Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March obté la certificació AENOR que valida el seu sistema de control de riscos fiscals

22 de gener 2024 Categoria: Banca March

  • L'entitat consegueix la certificació del seu model de compliance tributari segons la norma UNE 19602 després d'una exhaustiva auditoria de qualitat de les polítiques, sistemes, procediments i controls de l'entitat..
  • La certificació d'AENOR ratifica el compromís de Banca March amb els més elevats estàndards de Bon Govern, que inclouen l'adopció en el seu model de gestió d'un sistema de compliance tributari rigorós i eficaç que minimitzi el risc fiscal. 

Banca March ha rebut la certificació AENOR pel seu sistema de gestió de compliance tributari, la qual cosa ratifica el compromís de l'entitat amb els més elevats estàndards de Bon Govern, en incloure en el seu model de gestió polítiques i controls que minimitzin el risc fiscal. Aquesta certificació, segons la norma UNE 19602, s'ha assolit després d'una exhaustiva auditoria de qualitat que ha analitzat les polítiques, els sistemes, els procediments i els controls amb què compta Banca March per garantir la correcta gestió i control dels riscos fiscals.

La norma UNE 19602 defineix uns requisits i unes recomanacions de compliance tributari que ajuden les empreses a implementar un sistema de gestió que faciliti la identificació, la prevenció i la detecció de riscos fiscals, per tal d'evitar liquidacions complementàries, sancions o delictes contra la Hisenda Pública. De la mateixa manera, facilita la transparència davant l'Administració Tributària i un compliment ètic de l'organització respecte a les seves relacions amb les administracions públiques, tant estatals com autonòmiques i locals. 

L'acte de lliurament del certificat, celebrat a la seu de Banca March, ha comptat amb l'assistència del conseller delegat de l'entitat, José Luís Acea i el CEO d'AENOR, Rafael García Meiro.

Compromís històric de Banca March amb la transparència i el rigor

El conseller delegat de Banca March, José Luis Acea, ha declarat: "A Banca March competim amb un model diferent que busca recolzar-se en les millors pràctiques de govern corporatiu i en el creixement conjunt amb tots els grups d'interès, és a dir, un model que aporti valor als clients, els professionals que treballen a l'entitat, els accionistes i a la societat en general, buscant també l'íntegre compliment de les nostres obligacions amb tots els reguladors i les administracions públiques. Aquest certificat d'AENOR ratifica l'històric i ineludible compromís de Banca March amb la transparència, el rigor i el coneixement normatiu en qualsevol àmbit, vetllant alhora pels interessos dels nostres clients, conceptes que són la base d'aquestes millors pràctiques de bon govern, juntament amb el més estricte control de riscos, que es tradueix en el fet que som l'entitat amb la millor ràtio de solvència d'Espanya, un CET 1 de l'entorn del 20 %".

Rafael García Meiro, CEO d'AENOR, ha assenyalat que: "La certificació d'AENOR en compliance tributari permet a Banca March demostrar a tots els seus stakeholders el ferm compromís amb les bones pràctiques en aquesta matèria, que inclouen fomentar una cultura empresarial transparent i ètica. Aquesta solució és una referència per dissenyar i articular sistemes de prevenció de riscos penals, en la qual ja hem certificat més de 15 companyies entre les quals es troben destacats noms del panorama empresarial espanyol. Banca March, com a entitat de referència en el sistema financer, llança un clar missatge amb la certificació més reconeguda, que donarà suport a la seva diligència deguda davant de qualsevol instància".

Final del contingut principal

.