Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March consolida el seu lideratge com l'entitat més ben valorada pels clients en solidesa i solvència

17 de febrer 2023 Categoria: Banca March

  • Segons l'informe de STIGA 2022 sobre satisfacció dels clients entre els principals bancs espanyols, Banca March ocupa la primera posició del sector pel que fa a la valoració de solidesa i solvència, amb una nota de 8,96 sobre 10.
  • Així mateix, Banca March encapçala la classificació, per cinquè any consecutiu, de satisfacció amb l'oficina, amb una nota de 8,83, més d'un punt superior a la mitjana del sector (7,70). Banca March manté la primera posició en els quatre aspectes avaluats per STIGA en aquest apartat: tracte, privacitat, professionalitat i temps d'espera a les oficines.
  • Els resultats excel·lents obtinguts el 2022 per Banca March en el Benchmarking de satisfacció dels clients en el sector financer de STIGA continuen posant en relleu la satisfacció dels clients amb la qualitat del servei dels seus professionals, així com amb l'àmplia oferta tecnològica omnicanal que Banca March posa a la seva disposició. Això es reflecteix en un índex de satisfacció global (ISG) de 8,29 punts i un indicador de recomanació Net Promoting Score (NPS) del 36,8 %, tots dos nivells d'excel·lència.

 

Banca March lidera el sector bancari espanyol quant a la valoració que els clients fan de la solidesa i solvència de les entitats, amb una nota de 8,96 sobre 10, davant d'una mitjana sectorial de 7,78, segons el Benchmarking de satisfacció dels clients en el sector financer elaborat per STIGA per a l'exercici 2022.

Així mateix, l'entitat té les oficines més ben valorades de la banca espanyola, amb una puntuació de 8,83, més d'un punt superior a la mitjana del sector a Espanya, que és de 7,70. Banca March és l'entitat més ben valorada en els quatre aspectes avaluats pel que fa a la qualitat del servei prestat a l'oficina: tracte, privacitat i discreció, professionalitat i temps d'espera.

Així mateix, l'informe de STIGA situa Banca March en segona posició de la banca espanyola en l'índex de satisfacció global dels clients (ISG de 8,29, davant d'una mitjana del sector de 7,17), satisfacció amb el gestor (8,87, davant d'una mitjana de 8,26), compromís social (7,51, davant d'una mitjana de 6,35), confiança (8,51, davant d'una mitjana de 7,05) i personalització (8,02, davant d'una mitjana de 5,91). L'indicador de recomanació Net Promoting Score (NPS) es va situar en el 36,8 %.

Banca March, al capdavant en tecnologia d'assessorament omnicanal

Aquests resultats, que se situen en nivells d'excel·lència, posen en relleu l'evolució de les oficines de Banca March —centres de negoci enfocats en l'assessorament multicanal— i la satisfacció dels clients amb el servei dels seus professionals.  L'objectiu de Banca March és convertir-se en l'entitat líder en tecnologia d'assessorament, sempre gràcies als gestors més ben preparats de la banca espanyola.

En els últims anys s'ha accelerat l'ús dels canals digitals per part dels clients, que demanen més eficiència, velocitat i flexibilitat en les interaccions amb el banc. Concretament, ja el 73 % dels clients de Banca Privada i Patrimonial fan servir els canals digitals. En Banca d'Empreses, la taxa d'ús dels canals digitals se situa en el 92 %. Del total d'operativa disponible en oficines i canals digitals, el 85 % es fa a través d'aquests últims.

Per respondre a les necessitats dels clients, que cada vegada més exigeixen un servei impecable per qualsevol canal, Banca March ha desenvolupat una completa oferta de serveis de Banca Multicanal que engloba, a més dels canals a distància (web, aplicació), un servei de Banca Telefònica 24 hores per atendre tots els clients sense desplaçaments fins a l'atenció personalitzada, gràcies a una organització en Centres de Banca Privada i de Banca d'Empreses amb gestors que es desplacen per atendre els clients personalment.

Atenció reforçada a la gent gran

Dins d'aquesta política d'excel·lència, Banca March també ha reforçat l'atenció als clients més grans de 65 anys amb mesures que prioritzen l'atenció a aquest col·lectiu. D'una banda, s'ha reforçat l'atenció personalitzada i sense temps d'espera, tant en oficines com per telèfon, garantint que les persones més grans de 65 anys siguin ateses de manera preferent i per una persona física. També s'han adaptat els canals de banca a distància (web i aplicació) a les necessitats específiques de les persones més grans de 65 anys que no vulguin desplaçar-se fins a l'oficina, amb funcionalitats simplificades i fàcils d'utilitzar. A més d'aquestes iniciatives, es va engegar un programa de sessions formatives en grups restringits en què els professionals del banc assessoren les persones grans sobre el funcionament de la banca en línia, l'aplicació i els caixers automàtics.

Líders en qualitat de servei i gestió de persones

Banca March ha creat la millor escola de gestors de banca privada i assessorament a empreses de la banca espanyola, la qual cosa es reflecteix en les diferents enquestes en què participa, que situen Banca March en posicions de lideratge en la qualitat percebuda pels clients. Això ha estat possible gràcies a la inversió en formació —Banca March inverteix més del doble que la resta del sector— i a la filosofia de l'entitat, que situa les persones al centre de la seva estratègia i que fomenta el desenvolupament personal i professional de tots els seus treballadors.

Aquesta estratègia ha portat Banca March ha aconseguit la certificació Top Employer per cinquè any consecutiu. El 2022, Banca March va obtenir la certificació Great Place to Work per tercer any consecutiu i va ser reconeguda com la cinquena millor empresa per treballar a Espanya i l'únic banc espanyol entre les millors empreses per treballar a Europa, segons els prestigiosos rànquings Best Workplaces 2022 Espanya i Europa de la consultora independent Great Place To Work. Aquests reconeixements posen en relleu la importància que es dona a la gestió de les persones dins de Banca March.

Final del contingut principal

.