Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March: La resiliència de l'economia ajornarà les baixades de tipus

06 de febrer 2024 Categoria: Banca March

  • Banca March anticipa una desacceleració continguda, amb un avenç del PIB global del 2,5 % el 2024, el menor creixement des de la pandèmia. La pujada dels costos de finançament seguirà frenant el creixement, però un sector privat menys endeutat i la fortalesa de l'ocupació donaran suport al consum. 
  • La inflació, encara que menor, no assolirà els objectius dels bancs centrals. Les expectatives de rebaixes de tipus que reflecteixen les corbes no concorden amb una economia que es manté resilient. Els analistes de Banca March esperen només tres rebaixes de tipus el 2024 (un total de 75 punts bàsics tant per part de la Fed com del BCE), lluny de les cinc baixades que descompta el mercat. 
  • L'entitat manté un optimisme contingut en renda variable, però exigent a l'hora d'afegir risc, en espera de millors moments per augmentar l'exposició. A escala regional, s'afavoreix la Borsa estatunidenca i, per sectors, la recerca d'oportunitats en tecnologia, salut i transició energètica.
  • Els tipus d'interès oficials, en els nivells més alts dels últims 20 anys, permeten anticipar un bon exercici per a la renda fixa, que en la segona part de l'any es veurà afavorida per l'inici de les retallades dels bancs centrals. La recomanació és aprofitar les primes que ofereix el crèdit sobre els bons sobirans, en particular el crèdit d'alta qualitat europeu. 

 

L'equip d'Estratègia de Mercats de Banca March considera que, malgrat el fort increment dels costos de finançament i d'un sector industrial debilitat, 2024 arrenca amb inèrcia positiva i l'actual cicle econòmic presenta unes característiques pròpies que li atorguen una major resiliència que en el passat: Un sector privat menys endeutat i la fortalesa de l'ocupació donaran suport al consum privat, que serà el gran motor del creixement mundial. 

L'entitat considera que les pujades de tipus s'estan filtrant en l'economia real a través d'una menor disponibilitat del crèdit, la qual cosa pesarà sobre la inversió privada i, després d'anys de forts estímuls fiscals, la despesa pública tampoc serà un factor dinamitzador.  Davant d'això, les perspectives són més positives per al consum privat, que aportarà per si sol més del 60 % de l'avenç del PIB. 

Aquest cicle es caracteritza pel bon comportament de l'ocupació, un dels pilars diferencials respecte a altres períodes de polítiques monetàries restrictives, la qual cosa s'aprecia no només als EUA, sinó fins i tot a Europa, on el PIB s'ha estancat, però la taxa d'atur es troba en mínims històrics. Aquesta resiliència de l'ocupació i una inflació continguda permetran que el 2024 s'entri en una fase de recomposició dels ingressos de les llars i que, per primera vegada des del 2021, els salaris reals seran positius, cosa que afavorirà el consum.

En aquest entorn, el creixement mundial seguirà desaccelerant-se el 2024 i el PIB global avançarà un 2,5 %, l'increment més baix des de la pandèmia i un punt percentual per sota de la mitjana històrica. Per regions, s'anticipen importants divergències. La zona euro es quedarà enrere, amb un creixement per sota de l'1 %, mentre que els EUA es desaccelerarà gradualment i el seu PIB sumarà un 1,5 % el 2024, ampliant un any més la seva forta recuperació posterior a la pandèmia. Pel que fa a la Xina, tot i que ha complert els objectius de creixement marcats, la seva reactivació perdrà també dinamisme i creixerà un 4,4 %, frenada per les dificultats que travessa el seu sector immobiliari.

Inflació a la baixa, però sense assolir-se els objectius dels bancs centrals 

Al tancament de 2023 s'han confirmat quasi dos terços del camí cap a la normalització de la inflació. No obstant això, en un context de salaris que creixen entre un 4 % i un 5 % i una forta demanda de serveis, les taxes d'inflació subjacent trigaran més temps a doblegar-se. Aquest entorn fa previsible que la inflació segueixi moderant-se a banda i banda de l'Atlàntic, però a un ritme menor que l'any passat, amb la qual cosa 2024 podria concloure amb un creixement de l'IPC d'entre el 2,5 % i el 3 %, tant als EUA com a Europa, registres que s'aproximarien, però no aconseguirien assolir els objectius dels bancs centrals.

