Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March ha aconseguit la certificació Top Employer per quart any consecutiu

20 de gener 2022 Categoria: Allgemeines

Aquesta certificació avala el compromís de Banca March amb les millors pràctiques a l'àmbit laboral.
 

  • El Top Employers Institute, autoritat de referència en la qualificació de les millors pràctiques en recursos humans, ha certificat Banca March com a Top Employer 2022 per haver situat els seus professionals al centre del model de negoci.
  • La certificació ha reconegut les iniciatives de Banca March per assolir un entorn de treball excel·lent, potenciant una organització d'alt rendiment, orientada als resultats i basada en valors ètics de professionalitat, competència, meritocràcia i banca responsable.
  • El 100 % dels professionals de Banca March s'han format en els últims cinc anys, amb una inversió per professional superior a la mitjana del sector, la qual cosa es tradueix en un servei excepcional al client.
  • Aquesta certificació se suma a la resta de reconeixements que Banca March ha obtingut en matèria de gestió de les persones: el 2021, Banca March va ser reconeguda com una de les deu millors empreses per treballar a Espanya i l'únic banc espanyol entre les millors empreses per treballar a Europa, segons el prestigiós rànquing Best Workplaces 2021 de la consultora independent Great Place To Work.

La consultoria independent Top Employers Institute ha certificat Banca March com a empresa Top Employer 2022 pel compromís provat amb tots els seus professionals, que situa al centre del seu model de negoci. Aquesta certificació dona suport al compromís de Banca March amb les millors pràctiques en l'àmbit laboral, la qual cosa que es posa de manifest a través d'excel·lents polítiques de gestió de persones.

El programa de Top Employers Institute certifica les organitzacions sobre la base dels resultats de HR Best Practices Survey. Aquesta anàlisi abasta 6 dominis en l'àmbit de les persones, dividits en 20 temes diferents, com ara l'estratègia de les persones, l'entorn de treball, l'adquisició de talent, l'aprenentatge, el benestar i la diversitat i la inclusió, entre molts altres.

Aquesta certificació, atorgada per quart any consecutiu, destaca el model de gestió de Banca March, que situa els professionals al centre de totes les iniciatives a partir d'una filosofia de creixement conjunt de clients, empleats, accionistes i societat en general. L'objectiu de l'entitat és mantenir-se com una organització d'alt rendiment, orientada a resultats i basada en valors ètics de professionalitat, competència, meritocràcia i banca responsable.

Anselmo Martín-Peñasco, sotsdirector general de Banca March i responsable de l'àrea de Recursos Humans, ha manifestat: "A Banca March tenim clar que les persones s'han de col·locar al centre de l'estratègia, per això posem tots els nostres esforços i recursos a desenvolupar el potencial dels nostres professionals. Només amb professionals satisfets, orgullosos de pertànyer a Banca March i amb una formació d'alt nivell, podem oferir l'excel·lència, els alts estàndards de qualitat que els nostres clients demanen. Per això fem tot el necessari per oferir un entorn de treball motivador, en el qual l'empresa i els professionals creixin en equilibri per així contribuir al creixement dels clients i la societat".

David Plink, CEO de Top Employers Institute, ha comentat: "Adaptant-se als reptes i les exigències d'aquest any que, igual que l'any anterior, han impactat en les organitzacions de tot el món, Banca March ha continuat demostrant que prioritza la implementació de pràctiques de persones excel·lents al lloc de treball. Les companyies Top Employer continuen enfrontant-se als reptes que planteja un món del treball en canvi constant, mentre treballen de manera incansable per aconseguir un impacte positiu en la vida dels seus col·laboradors. Ens complau celebrar i aplaudir les organitzacions que han estat certificades enguany com a Top Employers als seus països respectius".

Accions impulsades des de l'àrea de Gestió de Persones

Banca March situa al centre de la seva estratègia les persones i fomenta el desenvolupament personal i professional de tots els seus professionals. Fruit d'aquesta estratègia, Banca March ha aconseguit la certificació Top Employer per quart any consecutiu. Aquesta certificació se suma a d'altres que posen en relleu la importància que es dona a la gestió de les persones dins de l'entitat. El 2021, Banca March va ser reconeguda com una de les deu millors empreses per treballar a Espanya i l'únic banc espanyol entre les millors empreses per treballar a Europa, segons el prestigiós rànquing Best Workplaces 2021 de la consultora independent Great Place To Work.

