Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Banca March - Hacer crecer, seguir creciendo

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

Comença el contingut principal

Créixer junts ens distingeix

Li interessa?

Alineació d’interessos

Coinversió per més de 1.000M€ en productes d’inversions alternatives líquides. Torrenova: Més de 20 anys de rendibilitat.

Relació a llarg termini

Major ràtio de solvència a Europa: 19% el 2016. Propietat 100% familiar no subjecta a les urgències de les entitats cotitzades.

Excel·lència en l’assessorament

Els clients valoren els nostres gestors amb una mitjana del 8,9. La satisfacció dels nostres clients supera en 3,7 vegades la mitjana del sector.

VEHICLE D'INVERSIÓ DESTACAT

Evolució del complex començament de l'exercici 2018

Marta González Labián, Gestora de Renda Fixa a March Gestió de Fons, comenta l'atenció del mercat en la normalització de les polítiques monetàries de bancs centrals així com el creixement econòmic de la zona euro. Destaca també la possibilitat d'una guerra comercial. Esperem la fi del programa de compra d'actius per a final d'aquest any.

Per què som diferents?

Conegui’ns

Avís legal:

D'acord amb l'establert en la L.O. 15/1999, el client queda informat de manera expressa de la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en el Banc, així com del tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats: enviaments comercials, comercialització de productes financers, d'inversió i altres propis del nostre negoci. El client accepta que les seves dades puguin ser cedits per a aquestes finalitats a altres entitats del Grup Banca March, a societats participades pel banc, o a unes altres amb les quals el Banc estableixi acords de col·laboració. Així mateix accepta que el Banc o les seves societats filials i participades li remetin informació sobre qualssevols béns i serveis que comercialitzin. El client queda igualment informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, podent exercir aquests drets en el Servei d'Atenció al Client situat en l'Avinguda Alexandre Rosselló nº 8 de Palma de Mallorca. L'acceptació del client que les seves dades puguin ser tractades o cedides té caràcter revocable sense efectes retroactius tal com disposa la Llei Orgànica 15/1999.

Situació de Mercat

Actualitat mercats

Anàlisi diària de l'evolució i perspectiva dels mercats.

Anàlisi mensual

Resum del mes tancat i perspectives d'evolució per al mes en curs.

Rendibilitats per dividends

Valors de l'Ibex 35 i l'Eurostoxx 50.

mostrar tots

Fi del contingut principal