Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March i l'ICO formalitzen un préstec amb HM Hotels per a la construcció d'un hotel amb estàndards de sostenibilitat avançats

22 de novembre 2021 Categoria: Acords

A més de les mesures habituals d'eficiència energètica o gestió de residus, el projecte hi afegeix iniciatives innovadores en matèria mediambiental.

  • L'operació, per un import de 20 milions d'euros, finançarà la construcció d'un hotel a Palma de Mallorca que incorporarà les mesures mediambientals més estrictes, com ara la reutilització de les aigües grises procedents de les dutxes i els lavabos, la generació d'energia fotovoltaica a través de plaques solars o la contractació de subministrament elèctric d'origen 100 % renovable.

Banca March i l'Institut de Crèdit Oficial han formalitzat un préstec per import de 20 milions d'euros amb el Grup HM Hotels per finançar la construcció d'un hotel a Palma de Mallorca que comptarà amb els estàndards de sostenibilitat més exigents. 

A més de les mesures habituals d'eficiència energètica o gestió de residus, el projecte hi afegeix iniciatives innovadores en matèria mediambiental com ara reutilització de les aigües grises procedents de les dutxes i els lavabos, la generació d'energia fotovoltaica a través de plaques solars, la contractació de subministrament elèctric d'origen 100 % renovable o la instal·lació de comptadors elèctrics a les habitacions perquè els clients siguin conscients de l'estalvi energètic de les instal·lacions, així com de la reducció d'emissions de CO2, enfront d'altres de convencionals.

Així mateix, el projecte preveu la producció d'aigua calenta a partir de la recuperació de calor gratuïta de les unitats exteriors de climatització, la qual cosa suposarà la reducció del consum de gas natural a les calderes de l'hotel.  

Banca March, entitat d'origen balear i de propietat 100 % familiar, aprofundeix en el seu compromís com a banc especialitzat en l'assessorament a empreses, amb especial atenció en l'empresa familiar i en el sector turisticohoteler, amb el qual té vincles profunds des de fa dècades. L'elevada quota de mercat en el sector hoteler fa de Banca March una entitat amb un grau alt d'especialització i coneixement de l'activitat empresarial que gira al voltant del turisme i l'oci, i que compta entre els seus clients amb empreses que representen més del 30 % de l'oferta d'allotjament espanyola. 

Banca March està fermament compromesa amb el creixement conjunt de clients, empleats, accionistes i la societat en conjunt, base de la filosofia centenària de l'entitat, la qual cosa exigeix una gestió que contribueixi a un model econòmic integrador i sostenible i que, alhora, sigui rendible per a tots els grups d'interès. L'entitat s'ha convertit en un dels impulsors principals del finançament sostenible i ha formalitzat en el darrer any operacions per un total de 420 milions d'euros en diferents projectes d'eficiència energètica amb companyies hoteleres. 

La participació de l'ICO en aquesta operació s'emmarca en la seva estratègia de potenciar, com a banc nacional de promoció, els projectes de mitjanes empreses espanyoles per consolidar el seu creixement i competitivitat.  A més, reforça el seu compromís d'impulsar, en col·laboració publicoprivada, el desenvolupament de projectes sostenibles que dinamitzin la transició verda i digital del model productiu per afermar la recuperació. 

José Manuel Arcenegui, director general de Banca March i responsable de Banca Corporativa, va declarar: "Des de l'inici de la pandèmia, Banca March ha donat un suport ferm als seus clients del sector. Fa dècades que ho fem, i pensem continuar fent-ho perquè confiem en la capacitat de recuperació del turisme, en el gran teixit empresarial i en els professionals excel·lents que el formen, que ens han convertit en un referent a escala mundial".  

José Carlos García de Quevedo, president de l'ICO, va assenyalar: "L'operació subscrita és un nou exemple de com el model de col·laboració publicoprivada pot contribuir a impulsar la recuperació del sector del turisme i el desenvolupament de projectes de mitjanes empreses amb efecte tractor. La construcció d'aquest nou establiment ajudarà a promoure el creixement del Grup HM Hotels, així com la generació i el manteniment de llocs de treball a Mallorca".  

Final del contingut principal

.