Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. Documentació PRIIPs

Banca March - Hacer crecer, seguir creciendoDocumentació PRIIPs

Comença el contingut principal

Document de Dades Fonamentals per a l’Inversor

El document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DDF o KID) li proporciona informació fonamental que ha de conèixer sobre alguns productes d’Inversió.

És una informació exigida per llei per a ajudar-lo/-la a comprendre la natura, els riscs, costs i beneficis i pèrdues potencials d’aquest producte així com per a poder comparar-lo amb altres productes.

Assegurances de tipus de canvi
ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI DOCUMENT DE DADES FONAMENTALS PER A L’INVERSOR (DDF))
ASSEGURANÇA DE CANVI TANCADA I ENTREGABLE A 1 MES DE COMPRA DE DÒLARS SOBRE EUR/USD
ASSEGURANÇA DE CANVI TANCADA I ENTREGABLE A 3 MESOS DE COMPRA DE DÒLARS SOBRE EUR/USD
ASSEGURANÇA DE CANVI TANCADA I ENTREGABLE A 6 MESOS DE COMPRA DE DÒLARS SOBRE EUR/USD
ASSEGURANÇA DE CANVI TANCADA I ENTREGABLE A 12 MESOS DE COMPRA DE DÒLARS SOBRE EUR/USD

Productes d’Inversió
PRODUCTES D’INVERSIÓ DOCUMENT DE DADES FONAMENTALS PER A L’INVERSOR (DDF)
ACUMULADOR DE COMPRA DE USD APALANCAT AMB BARRERA NO DESACTIVANT_EST
ACUMULADOR DE COMPRA DE USD APALANCAT AMB BARRERA NO DESACTIVANT_KIKO
DUAL CURRENCY DEPOSIT EN EUR A 30 DIES
DUAL CURRENCY DEPOSIT EN USD A 30 DIES

Fi del contingut principal