Accessibilitat

Comença el contingut principal

Compatibilitat amb estàndards

Aquest lloc web ha estat dissenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI), que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts web accessibles a tot el món.

Pautes d'accessibilitat

S'han adoptat diverses mesures per fer el lloc web més accessible, com ara:

 • Ordre lògic de presentació dels elements a la pantalla.
 • Sistema de navegació simplificat, no s'utilitzen menús desplegables.
 • Text descriptiu de les imatges.
 • Accés mitjançant teclat a les opcions principals .

Dreceres de teclat

La majoria dels navegadors permeten anar directament a enllaços específics prement determinades combinacions de tecles (tecles d'accés) definides al lloc web.

Per exemple, a Windows funciona prement Alt + tecla d'accés (a Internet Explorer cal prémer, a més, la tecla Retorn); a Macintosh, funciona prement Ctrl + tecla d'accés.

Al nostre portal estan disponibles les tecles d'accés següents:

 • 0 Accessibilitat.
 • 1 Pàgina d'inici.
 • 2 Salta navegació.
 • 3 Mapa web.
 • 4 Cerca.
 • 8 Informació legal.
 • 9 Contacte.

Enllaços

La majoria dels enllaços el text dels quals no descriu completament la destinació tenen atributs "title" amb un aclariment.

Quan és possible, els enllaços s'escriuen de manera que tinguin sentit fora de context. Alguns navegadors (com ara JAWS, Home Page Reader, Lynx i Opera) poden extreure la llista d'enllaços de la pàgina actual i permetre a l'usuari navegar des d'aquesta llista. Tenint això en compte, els enllaços no estan duplicats i si ho estan és perquè accedeixen al mateix contingut.

No hi ha pseudoenllaços JavaScript. Tots els enllaços es poden seguir des de qualsevol navegador, fins i tot si JavaScript està inhabilitat.

Final del contingut principal

.