Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March guanya 61 milions d’euros, un 42 % més fins al juny, i manté el lideratge en solvència amb un CET 1 del 17,30 %

22 de setembre 2022 Categoria: Resultats

  • L’entitat manté el nivell de solvència CET 1 (17,30 %) més elevat de la banca espanyola i ràtios de liquiditat —LCR (232,89 %) i DTL (139,10 %)— i cobertura de riscos dubtosos (76,36 %) entre les més altes del sector.
  • Banca March continua registrant una de les taxes de morositat més baixes del sistema financer espanyol sense haver recorregut a la venda massiva de carteres NPL a descompte: un 1,47 % al tancament de juny, enfront d’un 3,88 % de mitjana del sector (segons les últimes dades del Banc d’Espanya).
  • El benefici consolidat de Banca March va créixer un 42 %, fins als 61 milions d’euros a finals de juny, amb un augment dels marges bruts i d’explotació del 10 % i del 32 %, respectivament.
  • El volum de negoci de les àrees especialitzades de Banca Privada i Patrimonial es va situar a finals de juny en 20.127 milions d’euros, xifra que suposa un creixement del 10 % respecte del juny del 2021. El nombre de clients va pujar un 10 %; els actius sota gestió, un 6,4 %; la inversió, un 34 %, i el volum total de negoci, un 10 %.
  • A les Balears, el volum de negoci de l’àrea de Banca Comercial i Privada, gruix del negoci a les illes, va créixer un 13 %, amb un augment del nombre de clients del 10 %.
  • L’àrea de Banca Corporativa continua reforçant el seu lideratge en l’assessorament a empreses mitjanes i familiars. A finals de juny del 2022, Banca March es manté al capdamunt del rànquing d’Assessors Registrats/Arrangers i Col·locadors de programes de pagarés MARF i ECP a curt termini per a emissors corporatius espanyols. En aquesta data, l’entitat havia col·locat instruments de curt termini (pagarés MARF i ECP) per un volum total de 3.136,4 milions d’euros, amb un increment del 9 % respecte del juny de l’any anterior.
  • Banca March ha estat la primera entitat que digitalitza el seu model de banca privada per a la nova generació de clients que cerquen un servei més tecnològic i més autonomia en la gestió de les inversions. El juny de l’any passat, l’entitat va llançar Avantio, la plataforma més completa del mercat, amb el millor servei omnicanal sense renunciar a un assessorament expert i personalitzat, que és l’essència de Banca March.
  • El model de gestió de persones de Banca March, fonamentat en la formació i l’especialització, ha convertit l’entitat en una de les millors empreses per treballar i en la millor escola de gestors de banca privada i assessorament a empreses de la banca espanyola. La consultora Top Employers ha reconegut Banca March com a Top Employer en quatre ocasions i GPTW l’ha certificat per tercer any consecutiu com a Great Place to Work, a més d’incloure-la com a únic banc espanyol als rànquings de les millors empreses per treballar a Espanya i a Europa els anys 2021 i 2022.

El benefici consolidat de Banca March va créixer un 42 %, fins als 61 milions d’euros a finals de juny, amb un augment dels marges bruts i d’explotació del 10 % i del 32 %, respectivament.

L’entitat manté el nivell de solvència CET 1 (17,30 %) més elevat de la banca espanyola i ràtios de liquiditat —LCR (232,89 %) i DTL (139,10 %)— i cobertura de riscos dubtosos (76,36 %) entre les més elevades.

Banca March continua registrant una de les taxes de morositat més baixes del sistema financer espanyol sense haver recorregut a la venda massiva de carteres NPL a descompte: un 1,47 % al tancament del 2021, enfront d’un 3,88 % de mitjana del sector (segons les últimes dades del Banc d’Espanya).

