Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March obté la certificació Great Place to Work per tercer any consecutiu

03 de febrer 2022 Categoria: Banca March

La consultora internacional ha destacat l'entitat per la seva cultura excel·lent i orgull de pertinença, així com per les seves pràctiques i polítiques en la gestió de les persones.

  • Aquest reconeixement, un dels més prestigiosos a escala internacional pel que fa a persones i gestió del talent, posa de manifest tant la bona gestió dels recursos humans, com l'excel·lència i l'alt rendiment de l'equip de Banca March.
  • Entre els aspectes més valorats per la consultora independent Great Place to Work destaquen la cultura excel·lent, l'orgull de pertinença i les polítiques en gestió de persones. El darrer any l'evolució més gran s'ha produït en l'àmbit de transformació digital, servei i companyonia.
  • El 2021, a més de la certificació, Banca March es va posicionar com l'únic banc espanyol en el rànquing que Great Place to Work elabora a escala nacional, europea i específica de la província de Màlaga.

 

Banca March ha obtingut la certificació Great Place to Work per tercer any consecutiu. La consultora internacional ha destacat l'entitat per la seva cultura excel·lent i orgull de pertinença, així com per les seves pràctiques i polítiques en la gestió de les persones. El darrer any, la transformació digital, els serveis i la companyonia han estat els aspectes que més han evolucionat.

El 2021, a més de la certificació, Banca March es va posicionar com l'únic banc espanyol en el rànquing que Great Place to Work elabora a escala nacional, europea i específica de la província de Màlaga.  

Great Place to Work treballa des de fa més de 30 anys amb empreses de tot el món per identificar, crear i mantenir una cultura d'alta confiança i alt rendiment. Aquesta consultoria independent, una de les més prestigioses en l'àmbit nacional i internacional en matèria de gestió de recursos humans, obliga les empreses a complir amb els més alts estàndards internacionals d'excel·lència en el desenvolupament i implementació de l'estratègia de les persones.

D'aquesta manera, analitza la confiança dels empleats a través de dos indicadors: Trust Index, un qüestionari que analitza la visió de l'empleat de la seva entitat, i Culture Audit, una auditoria per avaluar la cultura de l'empresa. L'anàlisi d'aquests dos indicadors ofereix un diagnòstic intern i mesurable de la satisfacció dels empleats de l'entitat i és evident que Banca March gaudeix d'una de les millors del sector financer.

En aquest sentit, Banca March ha millorat o igualat en el darrer any la puntuació en les 80 afirmacions que analitza l'estudi. Els aspectes més destacats han tornat a ser la cultura excel·lent i l'orgull de pertinença, en què l'entitat ha assolit els millors resultats en els tres anys que ha obtingut la certificació: un 94 % d'orgull entre els empleats a l'hora de valorar els seus assoliments professionals com a treballadors de Banca March i un 91 % entre els que afirmen que volen continuar treballant al banc.

Aquesta puntuació es repeteix entre els professionals de Banca March que consideren que els seus superiors porten el negoci amb honestedat i ètica, i entre els que opinen que a l'entitat tenen un bon lloc de treball.

Pel que fa als aspectes que més han evolucionat de manera positiva a escala global, destaquen aquells relacionats amb la transformació digital, el servei i la companyonia dins la companyia. Així, el 79 % dels professionals de Banca March considera que l'entitat està avançant digitalment i de manera competitiva, un 88 % pensa que els clients de Banca March valorarien el servei que es presta des de l'entitat com "excel·lent" i un 88 % afirma que hi ha companyonia i preocupació mútua entre empleats.

L'auditoria ha mostrat igualment un clima de treball de respecte a les persones i al projecte empresarial de Banca March. Aquest reconeixement, que l'entitat obté per tercer any consecutiu, posa de manifest l'èxit en la implementació del Pla estratègic de recursos humans en els últims anys per millorar la gestió professional de les persones i assolir una cultura corporativa d'alt rendiment.

Anselmo Martín-Peñasco, sotsdirector general de Banca March i responsable de l'àrea de Recursos Humans, ha explicat: "Les persones són el cor de Banca March i les polítiques que despleguem des del departament de Recursos Humans tenen com a objectiu desenvolupar tot el potencial dels seus professionals. Fomentem i promovem el desenvolupament professional i personal, la igualtat d'oportunitats i la conciliació laboral i familiar. El nostre objectiu és mantenir-nos com una organització d'alt rendiment, orientada a resultats i basada en valors ètics de professionalitat, competència, meritocràcia i banca responsable. Busquem complir amb alts estàndards de demanda en el desenvolupament i gestió de la nostra activitat. És per això que, per nosaltres, és una prioritat oferir un entorn de treball motivador, en el qual l'empresa i els professionals creixin en equilibri, estiguin orgullosos de la seva contribució i de la seva pertinença a l'organització”.  

