Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March, líder en solvència a Espanya, tanca la compra de la branca d'activitat de banca privada que adquireix a BNP Paribas

22 de juliol 2022 Categoria: Acords

Banca March ha incorporat a la seva Àrea de Banca Patrimonial, principalment, la branca d'activitat High Net Worth i Very High Net Worth de BNP Paribas Wealth Management a Espanya.

  • Banca March, l'entitat més solvent d'Espanya, incorpora un volum de negoci de 3.300 milions d'euros i 750 grups de clients, amb la qual cosa accelera el creixement i consolida la seva quota com a entitat especialitzada en banca privada i assessorament a empreses, amb un enfocament especial en el binomi empresa-empresari.
  • L'adquisició es tanca amb una retenció del 95 % del negoci de referència de l'operació, prova de la confiança dels clients en el model de negoci de Banca March que, en línia amb les millors pràctiques de la banca privada internacional, es fonamenta en el seu lideratge en termes de solvència (és l'entitat més solvent d'Espanya), assessorament responsable, solidesa reputacional, qualitat del servei i tecnologia d'assessorament, i compta amb els professionals més ben formats del sector. Aquestes qualitats li han permès obtenir les autoritzacions reguladores en només quatre mesos.

Banca March, l'entitat més solvent del mercat espanyol, ha culminat la integració de la branca d'activitat de banca privada de BNP Paribas a Espanya que ha adquirit. L'entitat d'origen francès manté el seu negoci de grans patrimonis amb vocació de servei global. L'operació, que es va anunciar el febrer passat, s'ha executat amb celeritat, tant pel que fa a l'obtenció de les autoritzacions pertinents per part dels reguladors com al desenvolupament dels procediments i sistemes d'informació necessaris per a una integració fluida de clients i posicions.

D'aquesta manera, Banca March ha incorporat a la seva Àrea de Banca Patrimonial, principalment, la branca d'activitat High Net Worth i Very High Net Worth de BNP Paribas Wealth Management a Espanya, que representa un volum de negoci total de 3.300 milions d'euros, amb 750 grups familiars.

L'adquisició es tanca amb una retenció del 95 % del negoci de referència, prova de la confiança dels clients en el model de negoci de Banca March que, en línia amb les millors pràctiques de la banca privada internacional, es fonamenta en el seu lideratge en termes de solvència (és l'entitat més solvent d'Espanya), assessorament responsable, solidesa reputacional, qualitat del servei i tecnologia d'assessorament, i compta amb els professionals més ben formats del sector. Aquestes qualitats li han permès obtenir les autoritzacions reguladores en només quatre mesos.

El 2018, Banca March va adquirir la branca d'activitat Mass Affluent de banca privada de BNP Paribas. L'experiència òptima d'integració de clients i professionals, la solvència elevada de Banca March i la qualitat del seu servei han estat criteris determinants per a l'elecció de Banca March en aquesta nova operació. D'acord amb les enquestes de qualitat fetes per l'empresa independent STIGA entre els clients integrats a Banca March el 2018, aquests clients atorguen una qualificació de 9,09 sobre 10 punts al seu gestor, amb un índex de satisfacció global amb l'entitat del 8,24 i un NPS (Net Promoter Score), indicador que mesura el grau de recomanació, del 32,24 %, cosa que suposa nivells d'excel·lència.

José Luis Acea, conseller delegat de Banca March, ha assegurat: "Com ja va passar el 2018, hem culminat la integració amb una gran celeritat i qualitat. Volem que el client que arriba a Banca March percebi un assessorament excel·lent i la seguretat d'incorporar-se a un ecosistema de banca privada que té al darrere el banc més sòlid del mercat espanyol, amb una altíssima solvència i un model de negoci sustentat en una visió de llarg termini que protegeix el client de les pressions de rendibilitat a curt termini. Banca March no només té les millors ràtios de solvència (CET1 del 18,54 % al desembre del 2021), liquiditat i cobertura del sector, sinó que té un volum total de recursos propis superior als 2.000 milions d'euros, cosa que dona seguretat als clients. A més, per aconseguir el tipus de banca privada que vol oferir Banca March, en línia amb les grans entitats internacionals, cal una marca i una reputació molt fortes, i els millors assessors. Els nostres professionals estan entre els més ben valorats pels seus clients, fruit d'una formació contínua i especialitzada i d'una filosofia basada en el llarg termini i en el compromís d'actuar en el millor interès del client. A més, és una satisfacció rebre els equips que s'incorporen des de BNP Paribas Wealth Management a Banca March; el nostre estil de gestió posa les persones al centre de totes les iniciatives i busca oferir un entorn de treball motivador, raó per la qual Banca March ha obtingut els reconeixements internacionals més prestigiosos en matèria de recursos humans."

Antonio Salgado, conseller delegat de BNP Paribas Wealth Management a Espanya, ha assenyalat: "Amb la culminació d'aquest procés d'integració, fem un pas més en la nostra estratègia, que està en línia amb la que es desenvolupa a la resta d'Europa, d'especialització en grans patrimonis amb necessitats globals, als quals oferim una planificació integral del seu patrimoni financer, immobiliari i empresarial i als quals proporcionem accés a les capacitats globals del Grup BNP Paribas. L'objectiu de BNP Paribas Wealth Management a Espanya, que després d'aquesta integració passem a disposar d'un volum d'actius sota gestió superior als 5.000 milions d'euros, és convertir-se en la banca de referència per a aquests inversors", afegeix Antonio Salgado.

Avantio, la proposta de Banca March per a la generació de clients digitals

Gràcies a l'intens procés de transformació digital que Banca March desenvolupa des del 2018, amb inversions per import de 220 milions d'euros, l'entitat s'ha convertit en líder en tecnologia d'assessorament, cosa que es materialitza en eines per a clients i gestors que permeten oferir una experiència d'assessorament omnicanal de primer ordre.

L'última fita en aquest ambiciós procés ha estat el llançament d'Avantio, la plataforma d'inversió més completa del mercat, que digitalitza el model de banca privada de Banca March per adaptar-se a una nova generació de clients que cerquen un servei més tecnològic i més autonomia en la gestió de les inversions. Amb aquest nou servei, l'entitat es col·loca a l'avantguarda de la banca en línia, presentant la millor oferta omnicanal sense renunciar a un assessorament expert i personalitzat, que és i continuarà sent l'essència de Banca March.

BNP Paribas Wealth Management accelera la seva estratègia per centrar-se en grans patrimonis amb necessitats globals

Per la seva banda, BNP Paribas Wealth Management, que passa a disposar d'un volum d'actius sota gestió superior als 5.000 milions d'euros al mercat espanyol, continua el procés d'especialització en famílies amb grans patrimonis amb necessitats globals, als quals ofereix una proposta de valor única, posant a la seva disposició els equips i recursos de què disposa tant a Espanya com a escala internacional. En aquest sentit, BNP Paribas Wealth Management proporciona un servei personalitzat als inversors que tenen un perfil global mitjançant solucions amb un elevat nivell de sofisticació i innovació, aprofitant el conjunt de capacitats del Grup BNP Paribas, com són les de banca corporativa i institucional, gestió d'actius, Real Estate, etc.

Final del contingut principal

.