El volum de negoci de les àrees especialitzades de Banca Privada i Patrimonial es va situar a finals de juny en 20.127 milions d’euros, xifra que suposa un creixement del 10 % respecte del juny del 2021. El nombre de clients va pujar un 10 %; els actius sota gestió, un 6,4 %; la inversió, un 34 %, i el volum total de negoci, un 10 %.

A les Balears, el volum de negoci de l’àrea de Banca Comercial i Privada, gruix del negoci a les illes, va créixer un 13 %, amb un augment del nombre de clients del 10 %.

L’agència de qualificació creditícia Moody’s va ratificar l’agost del 2021 la qualificació a llarg termini de Banca March en A3 amb perspectiva "estable", una de les millors notes del sistema financer espanyol, per davant del Regne d’Espanya (actualment, Baa1).

José Luis Acea, conseller delegat de l’entitat, va afirmar: "Banca March té els fonaments més sòlids del mercat, amb ràtios de solvència, morositat, liquiditat i cobertura que protegeixen el patrimoni dels estalviadors i inversors que dipositen la seva confiança en el nostre assessorament. El nostre lema és el Creixement Conjunt d’accionistes, clients, empleats i la societat en general. Això significa que no estem sotmesos a les pressions curtterministes dels mercats i que oferim, a més de la solidesa del nostre model de negoci, de gestió responsable, de llarg termini i prudent, la fèrria solidesa reputacional de Banca March. El nostre model de relació i assessorament no depèn de factors conjunturals perquè el nostre objectiu és generar valor per als nostres clients a llarg termini i de manera sostenible, adaptant-nos i innovant, però sense perdre mai la nostra essència”.

Solidesa d’un model de negoci únic i no replicable

Els clients de banca privada valoren l’estabilitat en les relacions amb el seu banc. Banca March té la solvència més alta d’Espanya (CET1 17,30 % al juny). Però no només és important tenir en compte la taxa; el volum total de recursos propis també dona seguretat als clients i, en el cas de Banca March, se situa en uns 2.000 milions d’euros.  Per fer el tipus de banca privada que s’ha proposat Banca March, en línia amb les grans entitats internacionals, cal un ecosistema d’altíssima solvència i una vinculació amb l’entitat i els seus valors, una visió de llarg termini que protegeix el client de les pressions de rendibilitat a curt termini.

Avantio: la millor oferta omnicanal amb assessorament expert

Banca March ha estat la primera entitat que digitalitza el seu model de banca privada per a la nova generació de clients que cerquen un servei més tecnològic i més autonomia en la gestió de les inversions.

Per això, el juny passat l’entitat va llançar Avantio, la plataforma d’inversió més completa del mercat. Amb aquest nou servei, l’entitat es col·loca a l’avantguarda de la banca en línia, presentant la millor oferta omnicanal sense renunciar a un assessorament expert i personalitzat, que és i continuarà sent l’essència de Banca March.

Avantio disposa de les eines més avançades del sector i de més de 30.000 instruments d’inversió de les principals gestores de tot el món. Entre les seves funcionalitats principals destaquen un nou i avançat cercador de valors, fons i plans de pensions, accés puntual a les recomanacions d’estratègia de mercats de Banca March, informació en temps real de cotitzacions i un servei de reporting en línia que permet als clients disposar d’una informació clara, detallada i àgil de les posicions durant les 24 hores, els 7 dies de la setmana.

Així mateix, la plataforma d’inversió permet als clients prendre les seves pròpies decisions d’inversió, en qualsevol moment i lloc. Mitjançant un broker en línia, aquells usuaris que busquin autonomia i immediatesa en les seves inversions podran prendre iniciatives d’inversió, per a la qual cosa sempre podran comptar amb l’assessorament especialitzat de l’entitat.

Únic banc espanyol entre les millors empreses per treballar a Europa

El model de gestió de persones de Banca March, fonamentat en la formació i l’especialització, ha convertit l’entitat en una de les millors empreses per treballar i en la millor escola de gestors de banca privada i assessorament a empreses de la banca espanyola.

