20 reformes principals

Comença el contingut principal

Es destaquen 20 reformes principals en el marc del Pla de Recuperació:

 • Llei de canvi climàtic i transició energètica.
 • Desenvolupament d'un sistema energètic, robust i flexible; desplegament i integració de renovables.
 • Full de ruta de l'hidrogen renovable.
 • Resiliència i adaptació d'ecosistemes, desenvolupament i connectivitat d'infraestructures verdes.
 • Llei d'aigües i Pla de depuració, sanejaments, eficiència, estalvi i reutilització.
 • Modernització de la política agrícola i pesquera, protecció del sòl i ús eficient de l'aigua.
 • Política de residus i impuls de l'economia circular.
 • Modernització del sistema nacional de ciència i suport a la innovació.
 • Estratègia de mobilitat sostenible connectada.
 • Nova política d'habitatge.
 • Modernització de la justícia.
 • Modernització i digitalització de l'Administració.
 • Millora de la qualitat reguladora i clima de negocis; reforma concursal.
 • Modernització i reforç del sistema nacional de salut.
 • Modernització i reforç del sistema educatiu, de formació de professional i de la universitat.
 • Noves polítiques del mercat de treball cap a un Estatut dels treballadors del segle XXI.
 • Nova economia de les cures.
 • Reforç de les polítiques d'inclusió i serveis socials.
 • Modernització i progressivitat del sistema fiscal.
 • Reforç del sistema de pensions.

Final del contingut principal

.