Entre les iniciatives desenvolupades per Banca March cal destacar les següents:

1) Formació

Banca March es caracteritza per oferir als seus professionals formació especialitzada, de qualitat superior i amb certificacions a escala europea. El 100 % dels professionals de Banca March han rebut formació durant els últims cinc anys, amb una inversió per professional per damunt de la mitjana del sector financer. Aposta per l'excel·lència i la diferenciació, amb un pla de formació anual adaptat a les necessitats dels equips i al context de cada moment. També es fomenta la motivació i la innovació entre tots els professionals. Durant l'últim any, l'oferta s'ha ampliat amb programes de sostenibilitat i ajudes per a la realització de projectes docents i de recerca acadèmica. En col·laboració amb la Universitat d'Oviedo, es va posar en marxa el Doctorat Banca March, gràcies al qual cada any professionals de l'entitat cursaran el doctorat en Economia i Empresa.   

2) Beneficis socials 

El model retributiu de Banca March ofereix una remuneració competitiva que vincula rendiment, conducta, assoliments i compensació. Tot això, garantint l'equitat interna. La retribució es complementa amb diversos beneficis socials, entre els quals cal destacar les condicions avantatjoses en préstecs, bestretes i crèdits al consum; ajudes per a la formació dels professionals; premis i ajudes a l'estudi tant per a professionals com per als seus familiars; assegurança mèdica col·lectiva i servei mèdic corporatiu; avantatges en la compra o en la intermediació d'actius adjudicats; fons de pensions; assegurança de vida i accidents, i ajuda alimentària.

3) Desenvolupament professional

A Banca March es promou el creixement intern i la promoció de les persones, apostant per l'estabilitat laboral, fins i tot en els moments més complicats. L'experiència professional a Banca March és el resultat d'un procés d'aprenentatge basat en la meritocràcia, el treball en equip i la capacitat creativa. Tots els professionals de Banca March poden participar en sistemes de rotació interna, que es basen en els principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació, igualtat de tracte i respecte a les persones i les seves capacitats. Aquests mateixos principis també són decisius en la selecció de nous talents.

4) Cultura d'alt rendiment

Banca March promou una cultura de valors i d'alt rendiment, apostant per la proximitat dels directius, la transparència en la comunicació, la confiança i el tracte proper d'una empresa familiar amb gairebé 100 anys d'història. Es busca el benestar dels professionals, propiciant un ambient laboral saludable, en què les persones creixin en equilibri, tenint en compte, al mateix temps, les seves expectatives i necessitats del moment. Per a això, es disposa de diferents canals d'escolta i participació, fomentant l'orgull de pertinença.

5) Pla d'igualtat i mesures de conciliació

Banca March assumeix el compromís de proporcionar un entorn de treball no discriminatori, on es tracti amb justícia i respecte tots els professionals, se'n promogui el desenvolupament i es recompensi en funció de l'acompliment, evitant qualsevol mena de discriminació. Totes les mesures es recullen en el Pla d'igualtat de l'entitat. A més, Banca March aposta per la conciliació de la vida personal i professional dels seus empleats, i ofereix mesures de flexibilitat i permisos que aporten valor als empleats amb situacions especials.

6) Compromesos amb la societat

Banca March considera clau la correcta integració de criteris ètics, socials i ambientals en el desenvolupament de la seva activitat financera. Un dels seus objectius prioritaris és impulsar un negoci més rendible i sostenible, respectuós amb les persones i l'entorn. També promou el voluntariat corporatiu entre els professionals, fomentant la participació en accions solidàries i l'aportació de les seves pròpies idees d'acció social relacionades amb el suport als més desfavorits, la integració de les persones amb discapacitat, la cura del medi ambient o l'educació financera.

7) Gestió de la COVID-19

La pandèmia ha suposat un repte enorme per a una empresa que basa la seva activitat en la confiança i el tracte amb el client, elements que van obligar a establir un comitè de crisi en una fase molt primerenca que va definir dues prioritats ineludibles: preservar la salut dels empleats i mantenir la continuïtat del negoci. Banca March va apostar per l'estabilitat laboral des del primer moment, la qual cosa va aportar tranquil·litat i compromís en l'àmbit professional. A més, es va mantenir un procés continu d'avaluació del clima i l'estat d'ànim. Aquest esperit es va traduir en una bateria de mesures concretes: protocols clars d'actuació i adaptació, servei mèdic 24 hores o assegurança d'hospitalització i posthospitalització per COVID-19 per a tots els empleats, entre moltes altres accions.

Final del contingut principal

.