Banca March és l’entitat espanyola que inverteix més en formació per empleat: l’any 2021, 920 euros per persona, gairebé tres vegades més que la mitjana del sector. L’entitat ofereix un lloc on es pot desenvolupar una carrera professional llarga i fructífera, en un entorn en què prevalen la igualtat d’oportunitats, el desenvolupament professional i la conciliació de la vida laboral i personal. L’objectiu de l’entitat és mantenir-se com una organització d’alt rendiment, orientada a resultats i basada en valors ètics de professionalitat, competència, meritocràcia i banca responsable. 

Aquest model ha estat reconegut per companyies internacionals de referència en recursos humans. La consultora Top Employers ha designat l’entitat en quatre ocasions com a Top Employer, mentre que Great Place to Work (GPTW) l’ha certificat per tercer any consecutiu com a Gran Lloc per Treballar, a més d’incorporar-la com l’únic banc espanyol en els rànquings de les millors empreses per treballar a Espanya i a Europa el 2021 i 2022.

Aquest reconeixement a les polítiques de gestió de les persones i el talent abona novament el model de negoci de l’entitat, basat en el lideratge en solvència, assessorament responsable, solidesa reputacional, qualitat del servei, tecnologia d’assessorament i gestió de persones, amb els professionals més ben formats del sector. Segons l’enquesta feta per Great Place to Work®, 9 de cada 10 empleats afirmen sentir-se orgullosos dels seus assoliments com a professionals de Banca March i manifesten el desig de continuar treballant al banc.

Una oferta d’assessorament per a tota mena d’estalviadors

El Grup Banca March es manté a l’avantguarda de la innovació de productes de banca privada amb l’oferta de propostes rendibles més completa del sector per a tots els perfils, des dels estalviadors més conservadors fins als inversors més sofisticats: Coinversió, gestió discrecional de carteres (GDC) de valor afegit, fons alternatius, fons de fons de private equity (March Private Equity), inversió sostenible i d’impacte, fons temàtics (March Asset Management) i productes d’estalvi a llarg termini especials per a clients de Banca Privada i Banca Patrimonial, com els Unit Linked desenvolupats per March Vida.

El volum de patrimoni en gestió delegada (gestió discrecional de carteres i fons delegats) de Banca March es va situar en 2.565 milions d’euros a finals de juny, un 7 % respecte del mateix període del 2021. Aquest creixement reflecteix la confiança dels clients en Banca March, malgrat la inestabilitat que els mercats experimenten des de l’inici de la guerra a Ucraïna.

Concretament, el patrimoni en gestió discrecional de carteres (GDC) va créixer més d’un 3 % respecte del juny de l’any passat, fins a superar els 1.750 milions d’euros. L’augment de patrimoni més gran es va registrar en la cartera decidida (59 %), seguida de la defensiva (26 %), la moderada (16 %) i la conservadora (10 %). Com a reflex de la confiança dels clients, Banca March sumava a la darreria del juny 6.400 contractes en aquesta modalitat de gestió patrimonial.

El patrimoni en fons delegats al tancament del primer semestre es va situar en 815 milions d’euros, un 15 % més que a finals del mes de juny de l’any anterior.

Coinversió: senya d’identitat de Banca March

En gairebé 100 anys d’història, Banca March ha viscut tota mena de situacions i crisis: en aquesta experiència també se sustenta la visió i les propostes d’assessorament per a l’estalviador de l’entitat. Ser un banc de propietat 100 % familiar és una de les millors garanties de confiança i tranquil·litat per als clients. N’és una prova el fet que Banca March té una tradició de dècades en coinversió en els mateixos productes que els seus clients: la màxima alineació d’interessos que hi pot haver.

La Coinversió es manté com una de les senyes d’identitat de Banca March. Es tracta de projectes il·líquids que canalitzen estratègies d’inversió en l’economia real, en què els clients inverteixen juntament amb els accionistes del Grup i, d’aquesta manera, comparteixen una experiència inversora centenària. En la primera meitat del 2022 es van comercialitzar projectes per import de 220 milions d’euros.

