Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March es manté com l'entitat més solvent d'Espanya amb una ràtio CET1 del 18,43 %

30 de juliol 2021 Categoria: Resultats

  • Amb una ràtio CET1 del 18,43 % al desembre del 2020, l'entitat es manté en la posició més elevada del rànquing de solvència de la banca espanyola, avançant en dos anys l'objectiu de superar el 18 %, que el Pla Triennal 2020-2022 establia inicialment per a la darreria del 2022.
  • Banca March no està inclosa entre les entitats analitzades en els tests d'estrès de l'EBA per la seva mida, però manté un any més la seva posició de lideratge.
  • És el banc més ben valorat pels clients pel que fa a solidesa i solvència, segons reflecteix l'informe sectorial de satisfacció de clients que elabora la firma independent STIGA, que atorga el lideratge en aquest apartat al banc, amb una nota de 9,12 punts sobre 10.
  • L'entitat va registrar, a més, la taxa de morositat més baixa del sector i un dels nivells de liquiditat i cobertura de riscos dubtosos més alts en el primer trimestre de l'any.

Banca March, únic banc de propietat 100 % familiar, continua essent l'entitat més solvent d'Espanya, amb unes ràtios financeres i de capital sòlides i una CET1 superior al 18 % al desembre del 2020. Amb aquesta xifra, l'entitat va avançar en dos anys l'objectiu que l'actual Pla Triennal 2020-2022 establia inicialment per a la darreria del 2022, que era assolir el 18 %.

La firma, que no està supervisada per l'Autoritat Bancària Europea (EBA, per les seves sigles en anglès) per criteris de mida (més de 30.000 milions d'euros en actius), no està inclosa entre les entitats analitzades en els tests d'estrès elaborats per aquest organisme regulador, sinó que és supervisada directament pel Banc d'Espanya. L'EBA basa aquest informe en les dades dels bancs europeus al tancament de l'últim exercici, en què Banca March va presentar una ràtio CET1 del 18,43 %. En les darreres xifres publicades, al tancament de març, aquest indicador va passar a situar-se en el 18,22 %, mantenint-se com el més elevat de la banca espanyola i un dels més alts d'Europa.

Els clients també valoren molt positivament la solidesa i solvència de Banca March, tal com reflecteix l'informe sectorial de satisfacció de clients de la firma independent STIGA, que atorga el lideratge en aquest apartat al banc, amb una nota de 9,12 punts sobre 10. Aquest informe es basa en un estudi realitzat entre clients de les setze entitats bancàries principals amb activitat en el mercat espanyol.

L'agència de qualificació creditícia Moody's va ratificar l'abril del 2020 la qualificació a llarg termini de Banca March en A3 amb perspectiva "estable", una de les millors notes del sistema financer espanyol, per davant del Regne d'Espanya (actualment, Baa1). Al seu informe, Moody's va destacar el "sòlid perfil creditici del banc, amb ràtios de solvència que se situen entre les més altes del sistema bancari espanyol i una posició de liquiditat robusta que es recolza en una disponibilitat d'actius líquids elevada".

José Luis Acea, conseller delegat de l'entitat, va afirmar: "És un orgull per a nosaltres mantenir-nos com el banc espanyol amb la ràtio de solvència més elevada. Sobre la base de la filosofia de Creixement Conjunt de clients, empleats, accionistes i la societat en general, que inspira el banc des de la seva fundació el 1926, Banca March competeix amb un model de negoci únic i no replicable, fonamentat en quatre pilars: compromís accionarial, productes exclusius, qualitat de servei superior i professionals excel·lents. L'entitat compta amb ràtios financeres i de capital sòlides, professionals formats en la millor escola de gestors de la banca espanyola per a l'assessorament patrimonial i l'empresa familiar, un ús creixent de la tecnologia al servei del negoci, productes exclusius com la coinversió i el lideratge en la qualitat del servei percebuda pels clients. Per tot l'anterior, cada cop més estalviadors dipositen la seva confiança en Banca March. En períodes d'incertesa és quan té més sentit el nostre compromís amb la solvència i la robustesa del nostre model de negoci".

A més, Banca March registra la taxa de morositat més baixa del sector a Espanya, un 1,50 % al tancament de març del 2021, sense haver recorregut a la venda massiva de carteres NPL a descompte, enfront d'un 4,55 % de mitjana (segons les últimes dades del Banc d'Espanya). D'altra banda, els nivells de liquiditat —LCR (191,7 %) i DTL (130,0 %)— i cobertura de riscos dubtosos en el primer trimestre de l'any (59,9 %) es van situar entre els més alts de la banca.

Final del contingut principal

.