Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March llança des d'Inversis el fons d'estratègies alternatives Dynamic Alternative Strategies

10 de gener 2022 Categoria: Banca March

  • Banca March llança Dynamic Alternative Strategies des de la plataforma d'Inversis, un fons que aposta per la inversió alternativa líquida mitjançant la rèplica d'una cistella dels 50 fons alternatius més importants de les categories Event Driven, Equity Hedge i Relative Value i 20 fons CTA (Global Macro sistemàtics).
  • L'estratègia del nou fons ha estat dissenyada per Banca March i compta amb l'assessorament de Dynamic Beta Investments (DBI), gestora estatunidenca especialitzada en part de la xarxa internacional de gestores IM Global Partner.
  • La metodologia emprada per aquest nou producte resulta especialment innovadora en el mercat espanyol, ja que no replica un índex, sinó una cistella de hedge funds, buscant un retorn competitiu amb el de les borses.
  • Amb aquest llançament, Banca March amplia la seva gamma de solucions no tradicionals líquides sota el guiatge d'experts internacionals com fa des de l'any 2019, quan va anunciar la seva aliança amb Banque Syz i Franklin Templeton / K2 per buscar aleshores una alternativa a la renda fixa.
  • Dynamic Alternative Strategies no requereix una inversió mínima, té liquiditat diària i el seu objectiu de rendibilitat està en línia amb la de la renda variable.

Banca March ha llançat des d'Inversis el nou fons d'inversió Dynamic Alternative Strategies, que compta amb l'assessorament de Dynamic Beta Investments, gestora especialitzada en actius alternatius líquids que forma part de la xarxa internacional IMGP. És un producte d'inversió factorial basada en una anàlisi quantitativa que replica el comportament d'una cistella de hedge funds, mitjançant la combinació dels 50 fons més importants en les estratègies Event Driven, Equity Hedge i Relative Value i 20 CTA (fons Global Macro sistemàtics). Gràcies a la seva estructura, els inversors es beneficien de comissions molt competitives i una liquiditat diària. A més, no exigeix una quantia mínima d'entrada.

Ainhoa Azpitarte, gerent de Selecció de Fons de Banca March, declara: "En un entorn poc falaguer amb expectativa de pujades de tipus, diferencials en mínims i bones perspectives per a la renda variable, tot i que no està exempta de volatilitat, els fons d'inversió alternativa són una opció molt interessant perquè permeten diversificar la inversió aprofitant una estructura molt líquida i barata, ja que s'inverteix en instruments derivats líquids que repliquen el comportament de la cistella de fons".

L'estratègia del nou producte que es llança a través d'Inversis, filial 100 % de Banca March, està assessorada per DBI, integrada a la xarxa internacional de gestores IMGP. Consisteix en la rèplica equiponderada d'una cistella dels 50 fons principals Event Driven, Equity Hedge i Relative Value i una altra cistella de 20 CTA, palanquejada per obtenir un retorn complementari a una inversió en renda variable. Es tracta d'una idea innovadora en el mercat espanyol, ja que replica una cistella de hedge funds a través de la inversió en índexs de renda fixa i variable, amb l'objectiu de controlar tres factors de risc fonamentals: la falta de liquiditat derivada de l'estructura mateixa dels fons alternatius; la concentració de gestors, zones geogràfiques o fons; i els biaixos humans en la selecció. Gràcies a aquesta combinació estratègica, els clients de Banca March podran accedir a un producte molt sofisticat, fins al moment només a l'abast d'inversors institucionals o professionals, i obtenir rendibilitats millors per la possibilitat de capturar beta, deixant de banda l'alfa de selecció individual de gestors.

Banca March i DBI han dissenyat una solució que possibilita replicar un univers de fons hedge funds en una sola estratègia, amb l'objectiu de capturar la rendibilitat que tots ells ofereixen a escala global i mitigar la volatilitat potencial que suposa cada gestor. Així, Dynamic Alternative Strategies inverteix exclusivament en futurs sobre índexs de renda fixa i renda variable, tant europea com internacional, o ETF amb liquiditat elevada. Per assolir els seus objectius de rendibilitat, en línia amb la inversió en renda variable a llarg termini, planteja un perfil de risc inversor decidit.

Final del contingut principal

.