Amb un patrimoni gestionat de 4.848 milions d’euros a 30 de juny del 2022, March Asset Management (AM) és la gestora del Grup i una de les seves peces estratègiques. Les tres SICAV institucionals que gestiona són productes tradicionals líquids de coinversió i una de les senyes d’identitat de Banca March. Torrenova és una de les SICAV més grans d’Espanya, amb 909 milions d’euros de patrimoni gestionat al tancament de juny. Es va crear fa més de vint anys com a instrument d’inversió dels accionistes del banc i actualment hi participen 4.496 clients. Bellver (338 milions d’euros de patrimoni gestionat i 2.609 partícips) i Lluc (231 milions i 1.487 partícips) completen aquest grup de productes.

Nous productes innovadors i sostenibles

En línia amb la dinàmica d’innovació de productes que caracteritza l’oferta d’assessorament de Banca March, el 2022 es van llançar, en l’àmbit de la inversió sostenible, el fons delegat March Green Transition Bond i el Unit Linked Revitalización Europea, tots dos compromesos amb la cura del medi ambient i l’aposta pels sectors que promouen la transició ecològica i la transformació digital.

March Green Transition Bond és un fons de renda fixa, multisectorial i diversificat, que neix de l’aliança entre Banca March i Allianz Global Investors i que es concreta en una estratègia definida conjuntament l’objectiu primordial de la qual és el finançament de projectes compromesos amb la descarbonització i el medi ambient per mitjà de la vocació d’ajudar les companyies i els països a assolir els seus objectius de transició cap a un món més verd, adquirint els seus bons emesos a llargs terminis.

Unit Linked Revitalización Europea és un producte exclusiu de March Vida, pioner a l’hora de combinar en la seva cartera actius líquids i il·líquids en format d’assegurança de vida-estalvi, que parteix d’una aportació mínima de 25.000 euros. Aquest vehicle busca oferir als estalviadors l’oportunitat d’invertir en els negocis que es beneficiaran més del desplegament dels fons europeus Next Generation, a través de la inversió en transformació digital, transició ecològica i reactivació econòmica i social.

Aposta per les megatendències i inversions alternatives

Els serveis de gestió discrecional de carteres, que a Banca March es caracteritzen pel seu valor afegit únic al mercat, van néixer el 2018 per posar a disposició dels clients una selecció de productes d’arquitectura oberta que es gestionen de manera activa per a l’obtenció de retorns en qualsevol context de mercat. Les xifres de creixement registrades posen de manifest l’èxit d’acollida entre els inversors, gràcies als excel·lents resultats obtinguts.

Des del seu llançament el 2019, l’estratègia Next Generation destaca pel seu enorme dinamisme. És una proposta de gestió discrecional basada en les megatendències globals identificades pels experts de l’entitat com a part del canvi econòmic i social (revolució 4.0, sostenibilitat i medi ambient, i demografia i estil de vida). Malgrat les turbulències dels mercats, l’estratègia Next Generation acumula una rendibilitat del 23 % des del seu llançament. Aquest servei està dirigit a clients de perfil decidit, ja que inverteix el 100 % en fons de renda variable, amb una cartera basada en la diversificació i fonamentada en els principis de prudència, llarg termini i creixement conjunt amb clients, empleats i accionistes, que integren la filosofia de l’entitat.

A més, els clients poden accedir a aquesta proposta de valor a través del fons de fons March Next Generation FI, una estratègia sobre megatendències amb una inversió mínima d’una participació.

