Actualitat

Comença el contingut principal

Banca March amplia la seva oferta de gestió alternativa amb March Alternative Strategies, un fons de fons per a perfils conservadors

13 de maig 2021 Categoria: Acords

L’objectiu del nou fons de fons és oferir noves fonts de rendibilitat que siguin complementàries a la inversió tradicional.

  • March Alternative Strategies està adreçat a estalviadors o inversors amb un perfil conservador, amb un horitzó d'inversió d'entre dos i tres anys i com a complement a la seva inversió tradicional.
  • Aquest fons de fons el llança March AM, en coordinació amb el banc, i s'engloba dins de l'acord signat el 2019, pel qual Franklin Templeton K2 Advisors actua com a assessor en estratègies alternatives de Banca March.
  • El nou fons de fons invertirà en una cartera diversificada de fons UCITS amb estratègies alternatives, sense limitacions geogràfiques ni sectorials.

Banca March amplia la seva oferta de gestió alternativa amb el llançament del fons de fons March Alternative Strategies, un producte que permetrà als inversors conservadors accedir a una cartera diversificada de vehicles especialitzats en estratègies Long Short Equity, Global Macro, Credit/Relative Value i Event Driven.

L'objectiu del nou fons de fons és oferir noves fonts de rendibilitat complementàries a la inversió tradicional. Pretén ser un complement per al nucli de carteres dels clients, a través d'actius amb poca correlació entre si que permetin guanyar exposició a les tendències que mouen els mercats en aquests moments, com ara la reobertura de l'economia, sectors vencedors de la pandèmia, o volatilitat, amb un enfocament d'inversió prudent.

March Alternative Strategies no requereix inversió mínima i suposa una alternativa a la liquiditat estructural per a estalviadors o inversors que tinguin un horitzó d'inversió d'entre dos i tres anys Tots els fons de la cartera seran vehicles UCITS, cosa que dota el fons de transparència i diversificació en els moments més complicats del mercat.

El llançament d'aquest fons de fons, que es fa des de March AM en coordinació amb Banca March, s'engloba dins de l'acord que l'any 2019 va signar el banc, pel qual Franklin Templeton K2 Advisors actua com a assessor en estratègies alternatives de Banca March.

Diversificació d'estratègies

Amb una filosofia d'inversió conservadora, els gestors de March Alternative Strategies han confeccionat una cartera formada per diferents tipus d'estratègies sobre actius alternatius. A través de l'estratègia Long Short Equity es buscaran rendibilitats asimètriques als mercats de renda variable globals, tant en accions com en índexs. D'altra banda, les estratègies Global Macro estaran centrades en la cerca d'oportunitats macroeconòmiques als diferents mercats, a través de diversos instruments: accions, bons o derivats per a la presa de posicions llargues o curtes. L'enfocament Credit/Relative Value aplega una àmplia gamma de tècniques d'inversió, que pretenen beneficiar-se de les ineficiències dels preus dins de les inversions de renda fixa o renda variable. Finalment, les estratègies Event Driven invertiran en empreses que es trobin immerses en esdeveniments corporatius com ara fusions, adquisicions o reestructuracions per aprofitar el valor generat.

Final del contingut principal

.