Banca March es consolida com un lloc de treball excel·lent

Banca March situa les persones al centre de la seva estratègia i promou el desenvolupament personal i professional a través d'un entorn motivador i segur, reflectint la seva filosofia de creixement conjunt de clients, empleats, accionistes i la societat en general. Fruit d'aquesta estratègia, Banca March ha obtingut el 2022 i per quart any consecutiu la certificació Top Employer, atorgada per la consultora independent Top Employers Institute. Aquests reconeixements se sumen a les certificacions Great Place to Work obtingudes en els tres últims exercicis.

Banca March ha posat en marxa diverses pràctiques que busquen proporcionar un entorn de treball motivador; facilitar i promoure el desenvolupament professional i alinear esforços i comportaments amb els valors corporatius.

Formació

El 100 % dels professionals de Banca March han rebut formació en els últims cinc anys, amb una inversió per professional superior a la mitjana del sector financer. S'aposta per l'excel·lència i la diferenciació, amb un pla de formació anual adaptat a les necessitats dels equips i al context de cada moment. També es fomenta la motivació i la innovació entre tots els professionals.

Durant l'últim any, l'oferta s'ha ampliat amb programes de sostenibilitat i ajudes per a la realització de projectes docents i de recerca acadèmica. En col·laboració amb la Universitat d'Oviedo, es va crear el Doctorat Banca March, gràcies al qual cada any professionals de l'entitat cursen el doctorat en Economia i Empresa.

Beneficis socials

El model retributiu de Banca March ofereix una remuneració competitiva que vincula rendiment, conducta, assoliments i compensació. Tot això, garantint l'equitat interna. La retribució es complementa amb diversos beneficis socials, entre els quals cal destacar les condicions avantatjoses en préstecs, bestretes i crèdits al consum; ajudes per a la formació dels professionals; premis i ajudes a l'estudi tant per a professionals com per als seus familiars; assegurança mèdica col·lectiva i servei mèdic corporatiu; avantatges en la compra o en la intermediació d'actius adjudicats; fons de pensions; assegurança de vida i accidents, i ajuda alimentària.

Desenvolupament professional

A Banca March es promou el creixement intern i la promoció de les persones, apostant per l'estabilitat laboral, fins i tot en els moments més complicats. L'experiència professional a Banca March és el resultat d'un procés d'aprenentatge basat en la meritocràcia, el treball en equip i la capacitat creativa. Tots els professionals de Banca March poden participar en sistemes de rotació interna, que es basen en els principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació, igualtat de tracte i respecte a les persones i les seves capacitats. Aquests mateixos principis també són decisius en la selecció de nous talents.

Cultura d'alt rendiment

Banca March promou una cultura de valors i d'alt rendiment, apostant per la proximitat dels directius, la transparència en la comunicació, la confiança i el tracte proper d'una empresa familiar amb més de 90 anys d'història. Aquestes condicions i la ubicació de les persones al centre del model s'han traduït en alts nivells d'orgull de pertinença per part dels professionals (91 punts sobre 1001) i de recomanació com a bona empresa per treballar (49 punts d'eNPS2).

1 Valor de l'últim Trust Index de Great Place to Work (GPTW) de la pregunta: "Em sento orgullós quan dic que treballo en aquesta empresa”.
2 Valor de l'últim Trust Index de GPTW. L'eNPS és l'índex de recomanació com a bon lloc per treballar i pot oscil·lar entre els -100 i els 100 punts.

Pla d'igualtat i mesures de conciliació

Banca March assumeix el compromís de proporcionar un entorn de treball no discriminatori, on es tracti amb justícia i respecte tots els professionals, se'n promogui el desenvolupament i es recompensi en funció de l'acompliment, evitant qualsevol mena de discriminació. Totes les mesures es recullen en el Pla d'igualtat de l'entitat. A més, Banca March aposta per la conciliació de la vida personal i professional dels seus empleats, i ofereix mesures de flexibilitat i permisos que aporten valor als empleats amb situacions especials.

Compromesos amb la societat

Banca March considera clau la correcta integració de criteris ètics, socials i ambientals en el desenvolupament de la seva activitat financera. Un dels seus objectius prioritaris és impulsar un negoci més rendible i sostenible, respectuós amb les persones i l'entorn.

També promou el voluntariat corporatiu entre els professionals, fomentant la participació en accions solidàries i l'aportació de les seves pròpies idees d'acció social relacionades amb el suport als més desfavorits, la integració de les persones amb diferents capacitats, la cura del medi ambient o l'educació financera.

Gestió de la COVID

Des de l'inici de la crisi de la COVID-19, Banca March ha fixat dos objectius prioritaris que estableixen el patró de gestió: preservar la salut dels professionals i de tot el seu entorn, i mantenir la continuïtat del negoci. A més, s'ha compromès a mantenir l'estabilitat laboral de tots els professionals, aportant noves mesures de conciliació que puguin donar resposta a les noves necessitats, i mantenir i fomentar el costat més solidari ajudant els més afectats per la pandèmia.

Final del contingut principal

.