Un dels riscos a l'alça per a la inflació el 2024 vindrà de les tensions geopolítiques al voltant del canal de Suez i el seu efecte en les cadenes de subministraments. La principal conseqüència del conflicte és l'alteració de les rutes marítimes i l'encariment dels nolis. Una situació en què la principal afectada és Europa. En cas que en els pròxims mesos aquest fort encariment dels transports provinents de la Xina es perllongui, observarem una tensió dels preus dels béns intermedis i, amb ells, de la inflació que, si s'observen episodis passats, podria afegir fins a 1 punt bàsic addicional al previst a la segona meitat de l'any.

El paper dels bancs centrals: els tipus no baixaran tant ni tan ràpid com el mercat espera

Si 2023 va ser l'any de la pausa a la pujada de tipus, des de Banca March es preveu que 2024 estarà marcat per l'inici de les retallades. Ara bé, els bancs centrals no s'afanyaran a rebaixar els tipus perquè la inflació no remetrà tan de pressa com fins ara, l'ocupació es manté molt forta i el consum seguirà resistint.

Per això, tot i que aquest exercici vindrà marcat per l'inici de les retallades de tipus d'interès oficials que iniciaran tant la Fed com el BCE, les rebaixes no es produiran ni amb la rapidesa ni intensitat que el mercat anticipa: Banca March anticipa una rebaixa de 75 punts bàsics, tant per part de la Fed com del BCE, retallades que només començarien a partir de l'estiu.

L'entitat estima que les rebaixes de tipus seran més contingudes que les expectatives del mercat, atès que, en el passat, unes retallades agressives van coincidir amb fortes caigudes de l'activitat i l'ocupació, fet que no preveu que passi a curt termini. Per això, els bancs centrals tractaran d'adequar la seva política monetària a la moderació de la inflació, tractant d'"equilibrar" els tipus reals i evitar que la política monetària sigui excessivament restrictiva. 

Actius financers: Optimisme contigut en la renda variable i preferència per la renda fixa

Aquesta situació fa encarar el nou exercici amb optimisme contingut, segons Banca March. Tenint en compte que, tot i que queda potencial per a la Borsa, els mercats d'accions no prolongaran indefinidament l'actual moviment en "V" que va començar l'octubre, l'entitat recomana ser exigent amb la renda variable, que afrontarà un any de retorns positius, però modestos i més similars als que ofereixen altres actius amb menys risc.  

De cara als mesos vinents serà aconsellable mantenir certa cautela en l'exposició, atès que el potencial a l'alça està limitat per unes valoracions ja esteses però, sobretot, perquè les expectatives de beneficis globals són ja elevades: es preveu un creixement a escala global per sobre del 10 %, fet que no concorda amb un creixement en desacceleració. 

Si bé és cert que després de les parades en les pujades dels tipus oficials la renda variable experimenta normalment un bon comportament, en el passat aquests períodes també solen ser de transició cap als entorns més volàtils que habitualment comencen després de la primera baixada de tipus oficials. Per això, el més adient és esperar millors moments per augmentar l'exposició en renda variable. 

A escala regional, la preferència de Banca March s'inclina per la Borsa estatunidenca, que serà la regió que continuarà liderant la millora dels beneficis, impulsada per la contribució més gran de la tecnologia. Així mateix, l'elevat ROE i un palanquejament més reduït, bufen a favor de les empreses i conviden a l'optimisme. D'altra banda, és important assenyalar que, en el passat, els anys d'eleccions actuen normalment com a suport: El retorn mitjà de l'S&P 500 en els anys d'eleccions als EUA és del 10 %, havent registrat pujades en 13 de les últimes 15 ocasions.

Pel que fa als sectors, s'aposta per una combinació entre tecnologia —pel seu elevat potencial de creixement— i cures de la salut —un sector més defensiu, però amb valoracions atractives—. També s'observen oportunitats en sectors relacionats amb la transició energètica. En el costat oposat, l'entitat ha recollit beneficis de la seva aposta de l'any passat pel sector financer europeu.

S'anticipa un bon exercici per a la renda fixa, tenint en compte que els tipus oficials són els més alts dels últims 20 anys i que, durant els períodes de pausa de la Fed, els retorns reals dels bons sobirans són positius. Si s'ajusten els retorns estimats pel risc assumit, continua sent un actiu que es recomana sobreponderar.

El 2024 s'espera que la renda fixa torni a mostrar la seva capacitat diversificadora i, amb unes TIR de compra més atractives, serà un bon port per a perfils més conservadors, atès que el risc de pèrdues s'ha reduït. Per aquests motius, Banca March anticipa que en els pròxims 12 mesos la renda fixa generarà guanys en tots els segments, però els seus experts recomanen aprofitar especialment la prima addicional que ofereix el crèdit privat respecte al públic i en particular, el deute corporatiu d'alta qualitat europea. 

Final del contingut principal

.