De la mateixa manera, la inversió en actius alternatius, que el banc va incorporar el 2019 a través d’aliances amb K2 Advisors-Franklin Templeton (GDC) i Banque Syz (fons de fons), ha mantingut una evolució molt positiva. Aquestes propostes han estat ampliades amb el fons de fons March Alternative Strategies —llançat des de March Asset Management en coordinació amb Banca March sota l’acord d’assessorament en estratègies alternatives amb K2 Advisors-Franklin Templeton—, que permet als inversors conservadors accedir a una cartera diversificada de vehicles especialitzats en estratègies Long Short Equity, Global Macro, Credit/Relative Value i Event Driven.

Recentment, l’oferta d’inversions alternatives s’ha vist reforçada pel llançament de Dynamic Alternative Strategies, un fons d’estratègies alternatives dissenyat en col·laboració amb Dynamic Beta Investments (DBI) que replica el comportament d’una cistella de hedge funds, mitjançant la combinació dels 50 fons més grans en les estratègies Event Driven, Equity Hedge i Relative Value i 20 CTA (fons Global Macro sistemàtics).

A finals de juny, el conjunt de les inversions alternatives gestionades per Banca March acumulava actius per un import de 453 milions d’euros.

Addicionalment, les modalitats d’inversió sostenible i responsable (ISR) i d’impacte, amb gestores internacionals com Amundi-CPR, també van tenir una acollida excel·lent després que es posessin en marxa a finals del 2020, amb un patrimoni gestionat que va créixer un 11,5 % a finals del mes de juny, fins a assolir els 137 milions d’euros.

El banc de les empreses familiars

En Banca Corporativa, l’activitat de Banca March se centra en empreses, empreses familiars i famílies empresàries, especialització que es focalitza en finançament alternatiu, direct lending, solucions de tresoreria a mida i cobertures de riscos. El volum de negoci de la Unitat de Grans Empreses va créixer respecte del 2021 un 10,2 %, els actius sota gestió, un 217,5 %, i el nombre de clients, un 7,5 %.

A finals de juny del 2022, Banca March es manté al capdamunt del rànquing d’Assessors Registrats/Arrangers i Col·locadors de programes de pagarés MARF i ECP a curt termini per a emissors corporatius espanyols. En aquesta data, l’entitat havia col·locat instruments de curt termini (pagarés MARF i ECP) per un volum total de 3.136,4 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 9 % respecte del juny de l’any anterior.  Pel que fa a emissions de mitjà i llarg termini, Banca March havia participat activament en la col·locació de quatre bons.

En l’àmbit de la renda variable (ECM), l’entitat ha continuat apostant pel negoci de blocs, les sortides a borsa i ampliacions de capital.

En operacions de finançament sindicat i club, Banca March ha participat durant el primer semestre del 2022 en transaccions que representen un volum total de més de 2.000 milions d’euros, dels quals 877 milions representen operacions amb component ESG.

BANCA MARCH - GRUP CONSOLIDAT

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 30/06/2022 30/06/2021 Variació
Import* %
Marge d’interessos 62,3 63,0 -0,7 -1,1%
Marge brut 235,9 214,8 21,1 9,8%
Resultat de l’activitat d’explotació 69,1 52,5 16,6 31,6%
Resultat atribuït 60,7 42,9 17,8 41,5%

*Import en milions €  

BALANÇ 30/06/2022 30/06/2021 Variació
Import* %
Préstecs i bestretes  8.623,4 8.567,5 55,9 0,7%
Recursos totals 13.820,7 11.220,0 2.600,7 23,2%
Dipòsits dels clients 10.800,0 8.700,0 2,100,1 24,1%
Patrimoni net 1.938,5 2.003,8 -65,3 -3,3%
Total actiu 20.573,2 17.339,9 3.173,3 18,2%

*Import en milions € 

RÁTIOS PRINCIPALS

Mora 30/06/2022 30/06/2021
Ràtio de morositat 1,47% 1,62%
Ràtio de cobertura 76,36% 66,00%
Capital 30/06/2022 30/06/2021
Ràtio de solvència 17,30% 18,37%
Tier 1 17,30% 18,37%

Final del contingut principal

.