Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. Conegui’ns
  3. Relació a llarg termini

Banca March - Hacer crecer, seguir creciendoRelació a llarg termini

Comença el contingut principal

Major ràtio de solvència a Europa: 19,6% el 2016

MÉS DE 90 ANYS D’ÈXIT EN BANCA PRIVADA

Vàrem néixer com un banc de Banca Privada i avui no només som un referent en aquest servei sinó que també en Planificació Patrimonial, Assessorament a Empreses i Gestió d’Actius.

Propietat 100% familiar

Després de 90 anys d’existència, seguim sent l’únic banc de propietat 100% familiar, el que ens permet no estar subjectes a les urgències i oscil·lacions del mercat que sofreixen les entitats cotitzades i guiar-nos exclusivament pels interessos dels nostres clients.

La vocació de servei i la proximitat en el dia a dia de la gestió, atributs propis de l’enfocament d’una empresa familiar cap els seus clients, suposa una prioritat absoluta per al nostre equip.

Preservem el seu patrimoni

Portem quatre generacions de la família March al capdavant del Grup i hem estat sempre fidels a un estil de gestió basat en la prudència. Som especialistes en cercar la rendibilitat sostinguda en el temps, minimitzant les oscil·lacions dels mercats i vetllant per la preservació del seu patrimoni.

Solidesa: La seguretat de treballar amb el banc més solvent d'Europa

A Banca March tenim unes excel·lents ràtios financeres, recolzades per una de les solvències més elevades a nivell europeu i amb uns recursos propis, core capital, que representen més del doble de la mitjana del sector bancari espanyol

Com a banc familiar, els criteris de gestió s’han establert sempre a llarg termini, el que ens ha fet mantenir unes taxes d’endeutament limitades i una política de crèdits que ens ha proporcionat ràtios de morositat molt inferiors als de la resta de la banca.

  • Un dels nivells de solvència més alts d’Europa: 21,8%.
  • Ràtio de mora més baixa del sistema financer espanyol: 3,11%.
  • Cobertura de riscs morosos del 55,7%.
  • Ràtio de liquiditat molt superior a la mitjana: LRC 283,4%.

*Dades a 31.03.2018.

s

Avís legal:

D'acord amb l'establert en la L.O. 15/1999, el client queda informat de manera expressa de la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en el Banc, així com del tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats: enviaments comercials, comercialització de productes financers, d'inversió i altres propis del nostre negoci. El client accepta que les seves dades puguin ser cedits per a aquestes finalitats a altres entitats del Grup Banca March, a societats participades pel banc, o a unes altres amb les quals el Banc estableixi acords de col·laboració. Així mateix accepta que el Banc o les seves societats filials i participades li remetin informació sobre qualssevols béns i serveis que comercialitzin. El client queda igualment informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, podent exercir aquests drets en el Servei d'Atenció al Client situat en l'Avinguda Alexandre Rosselló nº 8 de Palma de Mallorca. L'acceptació del client que les seves dades puguin ser tractades o cedides té caràcter revocable sense efectes retroactius tal com disposa la Llei Orgànica 15/1999.

Fi del contingut principal