Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March obté la certificació Great Place to Work per quart any consecutiu

14 de febrer 2023 Categoria: Banca March

  • Entre els aspectes més valorats per la consultora independent Great Place to Work destaquen la cultura excel·lent, l'orgull de pertinença, la confiança dels empleats en la direcció i les polítiques en gestió de persones.
  • Aquest reconeixement, un dels més prestigiosos a escala internacional, avala un model de negoci basat en el lideratge en solvència, assessorament responsable, solidesa reputacional, qualitat del servei, tecnologia d'assessorament i gestió de persones, amb els professionals més ben formats de la banca espanyola.
  • Una fita que se suma a les assolides per Banca March el 2022, quan l'entitat es va situar com la cinquena millor empresa per treballar a Espanya, segons el rànquing Best Workplaces elaborat per GPTW, i va repetir per segon any consecutiu com l'únic banc espanyol en el seu rànquing europeu. Amb l'arrencada de l'any, l'entitat també ha obtingut per cinquè any consecutiu la certificació Top Employer.

Banca March ha obtingut la certificació Great Place to Work per quart any consecutiu. La consultora internacional ha destacat l'elevat indicador que l'entitat manté en les enquestes des de fa anys gràcies a la seva cultura excel·lent i orgull de pertinença. Banca March també sobresurt en altres aspectes com ara la visió clara de cap a on va l'empresa, la confiança dels empleats en la direcció, el fet que és una companyia exigent amb lideratge proper i el treball col·laboratiu.

Aquest reconeixement, un dels més prestigiosos a escala internacional, avala un model de negoci basat en el lideratge en solvència, assessorament responsable, solidesa reputacional, qualitat del servei, tecnologia d'assessorament i gestió de persones, amb els professionals més ben formats de la banca espanyola.

Una fita que se suma a les assolides per Banca March el 2022, quan l'entitat es va situar com la cinquena millor empresa per treballar a Espanya, segons el rànquing Best Workplaces elaborat per Great Place to Work, i va repetir per segon any consecutiu com l'únic banc espanyol en el seu rànquing europeu. Amb l'arrencada de l'any, l'entitat també ha obtingut per cinquè any consecutiu, la certificació Top Employer, atorgada per la consultora independent Top Employers Institute, per haver aconseguit un entorn laboral excel·lent, potenciant una organització d'alt rendiment, orientada als resultats i sustentada en valors ètics de professionalitat, competència, meritocràcia i banca responsable.

Great Place to Work treballa des de fa més de 30 anys amb empreses de tot el món per identificar, crear i mantenir una cultura d'alta confiança i alt rendiment. Aquesta consultoria independent, una de les més prestigioses en l'àmbit nacional i internacional en matèria de gestió de recursos humans, obliga les empreses a complir amb els més alts estàndards internacionals d'excel·lència en el desenvolupament i implementació de l'estratègia de les persones.

D'aquesta manera, analitza la confiança dels empleats a través de dos indicadors: Trust Index, un qüestionari que examina la visió de l'empleat de la seva entitat, i Culture Audit, una auditoria per avaluar les pràctiques i polítiques en la gestió de persones, així com la cultura de l'empresa. L'anàlisi d'aquests dos indicadors ofereix un diagnòstic intern i mesurable de la satisfacció dels professionals de l'entitat, entre les millors del sector financer.

En aquest sentit, Banca March destaca sobretot en quatre paràmetres clau en l'elaboració de l'enquesta: orgull, assoliments, atenció excel·lent i motivació per contribuir al projecte. Així, el 88 % dels empleats se sent orgullós quan diu que treballa a Banca March, un percentatge que augmenta fins al 92 % quan se'ls demana si senten orgull en veure el que l'entitat ha aconseguit. Pel que fa a l'atenció al client, el 86 % dels empleats considera que el servei que es presta és excel·lent. Finalment, Banca March també rep una alta puntuació en motivació, amb un 86 % dels seus professionals indicant que el projecte de Banca March els resulta atractiu i, per tant, estan motivats per col·laborar-hi.

L'auditoria ha mostrat igualment un clima laboral de respecte i treball col·laboratiu, amb un 88 % dels treballadors que considera Banca March un lloc cordial per treballar, un 87 % que afirma rebre un bon tracte i fins a un 91 % que diu sentir-se ben acollit en incorporar-se a l'entitat.

Aquest reconeixement, que Banca March obté per quart any consecutiu, posa de manifest l'èxit en la implementació del Pla estratègic de recursos humans, que té com a objectiu assolir una cultura corporativa d'alt rendiment, orientada a les persones i amb un focus clar en l'aplicació dels valors corporatius: compromís, integritat, ambició, exigència i esforç.

