l'impacte de la COVID-19. En virtut d'aquest i altres acords també formalitzats amb el BEI en la mateixa data, Banca March canalitzarà més de 600 milions d'euros a pimes i grans empreses espanyoles.

L'entitat va posar en marxa a finals del 2019 la Unitat de Turisme i Oci dins de l'àrea de Banca Corporativa, amb un servei molt especialitzat per al sector turístic i hoteler, reforçant els recursos i el model d'atenció a clients, així com la seva oferta de valor.  Des de Banca March s'ha donat suport amb fermesa a aquesta activitat, aportant nou finançament, formalitzant moratòries, posposant venciments i aportant solucions a les companyies que permeten reforçar els seus fons propis, com les operacions de sale&lease, sale&management, desinversió d'actius no estratègics o incorporació de socis financers.

Banca March es manté al capdamunt del rànquing d'Assessors Registrats/Arrangers i Col·locadors de programes de pagarés MARF i ECP a curt termini per a emissors corporatius espanyols. L'entitat ha col·locat, a través dels 34 programes assessorats en què participa, emissions per més de 1.400 milions d'euros en instruments de curt termini (pagarés MARF i ECP) el primer trimestre de 2021, import que supera en un 10 % el del primer trimestre del 2020. Així mateix, Banca March ha aconseguit en els tres primers mesos de l'any un increment del volum dirigit i col·locat de bons de mitjà termini de més del 100 % respecte al mateix període del 2020.

En operacions de finançament sindicat i club, Banca March ha participat en transaccions que representen un volum agregat total de més de 590 milions en el primer trimestre del l'any. L'entitat manté el ferm compromís d'enfocar-se de manera preferencial al finançament ESG.  

En aquest àmbit, el volum d'operacions de finançament bancari sostenible es va incrementar en 420 milions d'euros respecte al mateix període de l'any passat. Entre altres operacions, Banca March ha formalitzat un finançament estructurat de 80 milions d'euros amb Barceló Hotel Group per a l'execució de projectes sostenibles i ha participat també, amb un total de sis entitats, en la primera operació de finançament sostenible del Grup Iberostar.

Banca March – Grup consolidat

Compt de Pèrdues i Guanys     Variació
  31/03/2021 31/03/2020 Import %
Marge d'interessos 36,1 37,0 -0,9 -2,4%
Marge brut 99,1 96,6 2,5 2,6%
Resultat de l'activitat d'explotació 24,8 23,9 0,9 3,8%
Resultat atribuït 19,7 16,5 3,2 19,4%
Balanç     Variació
  31/03/2021 31/03/2020 Import %
Préstecs i bestretes 8.388,4 7.972,6 415,8 5,2%
Recursos totals 11.159,3 10.728,3 431,0 4,0%
Dipòsits dels clients 8.559,4 7.837,1 722,3 9,2%
Patrimoni net 1.976,8 1.890,2 86,6 4,6%
Total actiu 17.062,4 16.936,0 126,4 0,7%
Ràtios principals 31/03/2021 31/03/2020
Ràtio de morositat 1,50% 1,82%
Ràtio de cobertura 59,90% 53,48%
Ràtio de solvència 18,22% 15,04%
Tier 1 18,22% 15,04%

Final del contingut principal

.