Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. MiFID

Banca March - Hacer crecer, seguir creciendoMiFID

Comença el contingut principal

La Directiva 204/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa als mercats d'instruments financers, coneguda per les seves sigles en anglès com a MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) estableix una sèrie de mesures que estàn provocant canvis substancials en la regulació dels mercats financers de la Unió Europea.

Els objectius principals d'aquesta Directiva són:

  • Millorar les mesures de protecció dels inversors
  • Modernitzar els mercats financers
  • Adaptar les empreses que presten serveis d'inversió a les noves exigències de solvència i funcionament
  • Millorar la potestat de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

La transposició de l'esmentada Directiva a la legislació espanyola es plasma en la llei 47/2007, de 19 de desembre, per la qual es modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

L'adaptació de la Banca March a l'esmentada legislació ha comportat un esforç per part de tots els seus membres amb el objectiu de facilitar als seus clients els instruments que els permetin disposar de l'adequat nivell de seguretat en les seves inversions.

Per garantir l'esmentada premissa, Banca March ha optat per assignar als seus clients el màxim grau de protecció, classificant-los com a clients minoristes, la figura que brinda el major nivell de protecció al client.

Per conèixer més detalls dels avantatges que li suposa l'aplicació de la MiFID, li oferim la Guia d'Informació General, elaborada per Banca March i la Guia Informativa, publicada per la CNMV.

Fi del contingut principal