Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

 1. Inici
 2. Conegui’ns
 3. Alineació d’interessos

Banca March - Hacer crecer, seguir creciendoAlineació d’interessos

Comença el contingut principal

La nostra màxima expressió de transparència i compromís és la Coinversió

MÉS DE 90 ANYS D’ÈXIT EN BANCA PRIVADA

Vàrem néixer com un banc de Banca Privada i avui no només som un referent en aquest servei sinó que també en Planificació Patrimonial, Assessorament a Empreses i Gestió d’Actius.

Coinversió: transparència i compromís

La nostra màxima expressió de transparència i compromís és la Coinversió. A Banca March convidem els nostres clients a invertir en projectes que suposen una oportunitat d’inversió interessant i que permeten diversificar carteres. En altres paraules, compartim la nostra experiència i el nostre coneixement per a sumar recursos que ens deixin seguir creixent conjuntament.

SICAV institucionals

Un dels vehicles d’inversió conjunta són les nostres SICAV institucionals amb diferents perfils de risc: Torrenova, Bellver i Lluc.

Torrenova és la nostra SICAV institucional més emblemàtica, en la qual invertim amb èxit juntament amb els nostres clients des de fa més de 20 anys. I ho fem:

 • Seguint una política conservadora.
 • Seleccionant valors amb fonaments sòlids i una bona rendibilitat per dividends.
 • Cercant la menor volatilitat possible en la cartera.
 • Invertint principalment en renda fixa i, en segon lloc, en renda variable espanyola i europea.

Dades acumulades a 28/02/2017 des del 31/12/2002 de Torrenova de Inversiones, S.A. SICAV, netes de comissions. El valor de la inversió està subjecte a fluctuacions del mercat, sense que rendibilitats passades condicionin o generin drets en el futur. Torrenova de Inversiones, S.A. SICAV fou inscrita en el Registre de la C.N.M.V. amb data 15/07/1993 i el número 32. Els fullets d’aquestes SICAV poden consultar-se a www.bancamarch.es, així com en els registres oficials de la CNMV. Societat Gestora: March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. - Banco Dipositari: Banca March, S.A.

Inversions alternatives no líquides

Un altre instrument més complex de Coinversió són les nostres inversions alternatives no líquides (sense incloure les SICAV institucionals):

 • 1.000M€ compromesos des de 2008.
 • 490 clients han invertit en projectes.
 • 330M€ desinvertits fins l’actualitat amb un multiplicador mig del 2,06x.
 • 50% coinvertit pel Grup March.
 • 7,8 anys de termini mig de les inversions.

Invertim al 50% amb els nostres clients en productes com Oquendo, Societat d’Inversió en Capital Risc Luxemburguesa, que té per objecte el finançament de companyies mid-market espanyoles amb una bona qualitat creditícia i amb vocació de creixement a través de préstecs Mezzanine selectius.

Oquendo ostenta el lideratge a España amb 235M€ invertits en 19 companyies.

Hem realitzat 10 desinversions fins ara per 82M€ amb una TIR mitjana bruta del 13,5% i un múltiple brut del 1,47x.

Font interna de Banca March. Aquesta comunicació es de caràcter descriptiu i comercial i no pretén ser, no és i no pot considerar-se en cap moment una recomanació d’inversió o de contractació de productes financers.

Avís legal:

D'acord amb l'establert en la L.O. 15/1999, el client queda informat de manera expressa de la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en el Banc, així com del tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats: enviaments comercials, comercialització de productes financers, d'inversió i altres propis del nostre negoci. El client accepta que les seves dades puguin ser cedits per a aquestes finalitats a altres entitats del Grup Banca March, a societats participades pel banc, o a unes altres amb les quals el Banc estableixi acords de col·laboració. Així mateix accepta que el Banc o les seves societats filials i participades li remetin informació sobre qualssevols béns i serveis que comercialitzin. El client queda igualment informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, podent exercir aquests drets en el Servei d'Atenció al Client situat en l'Avinguda Alexandre Rosselló nº 8 de Palma de Mallorca. L'acceptació del client que les seves dades puguin ser tractades o cedides té caràcter revocable sense efectes retroactius tal com disposa la Llei Orgànica 15/1999.

Fi del contingut principal