Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

 1. Inici
 2. Atenció al client

Banca March - Hacer crecer, seguir creciendoAtenció al client

Comença el contingut principal

A Banca March volem oferir-li sempre un servei personalitzat i de qualitat. Per això, posem a la seva disposició diversos canals a través dels quals atendrem les seves preguntes i suggeriments de forma còmoda i segura.

Telèfon

Atendrem qualsevol dubte que li pugui sorgir a través del nostre servei telefònic.

 • Si truca des de territori espanyol: 901.111.000
 • Si truca des de fora d'Espanya: +34.971.779.111
 • Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 8.00 a 22.00, dissabtes de 9.00 a 15.00.
 • Podrà ser atès en qualsevol d'aquests idiomes: castellà, català, anglès i alemany.

Correu electrònic

Ampliï la informació dels nostres productes i serveis o bé enviï'ns les seves consultes, suggeriments o incidència.

Els camps amb asterisc (*) són obligatoris.

Avís legal:

D'acord amb l'establert en la L.O. 15/1999, el client queda informat de manera expressa de la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en el Banc, així com del tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats: enviaments comercials, comercialització de productes financers, d'inversió i altres propis del nostre negoci. El client accepta que les seves dades puguin ser cedits per a aquestes finalitats a altres entitats del Grup Banca March, a societats participades pel banc, o a unes altres amb les quals el Banc estableixi acords de col·laboració. Així mateix accepta que el Banc o les seves societats filials i participades li remetin informació sobre qualssevols béns i serveis que comercialitzin. El client queda igualment informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, podent exercir aquests drets en el Servei d'Atenció al Client situat en l'Avinguda Alexandre Rosselló nº 8 de Palma de Mallorca. L'acceptació del client que les seves dades puguin ser tractades o cedides té caràcter revocable sense efectes retroactius tal com disposa la Llei Orgànica 15/1999.

Xarxa d'oficines

Resolgui els seus dubtes o consultes de forma personalitzada a través dels nostres gestors. Vingui a qualsevol de les nostres oficines.

Defensa del client i reclamacions

Li facilitem les dades del responsable del departament d'Atenció al Client, així com les del Defensor del Client. Aquests seran els encarregats de tramitar, atendre i resoldre totes les incidències i reclamacions que vulgui formular.

Departament d'Atenció al Client

 • Sra. María del Mar Mainzer Estarellas
 • Domicili: Av. Alexandre Rosselló nº8 (07002 – Palma de Mallorca)
 • Correu electrònic: atencion_cliente@bancamarch.es
 • Clients Comunitat Autònoma Catalunya: 900 102 132

Defensor del Client

 • Sr. José Luis Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga
 • Domicili: C/ Raimundo Fernández Villaverde, 61, 8ª Derecha (28003 – Madrid)
 • Apartat de correus 14019, (28080 – Madrid)
 • Correu electrònic: oficina@defensorcliente.es

Una vegada interposada la reclamació davant el Departament d’Atenció al Client o davant el Defensor del Client, si la resposta no hagués estat satisfactòria o hagués transcorregut un termini de dos mesos des de la presentació de la reclamació sense haver rebut cap resposta, el Client podrà dirigir-se als següents Serveis de Reclamacions dels Supervisors Financers que correspongui en funció de la matèria que es tracti:

 • Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya: C/ Alcalá, 48 (28014 - Madrid)
 • Oficina d'Atenció a l'Inversor de la Comissió Nacional del Mercat de Valors: C/ Edison, 4 (28006 - Madrid)
 • Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions: Paseo de la Castellana, 44 (28046 - Madrid)

En cas de serveis o productes financers contractats a la nostra Oficina de Luxemburg, si una vegada interposada la reclamació davant del Departament d’Atenció al Client o davant del Defensor del Client, la resposta no hagués estat satisfactòria o hagués transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la reclamació sense haver rebut cap resposta, el Client podrà dirigir-se a la Commission de Surveillance du Secteur Financier en les condicions establertes per aquesta autoritat a la seva pàgina web www.cssf.lu, per a sol·licitar-ne una resolució extrajudicial.

 • Commission de Surveillance du Secteur Financier
  Département Juridique CC
  283, route d’Arlon
  L-2991 Luxembourg

Accedeixi a la informació necessària per tramitar les seves queixes o reclamacions:

Més informació

Fi del contingut principal