Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March fomenta l’estalvi per als estudis dels més joves amb una assegurança de vida a partir de 20 euros al mes

07 de setembre 2022 Categoria: Productes

Banca March, el banc més solvent del sistema financer espanyol, fomenta l’estalvi per a la formació dels més joves a través de March Vida Estudios.

  • March Vida Estudios és una assegurança de vida de prima periòdica que permet al client obtenir una rendibilitat garantida molt atractiva des del primer euro.
  • La contractació d’aquesta modalitat d’assegurança de vida combina estalvi i protecció per als menors d’edat.
  • En cas de defunció o incapacitat absoluta i permanent de l’assegurat, es paga al venciment el capital garantit i el titular queda alliberat del pagament de les primes pendents fins al venciment de la pòlissa.

Banca March, el banc més solvent del sistema financer espanyol, fomenta l’estalvi per a la formació dels més joves a través de March Vida Estudios, una assegurança de vida "dotal" (d’estalvi infantil) de prima periòdica, per la qual el client obté una rendibilitat garantida molt atractiva des del primer euro. Es tracta d’un producte de March Vida, filial 100 % de Banca March, que combina estalvi i protecció per als fills i facilita que, amb una petita aportació mensual, es pugui afrontar sense esforç el cost dels estudis, cursos a l’estranger, el carnet de conduir, la compra d’un cotxe o l’entrada per a un habitatge, entre d’altres finalitats. Per als clients que contractin l’assegurança March Vida Estudios entre el 5 de setembre i el 31 d’octubre d’aquest any, l’interès inicial serà del 2 % net de despeses.

L’objectiu de March Vida Estudios és que les famílies puguin anar estalviant de mica en mica, sense esforç i mitjançant primes periòdiques —a partir de 20 euros mensuals—, una quantitat que garanteixi un estalvi per al futur dels més joves. D’aquesta manera, si una persona de 35 anys contracta el producte per al seu fill des del moment del naixement i amb una durada de 18 anys, fent-hi una aportació inicial de 1.000 euros i contribucions mensuals de 50 euros, la quantitat acumulada i assegurada seria de 12.101,56 euros[1] quan l’assegurat arribi a la majoria d’edat.

Alguns avantatges de l’assegurança d’estudis March Vida Estudios

Entre els molts avantatges que ofereix March Vida Estudios, en destaquen:

  • En cas de defunció o incapacitat absoluta i permanent de l’assegurat, es pagarà el capital garantit al venciment i el titular quedarà alliberat del pagament de les primes pendents fins al venciment de la pòlissa.
  • Es garanteix una rendibilitat anual molt atractiva, que es comunica per avançat, de manera que el client es pugui beneficiar en cada moment de les millors condicions de mercat.
  • Si es vol incrementar el capital final, es poden fer aportacions extraordinàries en qualsevol moment o augmentar l’import de la prima periòdica (a partir de 20 euros al mes).
  • En cas de necessitat, es pot rescatar el saldo acumulat sense cap penalització.

L’edat màxima de contractació de l’assegurança March Vida Estudios és de 55 anys. Per a edats superiors, March Vida ha creat March Vida Estudios Senior, pensada, per exemple, per al cas dels avis que volen regalar als seus nets un futur amb més oportunitats. La diferència principal respecte de March Vida Estudios és que, en cas de defunció del titular, es pagarà el fons acumulat més un capital addicional equivalent al 10 % d’aquest fons.

[1] Hipòtesi de càlcul: el tipus d'interès net aplicat és del 2 % durant la primera anualitat i s'ha assumit un tipus d'interès del 0,40 % anual a partir del segon any. Aquest import variarà en funció dels tipus d'interès que es comuniquin i s'apliquin en cada anualitat.

Final del contingut principal

.