Anselmo Martín-Peñasco, director general adjunt de Banca March i responsable de l'àrea de Recursos Humans, ha explicat: "A Banca March, les persones són una part essencial de la nostra filosofia, que aposta pel creixement conjunt amb tots els grups d'interès: clients, empleats, accionistes i societat en general. Busquem l'excel·lència amb el màxim compromís, per això les polítiques de Recursos Humans que despleguem tenen com a objectiu desenvolupar tot el potencial dels nostres professionals. Fomentem i promovem el desenvolupament professional i personal, la igualtat d'oportunitats i la conciliació laboral i familiar. El nostre objectiu és mantenir-nos com una organització d'alt rendiment, orientada als resultats i basada en valors ètics de professionalitat, competència, meritocràcia i banca responsable. Per nosaltres, és una prioritat oferir un entorn de treball motivador, en el qual els professionals creixin en equilibri amb la companyia i estiguin orgullosos de la seva contribució i de la seva pertinença a l'organització". 

Banca March ha posat en marxa diverses pràctiques que busquen proporcionar un entorn de treball motivador; facilitar i promoure el desenvolupament professional i alinear esforços i comportaments amb els valors corporatius.

Formació

El 100 % dels professionals de Banca March han rebut formació en els últims cinc anys, amb una inversió per professional per sobre de la mitjana del sector financer. S'aposta per l'excel·lència i la diferenciació, amb un pla de formació anual adaptat a les necessitats dels equips i al context de cada moment. També es fomenta la motivació i la innovació entre tots els professionals.

Durant dels últims anys, l'oferta s'ha ampliat amb programes de sostenibilitat i ajudes per a la realització de projectes docents i de recerca acadèmica. En col·laboració amb la Universitat d'Oviedo, es va crear el Doctorat Banca March, gràcies al qual cada any professionals de l'entitat cursen el doctorat en Economia i Empresa.

Beneficis socials

El model retributiu de Banca March ofereix una remuneració competitiva que vincula rendiment, conducta, assoliments i compensació. Tot això, garantint l'equitat interna. La retribució es complementa amb diversos beneficis socials, entre els quals cal destacar les condicions avantatjoses en préstecs, bestretes i crèdits al consum; ajudes per a la formació dels professionals; premis i ajudes a l'estudi tant per a professionals com per als seus familiars; assegurança mèdica col·lectiva i servei mèdic corporatiu; avantatges en la compra o en la intermediació d'actius adjudicats; fons de pensions; assegurança de vida i accidents, i ajuda alimentària.

Desenvolupament professional

Banca March promou el creixement intern i la promoció de les persones. L'experiència professional a Banca March és el resultat d'un procés d'aprenentatge basat en la meritocràcia, el treball en equip i la capacitat creativa. Tots els professionals de Banca March poden participar en sistemes de rotació interna i promoció, que es basen en els principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació, igualtat de tracte i respecte a les persones i les seves capacitats. Aquests mateixos principis també són decisius en la selecció de nous talents.

Cultura d'alt rendiment

Banca March promou una cultura de valors i d'alt rendiment, apostant per la proximitat dels directius, la transparència en la comunicació, la confiança i el tracte proper d'una empresa familiar amb més de 90 anys d'història.

Pla d'igualtat i mesures de conciliació

Banca March assumeix el compromís de proporcionar un entorn de treball no discriminatori, on es tracti amb justícia i respecte tots els professionals, se'n promogui el desenvolupament i es recompensi en funció de l'acompliment, evitant qualsevol mena de discriminació. Totes les mesures es recullen en el Pla d'igualtat de l'entitat. A més, Banca March aposta per la conciliació de la vida personal i professional dels seus empleats, i ofereix mesures de flexibilitat i permisos que aporten valor als empleats amb situacions especials.

Compromesos amb la societat

Banca March considera clau la correcta integració de criteris ètics, socials i ambientals en el desenvolupament de la seva activitat financera. Un dels seus objectius prioritaris és impulsar un negoci més rendible i sostenible, respectuós amb les persones i l'entorn.

També promou el voluntariat corporatiu entre els professionals, fomentant la participació en accions solidàries i l'aportació de les seves pròpies idees d'acció social relacionades amb el suport als més desfavorits, la integració de les persones amb diferents capacitats, la cura del medi ambient o l'educació financera. En els últims anys els professionals de Banca March han realitzat labors de reforestació i neteja de platges, a més de recollides d'aliments i donacions per donar suport en emergències humanitàries.

Final del contingut principal

.