Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March aposta per la renda fixa com a protagonista en la seva estratègia d'inversió per al 2023

07 de febrer 2023 Categoria: Allgemeines


L'equip d'Estratègia de Mercats de Banca March preveu que l'economia global registri una forta desacceleració el 2023 com a conseqüència de l'enduriment de les condicions financeres i els efectes de la inflació al poder adquisitiu.
 

  • El 2023 serà l'any de la gran pausa en les pujades dels tipus d'interès. Als Estats Units, la Fed implementarà la darrera pujada d'aquest cicle, entre el març i el maig, situant el tipus terminal en el 5 %. A Europa, l'aturada es produirà després de l'estiu en el 3,25-3,5 %.
  • La inflació es continuarà moderant, encara que sense assolir els objectius dels bancs centrals. L'impacte dels costos energètics més grans ja s'ha traslladat als serveis, per la qual cosa les taxes subjacents seguiran sent elevades.
  • La renda fixa serà la protagonista de l'any i després d'una dècada torna a ser atractiva: les TIR anuals ja remuneren el risc assumit, en particular en el crèdit de més qualitat creditícia. Banca March manté la preferència per la qualitat i per terminis curts davant la inversió del pendent de les corbes.
  • La desacceleració econòmica prevista generarà episodis de volatilitat per a les borses al llarg de l'any. Veiem les oportunitats més grans en renda variable estat-unidenca i emergent. Pel que fa als sectors preferits, una combinació: entre els cíclics, l'entitat dona prioritat al financer (sensibilitat als tipus d'interès més elevats i valoració atractiva) i al tecnològic (per la seva capacitat de generació de beneficis). També hi haurà oportunitats en salut i en sectors lligats a la transició energètica.

L'equip d'Estratègia de Mercats de Banca March preveu que l'economia global registri una forta desacceleració el 2023 com a conseqüència de l'enduriment de les condicions financeres i els efectes de la inflació en el poder adquisitiu. Un dels efectes principals de l'enduriment monetari es veurà en el sector immobiliari, en què els preus a escala global ja s'han començat a frenar. Als Estats Units, per exemple, la caiguda de les vendes d'habitatges està sent la més ràpida de tots els cicles de pujades dels tipus d'interès vistos en el passat.

Malgrat aquesta moderació, el to positiu que continua mostrant el mercat laboral i el matalàs d'estalvi que les famílies encara retenen de la pandèmia actuaran com a suport a l'activitat, la qual cosa evitarà una recessió profunda a la majoria de les regions desenvolupades.

Entre les economies avançades, la zona euro registrarà el pitjor comportament a causa de la seva elevada dependència energètica de l'exterior, que, en el millor dels casos, conduirà a un estancament del PIB el 2023. En aquest context, l'economia espanyola també registrarà una intensa desacceleració, però el PIB acabarà el 2023 amb un avenç del +1 %. Espanya continua endarrerida en la recuperació i no recuperarà el PIB previ a la pandèmia fins al final de l'any. Per tant, aquest millor comportament relatiu és degut a un pitjor punt de partida i, sobretot, al fet que l'important sector turístic nacional serà un nou motor del creixement: el 2023 s'espera que la despesa internacional dels turistes creixi un 6,8 %, tornant a situar-se per sobre del registrat el 2019.

Pel que fa als factors que podrien sorprendre positivament, l'equip d'Estratègia de Mercats de Banca March va destacar que la recent reobertura de l'economia de la Xina actuarà d'impuls a l'activitat global i, en particular, a la reactivació de les economies emergents asiàtiques.

El menor creixement econòmic desplaça la inflació com a preocupació principal

Pel que fa a la inflació, un cop confirmat que ha tocat sostre, tot apunta que entrarem en una nova fase: l'estabilització dels preus de les matèries primeres i la descongestió de les cadenes de subministrament al final de l'any passat permetran que la inflació es continuï moderant al llarg del 2023. A més, a mesura que es compleixi el primer aniversari de la inversió d'Ucraïna, l'efecte base d'unes matèries primeres més barates ajudarà a relaxar les pressions inflacionistes. Aquesta tendència de fre de la inflació ens apropa al final de les pujades de tipus d'interès per part de les autoritats monetàries.

2023: el ressorgir de la renda fixa

Per primera vegada en una dècada la renda fixa torna a ser atractiva i se situa com una veritable alternativa d'inversió enfront d'altres actius. L'explicació és que, en un escenari de fi de la pujada de tipus d'interès, tradicionalment la renda fixa es comporta bé, tant si es produeix una recessió en els 12 mesos posteriors com si no es materialitza.

En el context actual de desacceleració econòmica, Banca March aposta pels bons corporatius amb més qualitat creditícia, que presenten un menor risc d'impagament i ja ofereixen unes TIR per damunt del 4 % a escala global. En termes de durada, no es recomana adoptar posicions en els trams llargs, atès que les corbes de tipus continuen molt invertides i les taxes subjacents d'inflació tardaran mesos a normalitzar-se. A més, el deute privat es manté atractiu i amb un risc contingut: "La rendibilitat addicional prové de la seva menor liquiditat i no d'un risc d'impagament més gran, que històricament no ha estat més elevat que els vistos en mercats com el high yield".

En el cas de la renda variable, les pauses en les pujades de tipus de la Reserva Federal no són necessàriament bones, ja que per a les borses és molt més determinant l'evolució de l'economia i, en concret, si el fre als tipus vindrà acompanyat d'una recessió o no. Un creixement dels beneficis empresarials que encara no descompta aquest escenari de deteriorament de l'activitat, juntament amb valoracions ajustades, ofereix un potencial més limitat sobre els nivells actuals.

Mostrem preferència per les borses dels Estats Units pel ROE més elevat de les seves empreses i la menor dependència energètica del país. A més, veiem oportunitats en borses emergents en què les revisions a la baixa dels beneficis han estat molt més agressives, una situació que considerem que es girarà a causa de la recent reobertura de la Xina. Dins dels emergents, destaca la preferència per Àsia i les oportunitats que generarà la tornada al consum dels ciutadans xinesos, que tornen a gaudir de llibertat de moviment.

A escala sectorial, Banca March recomana una combinació de sectors amb capacitat de generar beneficis en el context macroeconòmic actual i d'altres que permetin guanyar exposició a la transformació econòmica. En concret, continuem afavorint la inversió en el sector de cures de la salut pel seu caràcter defensiu i la resiliència més gran dels seus beneficis en moments de deteriorament del cicle econòmic. Això no obstant, aquestes posicions es poden combinar amb exposició a sectors cíclics, com ara el sector tecnològic, per la seva capacitat de generar beneficis més enllà de les megacaps. Així mateix, és interessant mantenir exposició en sectors sensibles a tipus elevats com el financer, en què hi ha valoracions atractives. Finalment, i de manera estructural, hi ha oportunitats d'inversió importants en els sectors vinculats a la transició i l'autosuficiència energètica.

En definitiva, la renda fixa serà la protagonista del 2023 dins d'un entorn que es mantindrà volàtil per a la renda variable. L'equip d'Estratègia de Mercats de Banca March afronta aquest any com un exercici en el qual s'haurà d'anar incrementant el risc, però tenint molt present que tot té un preu i que, de moment, cal esperar i mantenir la cautela en renda variable, aprofitant i capturant l'efecte positiu que tenen uns tipus base més alts sobre la renda fixa.

Final del contingut principal

.